Joannes Ryckaert - B Ib

B Ib - Joannes Ryckaert

fs Charles Ryckaert en Maria Zoetaert

° Eeklo 13/7/1643
x Eeklo 7/7/1670 Petronella Van Den Hende
† Eeklo 21/3/1729
 

Petronella Van Den Hende (° Eeklo 19/6/1650 - † Eeklo 25/3/1728) was de dochter van Petrus en Maria Pelleman.

Hun kinderen:

 1. Cornelius Carolus Ryckaert
  ° Eeklo 16/3/1671
   
 2. Petrus Ryckaert
  ° Eeklo 15/4/1672
   
 3. Guillelmus Ryckaert
  ° Eeklo 14/1/1674
   
 4. Adriaan Ryckaert (B IIb)
  ° Eeklo 18/12/1674
  x Eeklo 18/10/1698 Isabella Bibuyck
  xx Watervliet 28/8/1702 Livina VAN Hecke
  xxx Watervliet 11/1/1721 Joanna Kieckemans
  xxxx Watervliet 24/9/1728 Anna Jacoba De Grave
  † Watervliet 11/1/1729
   
 5. Joannes Ryckaert
  ° Eeklo 23/10/1677
  † Eeklo 5/1/1689
   
 6. Maria Ryckaert
  ° Eeklo 12/9/1679
   
 7. Jacobus Ryckaert
  ° Eeklo 2/9/1680
   
 8. Carolus Ryckaert
  ° Eeklo 26/6/1682
  † Eeklo 2/7/1682
   
 9. Maria Joanna Ryckaert
  ° Eeklo 21/1/1684
  † Eeklo 22/3/1684
   
 10. Maria Cornelia Ryckaert
  ° Eeklo 22/7/1685
   
 11. Joanna Ryckaert
  ° Eeklo 12/5/1687
  Huwde met Joannes Lameeus en woonde in Brugge.  Ze waren allebei nog in leven in 1734. (SAE 838 blz 132).
   
 12. Isabella Judoca Ryckaert
  ° Eeklo 5/1/1689
  † Eeklo 5/1/1689
   
 13. Petronella Ryckaert
  ° Eeklo 16/12/1690
  † Eeklo 12/10/1705
   

Het is Joannes Ryckaert en Petronella Van Den Hende zeker niet voor de wind gegaan.  Op 11 juli 1691 besloot de wet van Eeklo, op verzoek van Jan Boxstaele, wonende te Kaprijke, de onroerende goederen van Joannes openbaar te verkopen.  De redens hiervoor zijn ons tot hiertoe nog niet heel duidelijk, omdat ze niet in de verkoopakte vermeld worden, maar meer dan waarschijnlijk had Joannes, kort na zijn huwelijk, bij Jan Boxstael een hypothecaire lening aangegaan, die hij nadien niet had kunnen afbetalen, zodat deze laatste langs rechterlijke weg zijn geld opeiste.  De vercoop, die men toen een "verkoop bij decreet" noemde, had plaats op het stadhuis van Eeklo, volgens de gebruikelijke normen, t.t.z., met het branden van drie kaarsen en telkens om de veertien dagen en had plaats op 24 oktober 1691.  Het goed werd toegewezen aan de laatste bieder, Cornelius Hallaert, voor de som van 320 pond groten.  De verkoop bestond uit een hofstede met woning, schuur, stalling en boomgaard, met een oppervlakte van 70 roeden en twee partijen akkerland, samen vier gemet groot, alles gestaan en gelegen te Eeklo langsheen de Vrombautstraat.

Een verloop bij decreet of rechterlijke verkoping betekende niet altijd, dat de persoon, wiens goed ondr de hamer kwam, in onoverkomelijke financiele moeilijkheden wras geraakt.  In zijn inventaris van de rechterlijke verkopingen of verkopingen "bij decreet" door de wethouders van Eeklo, maakt Erik De Smet terecht de volgende opmerking: "Net als bij de procedure verliep de uitspraak veelal stereotyp.  De strakke lijn werd dermate gehandhaafd, dat het bij wijlen leek alsof elke logica zoek was; Sommige gezinnen zagen het dak boven hun hoofd verloren gaan omwille van een onbenullige, niet betaalde schuld van enkele luttele ponden.  Wanneer wij zien voor welke kleine schulden de ingezetenen elkaar voor de rechtbank sleepten en daarbij tot het uiterste gingen, kunnen wij niet anders of de gemeenschapszin, de tolerantie en de vriendschap onder de inwoners gedurende de 17de en 18de eeuw zeer sterk in vraag stellen.

Misschien was de rechterlijke verkoping van de goederen van Joannes Ryckaert lang niet nodig geweest.  Stond hij kennelijk op geen gunstig blaadje bij de Eeklose wethouders ?  Een feit is wel zeker, dat de Ryckaerts steeds gekenmerkt zijn geweest door hun fierheid, maar evenzeer door een niet geringe dosis zelfingenomenheid, waardoor ze wel eens hun te hoog verheven hoofd pijnlijk tegen de balk hebben gestoot.


De ouders van Joannes:
Charles Ryckaert en Maria Zoetaert

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  29/06/2020