Een familie De Clerck afkomstig van Maldegem

Amelia De Smet

 

weduwe van / veuve de / widow of Petrus Santens
echtgenote van / épouse de / wife of Amand De Clerck
° 2/3/1824 Bouchaute (Boekhoute)
4/11/1902 St.-Jan-in-Eremo

Naar de top van deze blz
Onze De Clerck Welkom-blz
Deze De Clerck webstek doorzoeken
Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  17-12-2021
Copyright Notice (c) 2024