Charles Ryckaert - IVb

IVb - Charles Ryckaert

fs Adriaan en Francisca Plasschaert

° rond 1585/1590
x Maria Zoetaert
† St Jan in Eremo
 

Maria Zoetaert was de dochter van Martin en Jacoba De Vos.  Ze werd geboren in Bentille rond 1600 en overleed in St-Jan-in-Eremo op 14/8/1666.
(St.v.g. Maldegem bundel 34.)

Hun kinderen:

 1. Petronella Ryckaert
  ° Eeklo 23/6/1630
  x Eeklo 21/11/1648 Joannea VAN WAES
  Joannea (° Kaprijke 12/5/1628) was de dochter van Gillis en van Elisabeth Hermans
  Beiden zijn overleden in St Jan in Eremo.
  Ze kregen zes kinderen die allen te Kaprijke geboren werden.
   
 2. Adriaan Ryckaert
  ° Eeklo 25/1/1633
  † Eeklo 3/9/1661
   
 3. Judocus Ryckaert B Ia
  ° Eeklo 11/2/1635 x Judoca ROEGIERS
   
 4. Franciscus Ryckaert
  ° Eeklo 8/11/1636
   
 5. Francisca Ryckaert B Ic
  ° Eeklo 8/10/1636
  x Eeklo 20/7/1656 Petrus DE COOREBYTER
  xx Franciscus De Rycke
  † Eeklo 29/12/1691
   
 6. Petrus Ryckaert
  ° Eeklo 10/5/1641
  † voor zijn moeder, dus voor 14/8/1666.
   
 7. Joannes Ryckaert B Ib
  ° Eeklo 13/7/1643
  x Petronella VANDEN HENDE
   
 8. Elisabeth Ryckaert
  ° Eeklo 8/10/1645
  Elisabeth trad in 1664 als begijntje in het Sint Elisabethbegijnhof te Gent, waar ze op 4 februari 1705 rustig in de Heer ontsliep.  Om haar intrede en verblijf aldaar te bekostigen, onderschreef haar vader Charles, tegenover de Grootjuffer, een rente van 96 pond groten, met de keuze van een eenmalige betaling of met jaarlijkse aflossingen van 6 pond groten.  Deze rente was bezet op een onbebouwd hofstedeken van 6 gemet 170 roeden oppervlakte, gelegen te Eeklo in Oostveld.
  Op 30 maart 1673 verkocht Elisabeth aan haar neef Jan Ryckaert, zoon van Petrus, twee gemet land te Eeklo aan het Vincentstraatje in de Waai, waarmede zij dan de rente van haar vader volledig inkortte.
  SAE n° 826 f042 dd. 19/3/1664
  SAE n° 327 fO 281 dd. 30/3/1673.
   
 9. Joanna Ryckaert
  ° Eeklo 28/9/1648
  x Jooris Corthals († St-Jan-in-Eremo rond 1669 (st.v.g. Maldegem bundel 39)
  xx Adegem 26/10/1670 Livinus Van Eechaute, wduwnaar van Maria Goethals
  xxx Petrus De Vey
  Joanna Ryckaert is driemaal getrouwd geweest en liet slechts één kind na, Maria Van Eechaute, die zij bij haar tweede echtgenoot had gekregen.
  Naar wij uit haar staat van goed konden opmaken bezat Joanna de volgende eigendommen: een woonhuis, zijnde een herberg, samen met 500 roeden land, gestaan en gelegen binnen St Jan in Eremo onder het Ambacht Maldegem, op het dorp van Bentille, zuidwaarts van de Moerstraat.  Joanna had deze eigendomen verkregen uit de erfenis van haar ouders, door een verkaveling, van 23 juni I667.  Joanna bezat verder nog 2 gemet en twee roeden land in de Bentillepolder te St Jan in Eremo, eveneens uit de successie van haar ouders en 1/5 deel in een korenwindmolen te Kaprijke op het Wisken aan de Moerstraat, waarvan de andere vijfden in onverdeeldheid waren gebleven aan de broers en zus van Petrus De Vey, Joanna's derde man: Jan, Adriaen en Frans en zus Janneken (x Charel Van Vlaenderen).  De molen was verpacht en werd gebruikt door Jan De Vey, broer van Petrus, maar de molenberg waarop de molen stond was eigendom van het Hospitaal van Rijsel en werd in cijnspacht gehouden tegen 1 pond groten 's jaars.  Er moest aan hetzelfde Hospitaal jaarlijks 5 pond groten betaald worden voor het "ghebruyck vanden wint van denzelven meulen", dit wil zeggen, dat de eigenaar het "molenrecht" bezat, waarbij ook de wind werd gerekend die de molen op gang moest houden.
  Ze verkocht 1 gemet bos op de Rode Hand te St-Laureins aan haar zus-begijn.
   
 10. Charles Ryckaert
  ° Eeklo 16/7/1651
  † St Laureins 11/3/1664
  Carolus bleef ongehuwd en werd begraven in de kerk van Eeklo.
   

Charles Ryckaert en Maria Zoetaert waren keurbroeder en keurzuster van Eeklo en zijn dat gebleven tot aan hun overlijden, ook nadat zij na de geboorte van hun jongste kind Carolus in 1651 naar St Jan in Eremo zijn gaan wonen, waar ze kennelijk nog een tijdje hebben geboerd en gestorven zijn.

Charles bleef dus weduwnaar na het overlijden van zijn echtgenote Maria Zoetaert en op 21 september 1669 maakte hij een testament, waarin hij de wens uitsprak van in de kerk van Eeklo begraven te worden, waar, volgens zijn zeggen, ook zijn ouders begraven lagen.  Zijn uitvaart moest met de hoogste ceremonie gebeuren en na de uitvaartdienst moesten twee zakken tarwemeel, in broden gebakken, aan de armen van Eeklo uitgedeeld worden.

Charles Ryckaert was een zeer rijke landbouwer.  Volgens de staat van goed die na zijn overlijden werd opgemaakt, bezat hij, samen met zijn echtgenote de volgende eigendommen, die voor het grootste deel uit de erfenis van zijn ouders voortkwamen:

1)  3 gemet 166 roeden land, gelegen te Kaprijke in de wijk Rijnakker, langsheen de Moerstraat, palend aan het Hospital van Rijsel en de kerk van Aardenbug.
2) 2 gemet land binnen Eeklo in de Waai aan het Waaistraatje, het Vincentiusstraatje, en het goed van de Lazarij of de Armenschole van Gent; het Groot Goed dus.
3) 3 gemet land en bos binnen St Laureins, zuidoost van de kerk en de dweersweg in de Feyenwatering.
4) 3 gemet land, "weseende d'hofstede daer van den besitter nu tegenwoordigh is wonende, by coope van Jan Bruynsteen ende Tanneken de meulenaere sijn huysvrouwe, ligghende binnen den ambachte van Maldeghem inde prochie van St Jans in Eremo,
oost de St Jansstraete, suyd de meersstraete ende 't stick daer nu ter tyt op staet de kercke van St Jan".
5) 189 roeden land, genaamd het Catteellenstucxken in Sint Jan in Eremo, oost de reserveerstraet, zuid en west de bezitter, gekocht in 1651.
6) 3 gemet 73 roeden land in Eeklo, oost de hofstede van Adriaan Ryckaert, zuid de watergang en noord van de Waaistraat.
7) Een partij land van 320 roeden, nog in onverdeeldheid met zijn broer Judocus, oost van de Lazarij van Gent, het Groot Goed en noord de watergang, gekocht in 1641
8) 3 gemet land binnen Kaprijke, noord van de kerk en het Rijselhofstraatje, verworven op 8 december 1637.
9) 200 roeden land en meers in de Balgerhoeksche meerschen, komende met de zuidkant aan de grote watergang en noord aan de kleine watergang, gekocht op 7 september 1642.
10) De helft van 800 roeden land in de Waaistraat te Eeklo, zuid de watergang.
11) 3 gemet land en bos te St Laureins.
12) 6 gemet 150 roeden land te Eeklo in de Oostveldstraat, dichtbij de watergang.
13) 2 gemet 118 roeden land te St Laureins aan de Moerstraat en de 's Heerenjansleetstraete.

Als maternele goederen noteerden wij :

1) 4 gemet land binnen Eeklo, komende uit de successie van de ouders van Maria Zoetaert.

We hebben gezien dat sommige eigendommen werden aangekocht tijdens het huwelijk van Charles en Marie en dus niet door erfenis werden verworven.
RAG. Ambacht Maldegem n° 34, st.v.goed sterfhuis van Maria Zoetaert, dd. 21/10/1666.


De ouders van Charles:
Adriaan en Francisca Plasschaert

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  12/05/2020