The Meetjesland in the north of East-Flanders, Belgium

Oostwinkel's church

Oostwinkel's church

Sepulture
van den Seer Eerw.en Heer
Martinus Loobuyd
Geboortigh van Gendt, Pastoor deser
Parochie ten tyde van 32 Iaeren naer
alhier geweest te hebben 8 Iaeren
Onderpastor sterft den 16 April 1754
oudt 69 Iaer, wiens Iver, Liefde tot
Syne Parochianen, goedtgunstighydt
tot dese Kercke end Bermertighydt
tot synen ven aermen mensch altydt
hebben uytgescheenen, Fonderende
tot laetste van den selven aermen
Een Eeuwigh gesonghen Iaergetyde
op synen sterfdagh met het singen
van den Nocturnus en Laudes, en
vier gelesen Missen met uytdeylen
van twee sacken Broodt aen den
aermen, waer van den eenen sal uyt-
gedeylt worden op den dagh vn
syn Iaergetyde, en den anderen op
den tweeden saterdagh van de Advent
met het Lesen van een van die vier
Missen waer voor hy aen den aermen
gejont heeft twee hondert pondt
groote Wisselgelt, soo nochtans dat
den overschoot van dese Fondatie
sal dienen tot Coopen van kleederen
en lynwaet voor den aermen hopende
dat sy het selve sullen vergelden door
Hunne gebeden voor Syn Ziele.
R. I. P.

Picture taken on 1 November 2011.

To the top of this page
All about Oostwinkel
Our MeetjeslandTable of ContentsFind something in this Meetjesland website

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2023

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem