Aandenken aan
Julie Gillis

Prev. List Next

Julie Gillis    Julie Gillis
weduwe van Mijnheer Constant De Keyzer
geboren te Ursel, den 6 Juli 1831, en aldaar godvruchtig overleden, den 25 April 1908,
lid van het Broederschap van de H. Barbara en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de schenker van het "Album Religieux".

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021