Het foto-album van Elvire Van Vooren

Het foto-album

We brengen u hier de foto's in één van de foto-albums van Elvire Van Vooren.  We weten zeker sinds 10 januari 2013 dat dit wel degelijk één van de foto-albums van Elvire is: één van Elvire's erfgenamen heeft het herkend.

Elvire werd geboren op 28 december 1914.  Dat er enige foto's bij zijn die allicht van haar ouders komen en misschien ook van haar schoonouders moet ons niet verwonderen.  Dat we tot nog toe weinig of geen namen hebben voor de mensen op de eerste bladzijden moet ons al evenmin verwonderen: dat zijn allicht wel de oudste foto's, ook al zijn ze niet in chronologische orde gerangschikt.

Er zijn in dit album maar drie losse foto's, één van 1958 en twee van 1963.  Er zijn slechts twee gedateerde foto's van 1949.  We mogen zeggen dat deze fotoverzameling niet meer werd aangevuld vanaf 1949.

We vermoeden dus dat de overgrote meerderheid van de andere foto's dateert van de periode tussen de twee wereld­ooorlogen en van WO II zelf.  Alle foto's hebben nagenoeg hetzelfde formaat, het standaard postkaartformaat van toen.

U zal de foto's hier op deze webstek vinden in dezelfde volgorde als in het album: eerst de foto links boven, dan die van rechts boven, daarna links onder en ten slotte rechts onder.  Maximum vier foto's per bladzijde.  Eén enkele uit­zon­de­ring: op blz 16 zit een foto verborgen onder een andere.

Het foto-album open

Nu kan dus iedereen die toegang heeft tot het internet het album hier inkijken.  Spijtig genoeg zijn veel oudere mensen dus uitgesloten omdat ze met een computer "geen weg kunnen".  Aan u de eer om met uw laptop of tablet naar een jonge tachtiger afkomstig van rond Kaprijke of Bassevelde te gaan, hem deze foto's te tonen—het zal hem misschien plezier doen— en... ons hopelijk enkele namen bij te geven van wat tot dan toe onbekenden waren geworden voor bijna iedereen.

Onze beste dank aan de heer Willy Goethals (van Maldegem) voor dit foto-album.  Hij vond dat het niet mocht ver­loren gaan.  En dat het beter verdiende dan de vergetelheid ergens in een doos op een zolder.  Hij had al gezien wat we hier op deze webstek deden met en voor oudere foto's en hij heeft aan ons gedacht.  Hier is het resultaat.  Wij hopen dat hij er tevreden van is.  We hopen ook dat Elvire ook blij zou zijn mocht ze weten dat haar foto-album misschien hier of daar nog iemand plezier doet.

De volgende personen hebben geholpen met de identificatie van de mensen in deze foto's: Willy Goethals, Gilbert Vercauteren, Gabrielle Vercauteren, de Heer en Mevr. Etienne De Zutter-Welvaert en de Heer en Mevr. A. Waelput-Dhuyvetter.  Onze allerbeste dank aan hen allen.  Wij stellen het op prijs.  Laat ons hopen dat in de komende jaren velen hier een vergeten foto van een voorouder zullen vinden en dat zij het ook zullen op prijs stellen.  Elvire's hof is verdwenen maar laat ons hopen dat haar foto-album nog lang blijft en nog lang blijft plezier doen.Top van deze blz
De foto-lijst

De foto-album van
Gabrielle de Pape en van Hélène Haverbeke

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  01/05/2021