Ter herinnering
Théodoor Van Damme

<VorigeLijstVolgende>

Théodoor Van Damme    Théodoor Van Damme
weduwnaar van Louise Marie Wyffels
geboren te Lapschuere, den 28 Februari 1867,
te St-Laureins overleden den 31 December 1915.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Hubert Dusarduyn, née Marie-Aimée Van Damme.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-12-2021