Van Hootegem / Van Ooteg(h)em

 

De familie Van Hootegem / Van Ooteghem,  
een stam uit St.-Laureins


In het Nederlands

De inhoudstafel

  The Van Hootegem / Van Ooteghem family,
from St. Laureins


In English

Table of contents

Onze bron:
«De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit St.-Laureins»,
door de Heer Jozef Dobbelaere
met belangrijke aanvullingen van de Heer Aloïs van den Oever,
een artikel verschenen in De Levensboom, 2007, Jaargang 20, nr. 1.
De Levensboom is het informatieblad van de V.V.F. Meetjesland.

Our source:
«The Van Hootegem / Van Ooteg(h)em family
from St.-Laureins in the Meetjesland in Belgium»,
by Mr. Jozef Dobbelaere
with important additions by Mr. Aloïs van den Oever,
an article published in «De Levensboom» (The Tree of Life), 2007, 20th year, # 1.
De Levensboom is the quarterly periodical of the V.V.F. Meetjesland
(Flemish Association for Genealogy, Meetjesland Section).