De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

Algemeen Overzicht

Klik hieronder op een naam om naar de bladzijde van die persoon te gaan.

 Peter (III) Jacob (IV) Judocus (IV) Peter Jacob (V) Jan Theodoor Jacob (VI) Peter Jacob (VI) Judocus Bernardus (VI a) Carel (VI b) Ferdinand (VI c) Peter Jan (VII) Ferdinand (VII) Pieter Joannes (VII) Jan Francies (VII a) Jacobus Francies (VII b) Eduard Alois (VIII) Julie Marie Charles Louis, fs. Pieter Joannes (VII) Charles Louis (VIII a), fs. Jan Francies (VII a) Sophie, fa. Jacobus Francies

Overzicht

Top van deze blz
WelkomblzInhoudstafel
Doorzoek onze Van Hootegem webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2023