Bouwstenen tot de geschiedenis van de 19e-eeuwse Meetjeslandse huisnamen
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 2

Bouwstenen tot de geschiedenis van de 19e-eeuwse
Meetjeslandse huisnamen.

Bij het excerperen van enkele 19de-eeuwse Eeklose weekbladen - aanwezig op het Archief voor het Meetjeslands Cultuurleven en het stadsarchief te Eeklo - ondermeer De Gazette van Eeclo (1867-1898) en De Eecloona(e)(a)r (1849-1860) in het bijzonder met betrekking tot Eeklo, werden we getroffen door de vele huismerken uit het Meetjesland die erin voorkwamen.

Bijna steeds lagen verkopingen aan de basis van de naamvermelding.  Ofwel ging het om de verkoop van het geciteerde huis en in dat geval was de informatie iets uitvoeriger, ofwel vond de verkoop plaats in een herberg en in dat geval beperkte de mededeling zich tot huisnaam, en bij wijlen ligging en uitbater.

Het ligt voor de hand dat de gerenomeerde herbergen het meest aan bod kwamen, wanneer ze evenwel geen nieuwe gegevens bevatten werden ze niet opgenomen.

De enkele bijdragen die we aan dit onderwerp zullen wijden zien we derhalve als bouwstenen, samengebracht om de plaatselijke vorser het tijdrovend excerperen van deze weekbladen te besparen.

Groote Plaats, Aeltre
Prachtig zicht van de markt bij het begin van de 20ste eeuw.  Naast het Logementshuis HET LAM, merken we uiterst links de herberg IN DE ZWAAN BIJ VUYLSTEKE, terwijl rechts de kruidenierszaak DE HESP bij Hellemans-Mertens & Co. en de herberg CASINO de huismerken aanvullen.
(Uit de verzameling Staf de Roo).

Vanzelfsprekend kan hier geen aanspraak worden gemaakt op volledigheid, of op juistheid van de bronnen.

Bij het aanwenden als studiemateriaal is een kritisch vergelijk met de notariële akten dan ook aan te bevelen.

Met dit voor ogen hebben we, indien het om de verkoop van het geciteerde goed gaat, de notaris opgenomen waar eventueel de officiële bescheiden moeten berusten.

Indien de notariële minuten reeds werden neergelegd in het Rijksarchief te Gent (fonds notariaat), maken we er eveneens melding van.

Afkortingen:
DE: De Eecloonaer/De Eecloonaar
GVE: Gazette van Eecloo

AALTER

BELLE VUE, 1852, te Aeltre in de Belle Vue bij Sieur Meeus aen de Statieplaets (DE 18-07-1852).

EENDRACHT, 1857, ter herberg de Eendracht op het dorp, bewoond door Karel van Risseghem (DE 19-07-1857).

LAM, 1890, de herberg het Lam (GVE 29-09-1890).

De BARREERE te Eede omstreeks 1935
De BARREERE te Eede omstreeks 1935.
Voor de herberg zitten van links naar rechts Alma Blondeel, rijksontvanger Verhoef, zijn zoon Bertie Verhoef, herberguitbater Gustaaf Blondeel en Bertrand Blondeel.  De jongen met de fiets is Bertrand Vlaeminck.  Links van de herberg bemerken we in volgorde het grenskantoor, de boerderij C. Cools-De Rycke en de herberg van Richard Blondeel.
(Verzameling G. van Vooren - Aardenburg).

AARDENBURG

Bij Aardenburg hebben we eveneens de enkele kleine Nederlandse grensdorpen Eede en St-Kruis ondergebracht.

Indien het niet expliciet vermeld wordt gaat het steeds om Aardenburg.

BARRIERE, 1885, (Eede) openbare verkoop van de herberg de Barrière, groot 10 a 52 ca, bewoond door Van Renterghem (GVE 08-03-1885).

BRAKKE, 1884, (St-Kruis) ter herberg de Brakke, bewoond door Jan Baptist Quataert, nabij de Brakke (GVE 24-02-1882).

DOORN, 1879, (Eede) herberg de Doorn in den Biezenpolder (GVE 09-03-1879).
1898, de herberg den Doorn bij F. Marteyn (GVE 26-06-1898).

GOUDEN EIKEL, 1895, verkoop van een bierbrouwerij De Gouden Eikel, in volle werking, met toebehoren, herenhuis en erf, groot 10 a 74 ca, gelegen Brouwerijstraat, plan kad. sec. E n° 1099. (notaris J.M. de Graaf, Aardenburg) (GVE 05-05-1895).

HOLLAND, 1874, (Eede) den herberg Holland, op het dorp bewoond A. Heyndriks (GVE 22-11-1874) (GVE 26-11-1876).

HOF VAN HOLLAND, 1873, in het logement het hof van Holland bij F.B. Jacques (GVE 13-07-1873).
1889, openbare verkoop van de herberg, logement en bestelhuis van den stoomtram, genaemd in 't Hof van Holland, paardestallen, werkplaats, graanzolder, poort, grootten koer en 9 a 40 ca erf, staende aan de markt (notaris Le Nobel, Oostburg) (GVE 28-07-1889).

Omstreeks 1925 telde Aardenburg op de Markt nog steeds de twee voorname herbergen, links HET WAPEN VAN AARDENBURG en rechts IN 'T HOF VAN HOLLAND.  (Verzameling G. van Vooren).

KRIM, 1878, (Eede) in de herberg de Krim bij P. van Boven (GVE 13-01-1878).

KROON, 1876, (Eede) de herberg de Kroon op het dorp (GVE 26-111878).

OUDE KROON, 1879, (Eede) herberg de Oude Kroon bij Petrus Talloen (GVE 09-03-1879).

LEEUW, 1849, aan de herberg de Leeuw, bewoond door Pieter Cauwels te Aerdenburg op de Kaei (DE 22-07-1849).

ROODEN LEEUW, 1873, in het logement den Rooden Leeuw (GVE 10-08-1873).

OUDE STAD, 1890, te Aerdenburg in de Oude Stad, nabij de herberg het Groene Woud (GVE 23-11-1890).

TOL, 1874, (Eede) op het hof der herberg den Tol, bewoond door Charles de Clerk (GVE 22-11-1874).

STADHUIS VAN DE VALEISKREEK, 1880, Uit de hand te koop een woonhuis, stal en erf genaemd het Stadhuis van de Valeiskreek, wijk Valeiskreek, eigenaar W. ten Bengevoort te Aerdenburg (GVE 10-101880).

VELDZICHT, 1873, te St-Kruis bij Aerdenburg in d'herberg het Veldzicht (GVE 23-11-1873).
1874, ter herberg van L.L. de Keyser in het Veldzicht (GVE 11-151874).

In Den Rooden Leeuw op de Kaai te Aardenburg ca. 1907, (Verzameling G. van Vooren - Aardenburg).

1889, voor de kinderen Vijncke zal op 18 maert openbaer verkocht worden de herberg Veldzicht, met ruime erf en bolbanen, pakhuizen, bakkeet en schuur met stallingen voor vee en meelslijterij te Aerdenburg langs den tramweg, groot 23 a 30 ca (notaris J.M. de Graaf) (GVE 10-02-1889).

Groter dan de naam van de afspanning VELDZICHT, was de mededeling HIER WAARSCHUWT MEN VOOR DEN TRAM,
Voor de herbergbezoekers, die blijkbaar in grote mate uit tramreizigers bestonden was dit ten andere ook veel betangrijker.
Met een dergelijke dienstverlening nodigde men de reizigers uit op een drink zonder gevaar te lopen het rijtuig achterna te moeten hollen.
(Verzameling G. van Vooren).

VRIENDSCHAP, 1873 (St-Kruis) tegen de Goodvliet-polder aen het platluis, de herberg de Vriendschap (GVE 01-12-1873).

Eveneens op de Kaai, tegenover IN DEN ROODEN LEEUW stond het logementshuis 'S LANDS WELVAREN ca. 1908.
(Verzameling G. van Vooren).

VUILPAN, 1877, (Eede) in de herberg de Vuilpan bewoond door (de) Keyser (GVE 08-07-1877).

WATERPOORT, 1880, in den estaminet Aen de Waterpoort, bewoond door Victor van Damme (GVE 22-02-1880).

's LANDS WELVAREN, 1876, (St-Kruis) de herberg 's Lands Welvaren (GVE 30-01-1876).

WILHELMINA, 1898, Op 17 oktober werd de stoomroomboterfabriek door J.A. Cammaert voor het eerst in werking gesteld.  Een modelfabriek die de naam van Koningin Wilhelmina kreeg (GVE 23-101898).

GROENE WOUD, 1888, bij den heer Van der Hooft in het Groene Woud te Aerdenburg (GVE 16-06-1888).

ZWAEN, 1859, (Eede) in de Zwaen (DE 16-01-1859) 1877, (Eede) in de herberg de Zwaan (GVE 20-05-1877).

(vervolgt)
Didier de Smet      Erik de Smet

Separator

Bouwstenen tot de geschiedenis van Middeleeuwse huisnamen 1 - 2 - 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  02-12-2019