B IIa - Adriaan Ryckaert

fs Judocus Ryckaert (B Ia) en Judoca Roegiers

° St-Laureins 8/7/1669
x Sint-Laureins 5/2/1697 Petronella De Bree
† Adegem 14/11/1705
 

Petronella (° ±1678 - † St-Laureins 25/9/1728) was de dochter van Adriaen De Bree en Marie De Brauwer.

Adriaan en Judoca gingen in 1699 van Sint-Laureins naar Adegem wonen.

Adriaan en Petronella hebben veel nakomelingen gehad, alhoewel zij slechts twee zonen hadden om daarvoor te zorgen.

Adriaan was vrijlaat van het Ambacht Maldegem, een titel die gelijk stond met het keurbroederschap van Eeklo.  Het gezin woonde dus te Adegem sedert 1699, na de geboorte van hun eerste kind.  Het waren landbouwers en welstellend.  Volgens de staat van goed, opgemaakt door de wethouders van Maldegem op 21 augustus 1706, bezaten Adriaan en zijn echtgenote de volgende onroerende goederen: De helft van een hofstede te Sint-Laureins in de Feyenwctering, ten zuiden van de Heren­jans­leestraat, groot 211 roeden.  De helft van 1 gemet 20 reden land eveneens binnen Sint-Laureins.  Een gemet bos te Sint-Laureins aan de Feyenwatering.  Verder nog eigendommen in de Bentille­polder in St.-Jan-in-Eremo.

Verscheidene van deze eigendommen waren belast met hypothecaire renten.

Hun kinderen:

 1. Petrus Ryckaert (B IIIa)
  ° St-Laureins 6/3/1698
  x Adegem 17/6/1730 Adriana VAN DE PUTTE
  † St-Laureins 4/5/1751
   
 2. Judoca Ryckaert
  ° Adegem 15/12/1700
  † Adegem 15/9/1701
   
 3. Judocus Ryckaert (B IIIb)
  ° Adegem 11/11/1702
  x Adegem 8/2/1750 Jacoba Blondeel
  † Adegem 9/5/1784
  Jacoba Blondeel (° Adegem 11/7/1708 - † Adegem 21/5/1792) was de dochter van Franciscus en Passchijne Raes.
  Judocus en Jacoba woonden met hun enige zoon te Adegem op hun hof in de Moerwegestraat, waar ze nadien werden opgevolgd door hun zoon Jacobus Bernardus.
  Volgens het landboek van Adegem, bezaten Judocus en Jacoba, behalve hun hofstede, heel wat gronden in eigendom, die voor het grootste gedeelte gelegen waren op genoemde wijk Moerwege te Adegem, tussen de Grote Heirweg Brugge-Gent en de Gentse Lieve, richting Balgerhoeke.
  Hun enige zoon:

Hier splitsen zich de twee grote takken van de familie Ryckaert: de tak van PETRUS, gehuwd met Adriana VAN DE PUTTE, waarvan Maurice zelf afstamt en die hij breedvoerig behandelt; en de tak van JUDOCUS, gehuwd met Jacoba BLONDEEL, die werd uitgediept door Prudent Ryckaert.

De ouders van Adriaan:
Judocus Ryckaert (B Ia) en Judoca Roegiers

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  13/08/2022