De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em,
een stam
uit
St.-Laureins

De stamboom die we u hier voorstellen is bijna uitsluitend het resultaat van de opzoekingen van de heren Jozef Dobbelaere en Aloïs van den Oever.

We vinden heel wat leden van de eerste generaties van de familie terug in Sint-Laureins in het noorden van ons Meetjesland.  Maar nu zijn ze natuurlijk uitgezwermd en voor de nako­me­lingen in de V.S.A. die nu misschien nog niets weten van hun "roots" aan het mooie Leopolds­kanaal hebben we hier ook een vertaling van deze bladzijden in het Engelse voorzien.

Maar eerst een (dank-)woordje over onze bronnen:
1. Het excellent artikel «De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit St.-Laureins» verschenen in De Levensboom, 2007, Jaargang 20, nr. 1 door de Heer Jozef Dobbelaere met belangrijke aanvullingen van Alois van den Oever.
De Levensboom is het informatieblad van de V.V.F. Meetjesland.  Volg deze link voor een bezoekje aan hun website.  We zijn de mensen van de Levensboom en met name de Heer Adhémar Van Acker, natuurlijk heel dankbaar want hoe vindt men een artikel dat niet gepubliceerd werd ?

2. De Dienst Burgerzaken van Sint-Laureins.  Onze beste dank aan Mevr. Sandra Lacayse voor haar bereidwillige hulp.

3. De bron voor onze informatie over Sophie Van Hootegem, de dochter van Jacobus Francies (VII) en Marie Therese Van Hulle, na haar vertrek naar Amerika is Mevr. Sara Coblin, née Noe, een afstammelinge van August Noë en zijn echtgenote Sophie.  August was afkomstig van Ursel, ook een mooi Meetjeslands dorp.

4. Beste dank ook aan de Heer Marijn Claeys voor zijn antwoord op een aantal vragen zoals bvb:

Waar komt deze familienaam vandaan ?
Heel zeker van de plaatsnaam: het West-Vlaamse Otegem.  Zie hiervoor de alom geprezen Dr. Frans Debrabandere in "Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk".  Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, 2003.

De Heer Dobbelaere begint zijn artikel met wat hij de derde generatie noemt.  Hij hoopt nog één of twee generaties verder terug te vinden.  Wij danken hem voor zijn werk en wensen hem veel succes.  We hebben derhalve zijn nummering gewoon overgenomen.  In andere woorden, ons verhaal begint ook met de derde generatie.

Mocht u meer informatie hebben over iemand die hier vermeld wordt of hier ook zou moeten vermeld worden dan hopen we dat u contact zal opnemen met ons.  We weiden ook heel graag uit: de aangetrouwden en hun voorouders interesseren ons dus ook.  Zo ontdekken we beetje bij beetje hoe we bijna allemaal (verre) bloedverwanten zijn van elkaar.

Ook informatie over de nakomelingen die nog in leven zijn interesseert ons.  Het spreekt vanzelf dat wij hun privacy zullen respecteren en hun akkoord vragen vooraleer over hen hier iets te vertellen.

Natuurlijk zijn foto's en andere documenten van en over Van Hootegem familieleden ook heel welkom.  We zijn uiteraard ook heel erg geïnteresseerd in (oudere) foto's ook van de streek waar ze vandaan komen.  En het spreekt van zelf dat we alle originele documenten  terugbezorgen aan degene die ze ons heeft toevertrouwd.  Met onze beste dank bij voorbaat.

Top van deze blz
OverzichtInhoudstafel
Doorzoek onze Van Hootegem webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2024