De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

VII     Ferdinand van Damme

z.v. Franciscus Bernardus (VI) & Maria Cornelia Boelens.
 

° Eeklo 20 december 1802
x Maldegem, 17 augustus 1836 Isabella Theresia De Clerck
St.-Jan-in-Eremo 28 januari 1845


Ferdinand werd geboren in Eeklo in de Balgerhoekstraat, de huidige Pastoor Bontestraat op 20 december 1802.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Geboorte-akt van Ferdinand Vandamme

Geboorte-akt van Ferdinand Vandamme

Op de militielijsten van het jaar 1821 staat hij ingeschreven met een grootte van 1,58 meter (toen een kleinere middelmaat).  Hij trok bij de loting het nummer 45 en werd "capable" geacht.  Jean Bruweel deed dienst in zijn plaats "par substitution". (33)

Hij was pas 21 jaar oud toen de familie naar St.-Jan-in-Eremo verhuisde.

Ferdinand vond zijn bruid in Maldegem waar hij op 17 augustus 1836 huwde met Isabella Theresia De Clerck, daar geboren op 31 maart 1810, de dochter van Ambrosius De Clerck en van Isabella Dalle. (29)

Na het overlijden van zijn moeder in 1831 werd Ferdinand meester (baas) op de hoeve Engelendael te St.-Jan-in-Eremo.

Van Ferdinand is een soort dagboek bewaard, waarin de inkomsten en uitgaven staan genoteerd, alsmede enkele familierelaties.  Ook is vermeld het jaarlijkse onderhoudsgeld verschuldigd voor zijn broer Petrus te Brugge.  Verder de jaargetijden voor zijn broer Carolus en voor zijn ouders, de pachtinkomsten en watergeschotten voor de hoeve te Eeklo-Balgerhoeke.  We leren er ook de gulheid kennen voor de knechten en meiden voor wie schoenen, hemden en andere klederen gekocht werden om ze uit de miserie te helpen.  Het boek eindigt met " Het Gebed van den Engel aen Keijzer Carel".  Mevr. Louis Dothée, née Béatrice Van Holsbeke, Jef en Guy Van Holsbeke hebben ons het boek een tijdje toevertrouwd voor digitalizatie en publicatie hier op deze website.  Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar.

Klik hier of op de foto
om onze digitale versie
van Ferdinand's dagboek
te bezoeken.

Ferdinand en Isabella hadden tussen 1837 en 1844 vijf kinderen.  Hun jongste dochter was precies twee maand oud toen Ferdinand op 28 januari 1845 om 3 uur 's morgens overleed.  Zijn broer Jan Baptiste uit St.-Margriete en Petrus Standaert, 28 jaar, kennis van de overledene, kwamen het overlijden ten gemeentehuize aangeven.

Enige jaren later hertrouwde Isabella precies met die Petrus Standaert die in St.-Laureins geboren was op 25 november 1816 en aan wie ze twee dochters schonk.  De oudste, Amelie Standaert, gehuwd met Charles Spae, was reeds kinderloos gestorven bij het overlijden van zijn moeder.  Op 13 augustus 1852 werd te St.-Jan-in-Eremo hun tweede dochter, Maria Antonia Standaert geboren, die later huwde met Karel De Meulemeester en die te St.-Laureins overleed op 4/6/1935.  Karel De Meulemeester was geboren te St.-Laureins op 12 april 1851 en hij is er gestorven op 17 maart 1927.  Hij was oud-burgemeester van St.-Laureins.

Isabella De Clerck en Petrus Standaert bleven boeren op de hoeve Engelendael tot 1873.  Op 31 juli van dat jaar vertrokken beiden naar St.-Laureins, waar Isabella als 76-jarige rentenierster op 15 maart 1886 stierf.  Charles Van Damme en Karel De Meulemeester kwamen het overlijden aangeven.

Petrus Standaert, oud-burgemeester van de gemeente St.-Jan-in-Eremo, overleed vijf jaar later op 6 juni 1891 eveneens te St.Laureins.

Uit het huwelijk van Perdinand Van Damme en Isabella De Clerck zijn geboren:

 1. Amelie Van Damme
  Geboren 16 augustus 1837 en overleden op 8 september 1846 te St.-Jan-in-Eremo.
   
 2. Mathilde Van Damme
  Geboren op 7 september 1838. Huwde te St.-Jan-in-Eremo op 30 april 1861 met Pieter Joannes Temmerman, geboren Yzendijke, 28 juni 1835, zoon van Jacobus Bernardus Temmerman en van Christina Bernardina Wijffels.  Na het overlijden van haar man te Waterlandkerkje op 12 mei 1865, hertrouwde Mathilde in Waterland-Kerkje op 8/10/1866 met Pieter Van Vooren, die zelf later nog hertrouwde met Catharina Buijck.  Pieter was de zoon van Joannes Franciscus Van Vooren en Joanna Maria Claeys.  Hij was geboren in Waterland-Kerkje op 11/2/1842 en is er overleden op 28/4/1935.  Mathilde Van Damme stierf te Waterlandkerkje op 10 oktober 1877.  Ze had één dochter Leonie Marie, gehuwd met Polycarpus Mabesoone.
   
 3. Carolus Joannes Van Damme (VIII)
  ° 3 oktober 1840.
  x St.-Jan-in-Eremo 6 juli 1874 Louisa Maria WIJFFELS
  † St.-Jan-in-Eremo 30 jan. 1893
   
 4. Seraphina Van Damme
  ° 30 augustus 1842 † Kaprijke 6 augustus 1913.
  Gehuwd te St.-Jan-in-Eremo op 22 april 1868 met Engelbertus Eugenius Dauwe, geboren te Kaprijke, 8 februari 1843, zoon van Bruno en van Victoria Laureijns.  Engel Dauwe was bij zijn overlijden op 15 maart 1920 schepen van de gemeenteKaprijke.
   
 5. Nathalie Van Damme
  ° 28 november 1844.
  In 1857 verbleef zij samen met haar zus Seraphina in het weeshuis in Bassevelde.
  Ze trouwde te St.-Jan-in-Eremo op 5 mei 1869 met Pieter Francies Berckmoes, geboren te Watervliet, 9 juli 1843, zoon van Jacobus Bernardus en van Theresia Carolina Dhuijvetter.
  Nathalie Van Damme overleed te Watervliet op 23 februari 1888.
  Pieter Berckmoes hertrouwde met Nathalie Van Hijfte.  Hij was gemeenteraadslid sinds 1876, schepen van 1894 en burgemeester van Watervliet vanaf 1 januari 1904.  Hij stierf te Watervliet op 30 januari 1928.

De ouders van Ferdinand:
Franciscus Bernardus (VI) & Maria Cornelia Boelens.
 Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  30-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken