Iets over de 'onbekende' kapel in de voormalige parochiekerk te Eeklo
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

Iets over de «onbekende» kapel
in de voormalige parochiekerk te Eeklo

«... Tegenover de derde traver, te rekenen van west naar oost, bevindt zich een kleine klassicistische rondbouw, met een half-sferisch koepeltje overdekt; de wand is met blindnissen versierd welke door vlakke pilastertjes en rondbogen omschreven zijn; een dubbele kleine uitsprong vormt een kroonlijst onder het koepeltje.  WELKE FUNCTIE DIT GEBOUWTJE VOOR DE SLOPING TE VERVULLEN HAD, HEBBEN WIJ NIET KUNNEN ACHTERHALEN...»
(Uit: De Voormalige Parochiekerk van Eekloo - Dr. Elisabeth Dhanens, blz. 30 — De Sikkel, 1947).

Het lag geenszins in onze bedoeling aan het werk van Dr. Elisabeth Dhanens afbreuk te doen.  Integendeel !  Daarom is Eeklo te arm aan publikaties van dergelijk gehalte.  Het is louter toevallig, — enerzijds door van het bestaan dezer onbekende kapel af te weten, anderzijds door het uitrafelen van een ongeklasseerde archief bundel* — dat we in de mogelijkheid gesteld worden het ontbrekend detail bij te werken.

Het was in 1826 dat de toenmalige pastoor J. Dhont en de kerkmeesters Bouckaert S., Jan Baptist Bovijn en C. Vandenbossche de hoofden bij elkaar staken voor de bouw van een nieuwe VONTKAPEL.

Uiteindelijk werd beslist het zuidportaal af te breken en de nieuwbouw aan te sluiten tegen de vrijgekomen ingang.

Voor wat de beschrijving van de buitenzijde betreft verwijzen wij naar de gegevens in bovenvermeld boek.  Van de binnenzijde weten we dat de vloer uit scheldesteen bestond, met in het midden een marmeren ster.

De ster was omgeven door zes pilasters met basementen van toscaanse orde, verbonden door zes kapitelen.

De plinten waren geverfd als marmersteen, in olieverf, en de koepel was een fresque met caissons geschilderd.

In het midden van de kapel bevond zich een marmeren predestal, het grondstuk was massief, de centering beplakt met platen van 3 duim dikte en de achterzijde opengelaten voor een kastje.

Links boven: Doorsnede van de vontkapel.
Rechts boven: Buitenzijde van de vontkapel.
Links onder: Grondplan, vloer met stermotief.
Rechts onder: Vooraanzicht van de vontkapel.
S.A. Eeklo, oud nummer 1654.

In de «Journal de Gand» werd aangekondigd dat zou worden overgegaan tot het bouwen van een vontkapel.

De aanbesteding zou geschieden bij afslag en met kaarsbranding.

Het bedrag van de begroting der werken zou voor instel dienen en elke bieding zou ten minste één procent van het totaal bedrag moeten zijn.

Bij het eerste kaarslicht werden verschillende biedingen gedaan, waarbij Victor Van Landschoot, metselaar te Eeklo, een korting toestond van zes procent.

Onmiddellijk na het aansteken van het tweede kaarslicht, geeft Johan Baptist Cornelis een vermindering van zeven procent.

Bij het derde kaarslicht werden geen verdere biedingen meer genoteerd.

Cornelis kreeg het werk toegewezen, mits het aanvaarden van een reeks bepalingen.

Enkele ervan lijken ons wel interessant genoeg om vermeld te worden:
— De op 1338 gulden 90 cents geraamde werken dienden uitgevoerd te worden voor 1245 gulden 18 cents.
— Hetzij door tegenslag of enig ander beletsel mag de prijs in geen geval verhoogd worden.
— Tevens moet het materiaal van eerste kwaliteit zijn: beste scheldesteen en de samenstelling van de mortel zal bestaan uit 2/3 kalk, 1/6 houille-as en 1/6 zavel.
— Het arduinwerk zal met de beitel bewerkt worden volgens de regels van de kunst.
— De stukken zullen goed in elkaar passen met ijzeren pinnen en in lood vastgegoten worden.
— Het hek zal met ijzer van drie op drie duim vierkant gemaakt worden.
— Onmiddellijk na de voltooiing zal er worden overgegaan tot de provisionele overname; de finale overname zal plaats hebben drie maanden na afwerking.
— De betaling zal geschieden in twee termijnen, eerst 9/10 van de prijs der aanbesteding, de rest bij de ingebruikname.
— De ingebruikname van de nieuwe vontkapel was voorzien tegen oktober 1826.

E. De Smet.

* S.A. Eeklo - Ongeklasseerd archief. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  23-06-2019