Ter herinnering
Irma Virginia Ryckaert

<VorigeLijstVolgende>

Irma Virginia Ryckaert
Irma Virginia Ryckaert
Weduwe van Mijnheer Clement Dhuyvetter
Geboren te Boekhoute op 13 oktober 1892
en tengevolge van een smartelijk ongeval overleden te Eeklo (Kliniek H. Hart) op 8 februari 1966
Voorzitster van de Boerinnengilde
Lid van verschillende govruchtige genootschappen.

Onze beste dank voor dit aandenken aan L.T.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021