Een artikel van de Heer Guus Cocquyt, gepubliceerd in 1963

Bassevelde, pittoreske poldergemeente

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
De kerk met achtkantige toren

De kerk met achtkantige toren (Foto A. De Smet)

Het wondermooie Meetjesland, de vergeten, merkwaardige en oude streek vol vredige rust in de wijdse polders en eenzame kreken, bezit verscheidene nog echt landelijke stemmingsvolle dorpjes waar de huisjes geschaard staan rond een eeuwenoude grijze toren.

Bassevelde, gelegen tussen Assenede en Kaprijke, is een van deze pittoreske poldergemeenten met een aparte, onbedorven sfeer, ver van het rumoer van deze tijd. Het dorp kan bogen op een meer dan duizendjarig verleden want reeds in de IXe eeuw was het bewoond.  In 1151 staat het als Bascevelde vermeld en in 1183 spreekt men van Bazhcevelde.

Tot in de XIIe eeuw heeft Bassevelde waarschijnlijk zijn eigen Heren gehad om daarna opgenomen te worden in het domein van de Graven van Vlaanderen.  In de Middeleeuwen bevonden er zich verschillende zoutraffinaderijen en was het evenals Watervliet een Heerlijkheid die in 1472 toebehoorde aan Boudewijn Zoete, gezegd van Lake.

De geweldige overstromingen, die in de tweede helft van de XIVe eeuw begonnen en met tussen­pozen voort­duurden tot in de XVIe eeuw, richtten er grote verwoes­tingen aan en herschiepen de vrucht­bare lande­rijen in moerassige gronden.

In het begin van de XVIe eeuw kwam de Heerlijkheid van Bassevelde in handen van de Familie De Ghendt en later, in de eerste helft van de XVIIIe eeuw, nam Hubert-François Pottelsberghe haar over.

De Heer van Bouchaute, Nieuwhorgh, Ten Heede, Bassevelde en andere plaatsen, Karel Jan Dhondt, die tevens "stockhouder" van de Baronieën Male en Vyve was, verkreeg op 19 augustus 1760 door patentbrieven, recht op adeldom, ridderschap, schildhouders, wimpels en kroon op de helm.

De parochie maakte destijds deel uit van het Ambachtschap van Bouchaute, één der vier toenmalige Ambachten en had o.m. veel te lijden van de Beeldstormers en de troepen van Lodewijk XIV die veel schade in de gemeente aanrichtten.

In het huidige Bassevelde treft men niets meer aan dat nog herinnert aan het verre verleden, tenzij dan de fraaie dorpskerk.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Een typisch huisje uit het Meetjesland

Een typisch huisje uit het Meetjesland (Foto A. De Smet)

Dit unieke bouwwerk beheerst het gehele dorpsbeeld en staat letterlijk in het midden van het dorp, aan drie zijden omringd door de dodenakker waarop zich hoge koniferen verheffen.

Daar er reeds in de tweede helft van de XIIIe eeuw ,sprake is van de parochie Bassevelde, kan men zeer zeker aannemen dat er toen al een kerk bestond, die vermoedelijk in het begin van de XIVe eeuw voltooid was.

De huidige kerk, toegewijd aan O.L.Vrouw Hemelvaart en aan de heilige Anna, zou derhalve dateren uit de eerste ogivale periode en is gebouwd in de vorm van een latijns kruis met in het midden van de grote beuk een achtkantige, uit twee geledingen bestaande toren met aan elke kant twee boven elkaar geplaatste rondboogvensters, bekroond door een achtkantige spits die veel overeenkomst vertoont met meerdere kerktorens in het Land van Waas.

In een hoek tussen het koor en het zuidelijk transept, rijst nog een rank rond traptorentje omhoog, dat tot het oorspronkelijke gebouw behoorde.

Een warme lentezon doet de witgrijze muren fel afsteken tegen het donkere groen der coniferen, in wier schaduw de doden rusten.

In een van de stille straten staan nog enkele kleine typisch Vlaamse huisjes, laag van stoel, met een smal deurtje en een paar kleine vensters.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Duiventoren

De Duiventoren (Foto A. De Smet)

Op de weg naar Kaprijke, in de Beekstraat, waar een aarden weg, met aan weerszijden hoge bomen, naar de velden loopt, staat een klein veldkapelletje, scheef gezakt en met verweerde en verbrokkelde stenen.  Verderop in dezelfde straat, op het erf van de brouwerij Van Acker, treft men een vijftig jaar oude duiventoren aan, een rond grijs bouwwerk met een ronde spits, en dat eerder zeldzaam genoemd kan worden.

Op het kleine marktplein bloeien thans de bomen.  Alom op de vruchtbare akkers hebben de boeren het druk en trekken de stoere paarden de ploeg door de zwartbruine aarde.

De lente tovert het landelijke Bassevelde weer om in een sfeervolle oase van rust en stilte, midden in de uitgestrekte polders van het schone Meetjesland.

Guus Cocquyt

Uit: Toerisme in OOST-VLAANDEREN, Tweemaandelijks Tijdschrift uitgegeven door de v.z.w. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 12e jaargang Nr. 3 - mei-juni 1963

Naar de top van deze blz
Over Bassevelde
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem