Het Meetjesland in het noorden van Oost-Vlaanderen
Het Meetjesland in het noorden van Oost-Vlaanderen

Waar bleven de geuren van pek en zeildoek ?

De BOU 8 is een brokant juweeltje !  Lumineus idee toch van oud-burgemeester Edgard Stookman, om met die ‘hoogaars’ de herin­nering te bestendigen aan Boekhouter-haventje dat de bakermat was van de mossel­visserij, jawel !

In een vouw van de Braakmanbaai vonden de houten, zeil-gestuurde schuitjes, een aan­leg­plek.  Die evolueerde tot een steiger met bijbehorende barakken, tot een heus vis- en mossel­haventje dat stelsel­matig van de dorpskom moest wijken.  Verzanding slibde die nauwe vaargeul toe en dwong de vissers tot ‘baggeren’, tot deinzen naar het open water.  Op vier, vijf plaatsen localiseerde zich achter­eenvolgens genoemde bedrij­vigheid.  In 1497 bleek er al sprake te zijn van een aanleg­plaats en op een oude kaart uit 1572 wordt al een haven vermeld.

Hengsten, hoogaarzen, schouwen, boeieraken en lemmeraken waren platbodem­schuiten die de haventjes van Paal, Philippine, Biervliet, Hoek, Boekhoute e.a. binnenschoven, op de nukken van getijden en weers­omstandig­heden.

Aangrijpend boeiend is de vaststelling dat in het eerste kwartaal van de 20ste eeuw, ongeveer 800 Boekhou­tenaren direct of indirect van de visserij leefden.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
BOU-8

(foto: Robert De Lust)

Om iets van de sfeer van weleer te proeven, moeten we de Havendijk, de omgeving van het Isabellagemaal en zeker ook het Olmendijkje bewandelen.  In het boek ‘Over den Vier Ambachten’ uit 1993 van A. de Kraker, H. Van Royen, M. De Smet, verschaften foto’s en tekeningen een beeld van het recentere havengebeuren.  Edgard Stockman en J. Van Beylen schetsen hierin het verhaal van dit en andere (Zeeuwse) haventjes.  De wijze waarop de laatste ligplaats van de mossel­schuiten bij Boekhoute teloorging, doet recht­geaarde streek­bewoners kopschudden.  Maar een brok oerechte sociale geschie­denis blijft dit gebeuren wel !

Het plaatselijke visserijmuseum werd door de oud-burgervader en een schare vrienden uit het vissers­milieu, uit de grond gestampt.  Het groepeert documenten, kledij, werktuigen en aroheo­logische vondsten die dit stuk regionale geschie­denis doen beklijven tot een erfstuk dat voor heem­kundigen, onderwijsmensen, leerlingen en alle gelnteres­seerden een verrassende bron is voor onderzoek en puur heemgenieten.

Robert De Lust   Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.


Meer over BoekhouteNaar de top van deze blz
Over Boekhoute
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2021

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem