Tijdschrift «Ons Meetjesland»
Ons Meetjesland, Tijdschrift voor Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis
Inhoud 1968-69-70 Het Meetjesland Inhoud 1968-69-70

Ons Meetjesland logo

Welkom !

"Ons Meetjesland, Tijdschrift voor Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis" was een drie­maandelijks heemkundig tijdschrift.  Het werd uitgegeven van 1968 tot 1986.  Het was terecht een groot succes.

We zijn zeer vereerd u hier al de artikelen te kunnen brengen die in "Ons Meetjesland" verschenen zijn.  Wij hopen dat de lectuur ervan u iets zal bijleren over ons wereldje of uw geheugen zal opfrissen.  Hopelijk zal hier en daar u iets ook plezier doen.

We danken heel in het bijzonder Romano Tondat (° Gent 11/6/1930 - † Eeklo 28/7/2016), de uitgever, voor zijn toestemming om deze artikelen en de bijgaande foto's hier te publiceren.  Gelukkig heeft hij de afwerking van dit project mogen meemaken.  Hopelijk rust hij nu in vrede.

Wij danken ook allen die meegewerkt hebben aan "Ons Meetjesland" ook al hebben velen van hen ondertussen ook reeds ons Meetjesland met het eeuwige verwisseld.  Wij willen zeker ook de leden niet vergeten bij onze dank­betui­gingen :  hun bijdragen waren ook vitaal voor het " succes van het tijd­schrift.

We begonnen dit werk met enige nummers die de Heer Marijn Claeys ons geleend heeft.

Dan in 2007 hebben enkele beste vrienden ons alle uitgaven van "Ons Meetjesland" geschonken.  Dat beloofde heel wat werk en leesplezier.  Alles zo goed als nieuw, mooi ingebonden in zes volumes.  Hier volgen de namen van die milde vrienden: Dominique Bollen (1/1/1945 - 6/2/2009) en zijn echt­genote Micheline (Laken), Michel Bollen (15/7/1941 - 27/2/2018) en zijn echtgenote Christiane (16/3/1940 - 10/12/2000), Maurice Dumont (Neupré) en zijn echt­genote Béa, René "Zénobe" Gramme en zijn echt­genote Rose-Marie (Doische) en Drago "Charly" Poslon (12/6/1947 - 28/9/2018) en zijn echt­genote Jeannine (Retinne).  Wij zijn hen natuurlijk ook heel heel dankbaar.

Mocht u vragen hebben, suggesties of verbe­teringen, aarzel dan niet en neem contact op met ons.  Beste dank bij voorbaat.  We zullen de fouten trachten te verbe­teren.  Dat is een belofte.  We beloven niet dat we alle vragen zullen kunnen beant­woorden.  En misschien wordt dat laatste wel meer en meer een probleem voor jongere lezers.  Kan u misschien voor het één of andere artikel een woord uitleg schrijven ?  We zien er naar uit.  Dank bij voorbaat.

Romano Tondat heeft ook een paar boeken geschreven.  Op 15 oktober 2012 stelde hij zijn nieuw boek Het dorp Nieuw Eeklo voor in het stadhuis van Eeklo.  Lees hier meer.

En ten slotte nog dit: onder dit voorwoord staat een tekenin­getje dat u op deze webstek ook onder ieder artikel van "Ons Meetjesland" zal vinden.  Daar vormt het de scheiding tussen het artikel zoals het in het tijdschrift gepubliceerd werd en onze commen­taren, uitleg en navigatie-dingen.

We hebben nog één wens: wij die geboren werden voor 1950 weten nog wat een "rolleblok" of een "dulf" is.  We hopen dat enige (jongere) mensen de artikels zullen kunnen lezen en ons een lijstje geven van al wat zij niet kennen of niet begrijpen.  Die vragen­lijsten zouden dan de basis kunnen vormen voor een aantal teksten die "Ons Meetjesland" zouden uitleggen en verklaren voor de volgende generaties die allicht nooit zullen horen "over dood luiden".

Nu iets van praktische aard, nl. twee symbooltjes:
Naar de top van deze blz. als u op zo'n naar de hemel gerichte pijl klikt zou u terug aan de top van de blz moeten belanden.
Terug naar de tekst als u op het einde van een voetnoot op de pijl naar links klikt keert u hopelijk terug naar de tekst, daar waar u de referentie naar die voetnoot vond.

Wij wensen u veel leer- en leesgenot !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-05-2024
Copyright Notice (c) 2024