De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit St.-Laureins

III

Peter Van Ootegem en Anthonette De Vos
 

IV

Jacob Van Ootegem, fs. Peter (III) en Anthonette De Vos

Judocus Van Ootegem, fs. Peter (III) en Anthonette De Vos
 

V

Jan Theodoor Van Ootegem
 

VI

Carel Van Hootegem, fs. Jan Theodoor en Maria Jacoba Plasschaert

Ferdinand Van Hootegem, fs. Jan Theodoor en Maria Jacoba Plasschaert

Jacob Van Hootegem, fs.  Peter Jacob en Joanna Cornelia Martens

Judocus Bernardus Van Hootegem, fs. Jan Theodoor en Maria Jacoba Plasschaert

Pieter Jacob Van Hootegem, fs. Jan Theodoor en Maria Jacoba Plasschaert
 

VII

Eduard Van Hootegem, fs. Ferdinand en Joanna Van den Driessche

Ferdinand Van Hootegem, fs. Pieter Jacob (VI) en Joanna B. Cockhuyt

Jacobus Francies Van Hootegem, fs. Judocus Bernard (VI a) Van Hootegem en Angelina Mobelis

Jan Francies Van Hootegem, fs. Judocus Bernard (VI a) Van Hootegem en Angelina Mobelis

Peter Jan Van Hootegem, fs. Jacob en Petronella Dalle

Pieter Joannes Van Hootegem, fs. Pieter Jacob (VI) en Joanna B. Cockhuyt
 

VIII

Alois Van Hootegem, fs. Ferdinand (VII) Van Hootegem en Joanna Hoste

Charles Louis Van Hootegem, fs. Jan Francies (VII a) en Eugenia Wille

Charles Louis Van Hootegem, fs. Pieter Jan Van Hootegem en Seraphina Accoe

Jules Van Hootegem, fs. Eduard (VII c) en Nathalie Van Hecke

Julie Marie Van Hootegem, fa. Pieter Joannes Van Hootegem (VII) en Seraphina Accoe
 

IX

Emile Van Hootegem, fs. Aloïs Van Hootegem (VIII) en Marie L. Tramont
 

Top van deze blz
WelkomblzOverzichtDoorzoek onze Van Hootegem webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2023