De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

This page in English
 

B IV b     Judocus No

zoon van Petrus No (B III b) en Martina De Schipper

Bassevelde 5/2/1729
x Bassevelde 14/4/155 Petronella Theresia Duytschaever
xx Boekhoute 17/7/1767 Maria Catharina Van Zele
xxx Assenede 18/9/1784 Joanna Maria Vincke
Boekhoute 9/6/1785
 

Uit zijn tweede huwelijk met Martina De Schipper had Petrus slechts 1 kind dat volwassen werd: Judocus, geboren in Bassevelde op 5-2-1729.  Op 26-jarige leeftijd huwde hij in Bassevelde op 14-4-1755 met Petronella Theresia Duytschaever, filia Livinus.  Twaalf jaar later overleed Petronella reeds.  Zij had haar man 5 kinderen geschonken.

Judocus was een van de enige stamvaders No in dit werk die niet met oorlog geconfontreerd werd.  Hij leefde in de rustige periode van het Oostenrijks bewind, eerst onder Karel VI, later onder Maria Theresia.  Pas toen in 1780 Jozef II als keizer over onze streken regeerde kwam er beroering: in november 1784 sloot het hollands leger de zeesluis bij het fort Philippine zodat grote delen van Boekhoute onder water liepen. (53)

In maart 1768 werd een staat van goed opgesteld: "Staet ende inventaris van baeten ende kommeren bleven ende bevonden ten sterfh. van pieternelle Therese dhuytschaever filia Lieven, overleden alhier ter stede van Bouchoute den ... 1767, wiens ziele godt almachtigh genadigh zij, alwaer houder ende bezitter is gebleven den eersaemen Judocus noe, schaeper van stiele, filius Pieter..." (54)

Ze bezaten 5 zesden van een herberg genaamd "Sinte Huibrecht" gelegen op de Hogevorst te Bassevelde: een deel erfden ze van de familie Duytschaever, 4 delen kochten ze in 1762 en het laatste deel was eigendom van een wees van Petronella's zuster Joanna die gehuwd was geweest met Lieven Bonamie.  Voor die aankoop hadden ze een lening van 25 ponden aangegaan.  Een gouden kruis en ring en "een silveren ijserken" werden verkocht voor 3-5-0 ponden, de klederen van de overledene werden publiek verkocht voor 12-4-11 ponden en de waarde van zijn schapen werd geschat op 33-6-8 ponden.  De totale waarde van alle roerende goederen bedroeg 85-5-3 ponden.  Haar staat van goed sloot af met een positief saldo van 54-3-7 ponden.

Op 17-7-1767 hertrouwde Judocus in Boekhoute met Maria Catharina Van Zele, die op 29-4-1743 als dochter van Franciscus (zoon van Jan en Anna Luck) en Maria Cornelia De Vreese.  Ze woonden aanvankelijk nog een paar jaar in Bassevelde maar gingen daarna naar Boekhoute wonen.  Van de 11 kinderen die hen op 15 jaar huwelijk geboren zijn, werden slechts 2 zonen volwassen.  De jongste daarvan zette het geslacht verder.

Wij, hier, kunnen ons dat nu allicht niet te goed voorstellen: Judocus heeft het overlijden meegemaakt van 12 van zijn 16 kinderen.  Velen die nu een kind verliezen verwerken dat hun hele leven niet! Werd er vroeger minder getreurd om een mondje minder?  Had men minder tijd om te treuren?  Een ding is zeker: kindersterfte was toen een heel gewone zaak.  Trouwens, een dood kind was een gelukkig kind, als het gedoopt was tenminste.  Daar boven in de hemel werd er goed voor gezorgd en het bleef dit aardse tranendal gespaard.

Dat het gebrek aan zorg en hygine een van de grootste doodsoorzaken was, had men nog niet begrepen.  Men had andere dingen aan het hoofd.  Eerst en vooral moesten zij zelf en hun onmisbare mannen in leven blijven, en het vee ook.  Ze moesten spinnen en weven, kaas en boter maken, soms bier brouwen, ja zelfs op het land werken.  Ze moesten naar de markt met groenten, spek, boter, kaas en eieren.  Voor het gezin, vooral voor de kleinsten bleef er weinig over.  Bleef er ook weinig tijd over.

Hun voeding was ontzettend eentonig: aardappelen met mosterd, aardappelen met azijn, zure aardappelen, erwten met zout, rauwe bonen zorgden voor maar weinig afwisseling.  Geen wonder dat velen ondervoed raakten en ziekten vrij spel kregen.

Op 13-5-1784, tien dagen na de geboorte van haar jongste zoon overleed Maria Catharina te Boekhoute.  Judocus hertrouwde in Assenede op 18-9-1784 met Joanna Maria Vincke uit de Austriacus polder.  En nog geen jaar later, op 9-6-1785 verliet hij deze wereld.

Zijn kinderen:

Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Petrus Bernardus No
  Bassevelde 6-1-1756
  Bassevelde 13-1-1756
   
 2. Livinus No
  Bassevelde 11-12-1756
  Boekhoute 2-10-1757
   
 3. Joannes Baptiste No
  Boekhoute 26-9-1758
  Boekhoute 2-10-1761
   
 4. Petronella Livina No
  Boekhoute 12-7-1761
  Huwde in Boekhoute op 5-7-1785 met Joannes Judocus Thyssebaert uit Assenede en overleed in Boekhoute op 6-7-1795.
   
 5. Maria Clara No
  Boekhoute 17-3-1764
  Boekhoute 24-10-1767
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Joanna Cornelia No
  Boekhoute 12-1-1769
  Boekhoute 15-10-1770
   
 2. Maria Theresia No
  Boekhoute 27-2-1770
  Boekhoute 18-10-1771
   
 3. Sophia Anthonia No
  Boekhoute 4-8-1771
  Boekhoute 16-10-1771
   
 4. Joannes Franciscus No
  Boekhoute 4-10-1772
  Ongehuwd overleden te Boekhoute op 8-10-1813.  Hij was schoenmaker.
   
 5. Coleta Joanna No
  Boekhoute 6-3-1775
  Boekhoute 31-1-1784
   
 6. Rosalia Francisca No
  Boekhoute 31-10-1776
  Boekhoute 26-9-1792
   
 7. Franciscus Xaverius No
  Boekhoute 13-10-1777
  Boekhoute 2-4-1781
   
 8. Joanna Maria No
  Boekhoute 15-5-1779
  Boekhoute 5-7-1782
   
 9. Anna Maria No
  Boekhoute 4-11-1780
  Boekhoute 13-11-1780
   
 10. Jacobus Bernardus (B V b) No
  Boekhoute 15-4-1782
  x Boekhoute 11-4-1815 Apolonia Pauwels
  Boekhoute 21-2-1834
   
 11. Josephus Carolus No
  Boekhoute 3-5-1784
  Boekhoute 13-7-1784
   

Naar de top van deze blz
Onze No Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  29-05-2018