De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

Doorzoek deze webstek !

U kan nu onze Van Hootegem webstek afzonderlijk doorzoeken met de hulp van FreeFind.com.

De meeste bladzijden zijn vertaald in het Engels voor de Amerikaanse takken van de familie.  Dat betekent dat u twee maal hetzelfde zoekrezultaat kan krijgen: de NL-talige tekst en de vertaling ervan.

En ten slotte nog dit: het heeft natuurlijk geen zin te zoeken naar woorden zoals "de", "het" en "van".  Die woorden vindt men in alle bladzijden.  En misschien zou het maar beter zijn dat FreeFind niet naar zulke woorden zoekt.
 

search engine by freefind

Neem contact op met ons !

Top van deze blz
WelkomblzOverzichtInhoudstafel

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2023