Livinus Van Damme (V b), zoon van Franciscus en Georgia de Causemaecker
De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

V b     Livinus van Damme

fs Franciscus Van Damme (IV) en Georgia de Causmaecker.

° Kaprijke 28 augustus 1710
x Kaprijke 15 juni 1740 Joanna Maria Claeys
xx Gent 5 december 1752 Jacoba Cornelia van Heulendonck
† Kaprijke 28 december 1791


Livinus Van Damme huwde te Kaprijke op 15 juni 1740 met Joanna Maria Claeys (° Kaprijke 16/1/1721), dochter van Petrus Claeys en Livina De Pape en kleindochter van Georgius Claeys en Anna Huyghe.  Toen Joanna te Kaprijke op amper 30-jarige leeftijd op 10 februari 1751 rond 18 uur overleed, bleven er 5 wezen achter waarvan de jongste ongeveer 2 maanden oud was (19).  Zij werd op de 13de met de hoogste dienst begraven.

Lieven hertrouwde te Gent ("Ganda" schrijft de pastoor van Kaprijke) op 5 december 1752 met Jacoba Cornelia van Heulendonck, (° Eeklo 14/5/1723) dochter van Matthias en van Georgia van Hecke.

Livinus boerde vooraan in de Molenstraat, naast Judocus de Causemaecker en gaf bij de rundveetelling van 15/1/1772, 4 melkkoeien en 5 kalveren aan. (RAG - Kapr. 43, 2de deel nr. 58)

Livinus van Damme is overleden te Kaprijke op 28 december 1791, 5 dagen na het overlijden van zijn tweede vrouw.  Zij werd op 2e kerstdag begraven en hij de 30ste, beiden "cum introductione et missa cantate".

Uit zijn eerste huwelijk met Joanna Claeys waren gesproten:

 1. Joanna Maria Francisca Van Damme
  ° Kaprijke 14/5/1741.
  Zij huwde een eerste maal op 5 maart 1764 met Petrus De Clercq fs Jan in de St. Jacobskerk in Brugge.  Petrus stierf enkele jaren later en liet 1 kind na.
  Zij huwde een tweede maal in St. Jan-in-Eremo op 27 januari 1772 met Carolus Claeys, zoon van Franciscus Claeys en Livina De Pape, geboren in Kaprijke op 24 maart 1745.  Hij was ook een kleinzoon van Georgius Claeys en Anna Huyghe en aldus was de moeder van de bruid een nicht van de brui­de­gom !  En anderzijds was Carolus' moeder een dochter van Engelbertus De Pape en Petronella De Causmaecker en Joanna Maria’s moeder een dochter van Joannes De Pape en Joanna Haverbeke, waarbij Engelbertus en Joannes broers waren en zonen van Vincentius De Pape en Petronella Wauters.  Wij citeren even letterlijk wat de pastoor in zijn huwelijksregister neerpende: "... habita dispensatione Romana super impedimento consanguinitatis in variis gradibus, item super duabus proclamationibus, ..." (met de dispensatie van Rome, ten gevolge van dichte bloedverwantschap in verschillende graden, en met vrijstelling van 2 roepen).  Als getuigen traden op: Franciscus Claeys en Maria Jacoba Van Damme respectievelijk broer en zus van bruidegom en bruid.

  Joanna Maria Francisca zal reeds 4 jaar later, nl. op 13 oktober 1776 in St.-Jan-in-Eremo overlijden ten gevolge van een moeilijke bevalling zonder levende nakomelingen te hebben nagelaten.  Zij wordt 's anderendaags met een doodgeboren wichtje in een graf voor het H. Kruis begraven.  Op 29 oktober wordt een nadienst gecelebreerd.
  Op 14 april 1777 hertrouwde Carolus Claeys met Joanna Coppejans, dochter van Christiaen en Maria Anna Herreman.  Zij zal 10 kinderen ter wereld brengen.
   
 2. Maria Jacoba Van Damme
  ° 5/4/1743
  x Kaprijke 27/7/1765 met Judocus Bernardus Geeraert (° Kaprijke 6/11/1737 - † Kaprijke 19/10/1777), zoon van Joannes en Cornelia De Coorebijter.  (De getuigen waren Franciscus Claeys en Jacoba van Heulendonck)
  xx Kaprijke 19/5/1778 met Joannes Franciscus Sierens fs. Jan.  (De getuigen waren Joannes Sierens en Maria Theresia Van Damme).  Zij is gestorven te Kaprijke op 11/12/1781 en begraven met de hoogste dienst.  Haar Staat van Goed: Ursel, bundel 325 laatste akte (4 kinderen uit het eerste huwelijk en 1 zoon uit het 2de huwelijk.)

  Joannes Franciscus Sierens is hertrouwd te Kaprijke op 10/7/1782 met Maria Livina Laureyns fa. Frans.  Tijdens dit huwelijk leent hij van Frans Claeys fs. Jooris (kozijn van zijn 1ste vrouw!) 500 ponden aan 4% vanaf 25/9/1784, waarvan 5 maanden nadien reeds 150 ponden worden afgekort.  Sierens overleed te Kaprijke op 2/9/1834. (RAG-Kapr. 31 blz 153 v)
   
 3. Carolus Franciscus Van Damme
  ° 19/1/1745
  † 6/11/1747 rond 14 uur en de 8ste in de kerk begraven.
   
 4. Joannes Baptiste Van Damme
  ° 1746
  Kaprijke 1/11/1760, begraven de 3e in een graf.
   
 5. Petrus Bernardus Van Damme
  ° 1747
  x Bassevelde 2/2/1782 Joanna Maria Goethals
  Zij werd geboren in Bassevelde op 8/8/1758 de dochter van Petrus Goethals en van Elisabeth Speeckaert.
  Zij stelden een huwelijkscontract op voor notaris Tyman te Kaprijke (RAG - notariaat Tyman, 110, nr. 57 en vlg.)  Zij was reeds weduwe van Frans de Decker, fs. Joannes (waarvan de enige zoon Petrus in 1783 ook zou overlijden).

  Petrus Bernardus boerde in Bassevelde.  Hij is overleden in Bassevelde op 22/7/1785.

  Joanna Maria heeft 6 kinderen ter wereld gebracht waaronder 3 doodgeborenen:
  • NN † Bassevelde 4/3/1783
  • NN † Bassevelde 9/7/1784
  • NN † Bassevelde 11/10/1785
  • Joanna Francisca Van Damme
   ° Gent 20/1/1787, huwde op 25/5/1809 te Bassevelde met landbouwer Jacobus Bernard De Decker. (° Lembeke, 30/1/1770 als zoon van Carolus Dominicus en Joanna Catharina De Causemaecker).  Hij was sedert 14/2/1808 weduwnaar van Angelina De Causmaecker die in Bassevelde overleed.  Jacobus Bernardus overleed in Bassevelde op 19/3/1838.  Joanna Francisca overleed in Bassevelde op 20/9/1865.
  • Maria Catharina Van Damme
   ° Bassevelde 20/9/1789, huwde op 30/12/1809 met Jean Joseph Van Waesberghe, dokter, (° Bassevelde 27/9/1785 als zoon van Vincent Bernard en Barbara Theresia Borgonjon).  Nog geen maand later, op 26/1/1810 overleed zij reeds in haar woning in de Assenedestraat.  Haar man hertrouwde met de Eeklose Joanna Goethals, die hem 12 kinderen schonk.  Hij was burgemeester van Bassevelde en later gemeente­secretaris van Boekhoute waar hij op 30/1/1855 overleed.
  • Joannes Baptiste Van Damme
   ° Bassevelde 17/2/1793.  Hij werd priester gewijd in Mechelen in 1821, onderpastoor benoemd te Kruibeke in 1824, pastoor in Gijzenzele in 1834, pastoor in Nokere in 1849, waar hij in 1868 zijn ontslag aanvroeg en waar hij stierf op 10/2/1875.
    
  Joanna Maria Goethals hertrouwde, na het overlijden van Petrus Bernardus op 22 juli 1795, een derde maal in Bassevelde op 24 oktober 1795 met Maximiliaan de Decker.  Maximiliaan was geboren in Assenede op 25/12/1766 als zoon van Gabriel en Angelina De Smet.
  Deze Maximiliaan was geen familie van haar eerste man Frans, want Gabriël's voorouders kwamen van Kluizen.
  Uiteindelijk overleed Joanna Maria in Assenede op 14/4/1804 ( 24 germinal XII).
   
 6. Livinus Bernardus Van Damme
  ° Kaprijke 18/1/1749, gestorven als kind.
   
 7. Jacobus Van Damme
  ° Kaprijke 16/12/1750
  † Kaprijke 26/7/1751, in de kerk begraven.
   

Uit het tweede huwelijk van Lieven van Damme en Jacoba van Heulendonck werden geboren:

 1. Maria Theresia  Van Damme
  ° Kaprijke, 18 november 1753.
  Zij huwde te Kaprijke op 16/1/1781 met Laurentius Benedictus Slos, die in Zelzate geboren werd en toen in Watervliet woonde.  Laurentius is een tijdje schepen geweest in Watervliet.
  Op 26 april 1825 maakte ze voor notaris Barthel te Kaprijke (RAG, notariaat Bekaert I nr 31 acte 38) haar testament.  Zij wilde begraven worden met een hoge dienst en 's anderendaags moest een nadienst gecelebreerd worden, beide met uitdeling van brood.  Bovendien vroeg ze gedurende een gans jaar wekelijks een gezongen mis, nog 800 gelezen missen, elk jaar "eeuwiglijk" een solemneel jaargetijde waarna ook uitdeling van een zak rogge in brood aan de armen van Kaprijke.
  Voor de onkosten van dit jaargetijde bezette ze een stuk land van 3 gemeten 133 roeden in de Oudemanspolder te Waterland-Oudeman, nl. het nummer 2 in het 2e. begin.
  Als uitvoerder van haar testament werd beroep gedaan op een neef "... mijnen cosyn Joannes Baptiste Van Damme alsnu onderpastoor te Cruybeke, hem verzoekende desen last te willen op hem nemen, gevende hem de faculteit van iemand anders in deszelfs plaats te benoemen, soo als hij het geradig vinden sal...".  Deze neef was een zoon van Pieter Bernard, een stiefbroer van Maria Theresia.
  Zij overleed kinderloos als weduwe in Kaprijke op 20 januari 1832.
   
 2. Petrus Henricus Van Damme (VI b)
  ° Kaprijke, 13 november 1755.
  x Bassevelde, 5 oktober 1784 Coleta Beernaert († Bassevelde op 23 juli 1798)
  xx Bassevelde 24 augustus 1802 Isabella Theresia Van den Bossche
   
 3. Livinus Carolus Van Damme
  ° Kaprijke 14/3/1758
  x Bassevelde 21/10/1783 Angela Goethals
  † Kaprijke 23/8/1805
   
 4. Philippus Van Damme
  ° Kaprijke 27 augustus 1760
  x Kaprijke, Christina Verdick
  † Waterland-Oudeman 12/11/1828
   
 5. Petronella Catharina Van Damme
  ° Kaprijke 6 november 1762
  Ze huwde te Kaprijke op 18-8-1795 met Livinus Verbrugghe uit Assenede, 58 jaar oud en reeds weduwnaar van Anna Maria Goethals.  Zijn broer Jacobus uit Boekhoute en schoonzuster Angela Goethals waren huwelijksgetuigen.
  Livinus overleed in Assenede op 15/12/1812 en Petronella hertrouwde er op 24/1/1815 op 54-jarige leeftijd met Pierre Jean Verguysen, een in Sas-van-Gent geboren 32-jarige knecht die in Westdorpe woonde en zoon was van Pierre Guillelmus en Catharina Gijselman.  Zij woonden op de wijk "De Polders".
  Petronella overleed in Assenede op 30/11/1827.  Pieter Jan Verguyse die werkman was hertrouwde in Assenede op 6/2/1829 met de 38-jarige spinster Joanna Catharina Nuyt.  Hij overleed er op 12/11/1837, 58 jaar oud.

De ouders van Livinus: Franciscus Van Damme (IV) en Georgia de Causmaecker.Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

 Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré (VIII c)

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph

Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Rose Anne

Theophil Petrus (X d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken


Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.MijnPlatteland homepageMeest recente bijwerking :  04-03-2020web counter