Vergeten Landbouwalaam

We zijn heel blij u hier een bijna vergeten artikel te kunnen brengen over vergeten landbouwwerktuigen.  Het verscheen eerst in 1967 in nummers 5 en 6 van een tijdschrift dat «Groei» noemt en het werd daarna als een brochuurtje gepubliceerd.

Titelbland Vergeten Landbouwalaam

Van de auteur weten we natuurlijk dat hij zich heel enthousiast inzette voor het bewaren en verzamelen van die oude tuigen en we durven hopen dat hij ook blij zal zijn als hij te weten komt dat dit artikeltje met zijn mooie tekeningen weer voor nagenoeg iedereen ter inzage beschikbaar is.  Dank zij de heel interessante Erfgoedbank van het Land van Rode weten nu ook iets meer over de auteur: hij werd geboren in 1944 en studeerde voor landbouwingenieur aan de RUG.  Hij werkte voor het Ministerie van Landbouw en is nu gepensioneerd.  Hij heeft een tijdje in Wachtebeke gewoond waar hij oud landbouwalaam verzamelde.  Hij is ook een enthousiaste tramliefhebber, de eigenaar van een verzameling foto's en andere oudere documenten over de buurtspoorwegen van Vlaanderen.

We zouden wel graag van hem horen.  Al was het maar om—een beetje laat natuurlijk—zijn toestemming te bekomen voor de publicatie hier van dit artikel.

Dus wie was de auteur en wat is hij geworden ?  Waar is zijn verzameling landbouwmateriaal nu ?  Wat is of was Groei, het tijdschrift waarin dit artikel eerst verscheen ?  Vragen waarop we nog een antwoord zoeken.

Beste dank aan Romano Tondat die ons zijn exemplaar van deze brochure gegeven heeft.  Hoe zouden we zonder hem ooit van het bestaan ervan op de hoogte gekomen zijn ?
 

Lees verder: De Inleiding
 

Inhoudstafel
 I. De Inleiding
 
 II. De Landbouwwerktuigen
  A.  Veld
    1. Van Hak tot Brabantse Ploeg
    2. Akkeralaam
      - Herfstmaand en Zaaimaand (september en oktober)
      - Wintermaand, Harde maand, IJsmaand, Sprokkelmaand
(november, decembr, januari, februari)
      - Akkermaand (maart)
      - Grasmaand (april)
      - Bloeimaand (mei)
      - Zomermaand, Hooimaand (juni, juli)
      - Oogstmaand (augustus)
      - Pikmaand (september)
      - Zaaimaand, Bietenmaand (oktober)
  B. Het Hof
    1. De Schuur
    2. De Stal
    3. Het Broodhuisje
  C. Van Vlasplant tot Lijnwaad
 
 III. Het privaat landbouwmuseum te Wachtebeke

Heeft u een antwoord op één van onze vragen ?
Neem dan aub contact op met ons !

Lees verder: De Inleiding
 

Het Meetjesland
Tijdschrift «Ons Meetjesland»

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-05-2021
Copyright (c) 2024