Ter herinnering
Constantinus De Keyzer

<VorigeLijstVolgende>

Constantinus De Keyzer    Constantinus De Keyzer
Echtgenoot van Dame Julie Gillis
Burgemeester der gemeente Ursel
Vereerd met het Burgerkruis en Medalie van 1e klas
en met de Herinneringsmedalie der Onafhankelijkheid
geboren te Ursel, den 28 Mei 1824 en
aldaar godvruchtig overleden, den 12 Februari 1907.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de schenker van het "Album Religieux".

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021