The Van Hootegem / Van Ooteg(h)em family from St-Laureins in East-Flanders, BelgiumDeze blz in het nederlands

Table of contents

III

Peter Van Ootegem and Anthonette De Vos
 

IV

Jacob Van Ootegem, fs. Peter (III) and Anthonette De Vos

Judocus Van Ootegem, fs. Peter (III) and Anthonette De Vos
 

V

Jan Theodoor Van Ootegem, fs. Judocus Van Ootegem and Elisabeth Leuntjens
 

VI

Carel Van Hootegem, fs. Jan Theodoor and Maria Jacoba Plasschaert

Ferdinand Van Hootegem, fs. Jan Theodoor and Maria Jacoba Plasschaert

Jacob Van Hootegem, fs. Peter Jacob Van Ootegem and Joanna Cornelia Martens

Judocus Bernardus Van Hootegem, fs. Jan Theodoor and Maria Jacoba Plasschaert

Pieter Jacob Van Hootegem, fs. Jan Theodoor and Maria Jacoba Plasschaert
 

VII

Eduard Van Hootegem, fs. Ferdinand (VI c) and Joanna Van den Driessche

Ferdinand Van Hootegem, fs. Pieter Jacob (VI) and Joanna B. Cockhuyt

Jacobus Francies Van Hootegem, fs. Judocus Bernard (VI a) Van Hootegem and Angelina Mobelis

Jan Francies Van Hootegem, fs. Judocus Bernard (VI a) Van Hootegem and Angelina Mobelis

Peter Jan Van Hootegem, fs. Jacob (VI) Van Hootegem and Petronella Dalle

Pieter Joannes Van Hootegem, fs. Pieter Jacob (VI) and Joanna B. Cockhuyt
 

VIII

Alois Van Hootegem, fs. Ferdinand (VII) Van Hootegem and Joanna Hoste

Charles Louis Van Hootegem, fs. Jan Francies (VII a) and Eugenia Wille

Charles Louis Van Hootegem, fs. Pieter Jan Van Hootegem and Seraphina Accoe

Jules Van Hootegem, fs. Eduard (VII c) and Nathalie Van Hecke

Julie Marie Van Hootegem, fa. Pieter Joannes Van Hootegem (VII) and Seraphina Accoe
 

IX

Emile Van Hootegem, fs. Aloïs Van Hootegem (VIII) and Marie L. Tramont
 

Top of this page
Welcome pageOverviewSearch this Van Hootegem website

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2023