De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

This page in English
 

B VI b     Petrus Bernardus No

zoon van Jacobus Bernardus No (B V b) en Apolonia Pauwels

Boekhoute 13/1/1825
x Boekhoute 14/5/1850 Seraphina Francisca Verdeghem
Boekhoute 12/2/1878
 

Na 10 jaar huwelijk werd bij Jacobus Bernardus No op 13/1/1825 het zesde kind geboren: Ferdinand.  Hij was 9 jaar oud toen hij zijn vader verloor.  Op 14/5/1850 trad hij in Boekhoute in het huwelijk met Seraphina Francisca Verdeghem, die in Boekhoute op 21/11/1818 als onwettige dochter van Joanna Theresia Verdeghem geboren werd.  Seraphina was enige maanden tevoren reeds bevallen van een kerstekind.

Het aantal onwettige geboorten bedroeg in de 17de en 18de eeuw 1 2%, maar was in de 19de eeuw, vooral in de lagere klassen van de bevolking opgeklommen tot zelfs 4%.  De grote meerderheid van die kinderen werd echter bij een later huwelijk erkend. (18)

Zij waren werklieden en woonden eveneens op de Graafjansdijk te Boekhoute op het gehucht de Notelaer.  Het huisje met stal, fruitbomen en hagen, gebouwd op 3 aren grond was gelegen sectie A nr 667.  De grond was gepacht door zijn moeder sinds 24/4/1834 en eigendom van Mevrouw Eugne Dellafaille, burggravin van Clerken, Wissocq, enz. en het huisje kocht Ferdinand op 27/3/1852 van zijn moeder met tussenkomst van Notaris Taelman uit Kaprijke.  Hij betaalde daar 100 frank voor. (62)

Datzelfde huisje verkocht hij aan zijn broer Jan Bernard voor slechts 80 frank. (63)  Uit deze acte blijkt trouwens dat zowel Ferdinand als zijn broer ongeletterd waren.

Op 15/3/1859 kocht Ferdinand in de buurt, sectie A nr 628 de helft van het huisje dat op 1,5 are cijnsgrond staat, dicht bij de "Waterdijkschen molen".  De ene helft kocht Ferdinand dus voor 100 frank van Francisca Roegiers, weduwe van Jacob Dierick.  De andere helft behoorde toe aan de 2 wezen van het voornoemde echtpaar en werd voor 9 jaar verhuurd voor 3 frank per jaar. (64)

Ferdinand had misschien wel geen gemakkelijk karakter; hij was nogal opvliegend en gebruikte graag zijn vuisten.  Dat heeft hem in aanraking gebracht met het gerecht.  Een eerste aanklacht van 12/9/1868 werd op 10/10/1868 verworpen, maar een tweede van 22/12/1868 leidde tot een boete van 25 frank bij uitspraak van 30/1/1869.  Een derde aanklacht wegens "vrijwillige slagen" kostte hem na de dagvaarding van 12/11/1870 niet alleen 25 frank boete, maar ook de betaling van de gerechtskosten van 4,60 frank. (59)

Die twee vervolgingen hebben hem meer dan de helft van de aankoopprijs van zijn huisje gekost.

Seraphina stierf te Boekhoute op 22/4/1859 in het kinderbed van haar vijfde kind.  Tot het einde van de 19de eeuw overleed 7 tot 8% van de vruchtbare vrouwen tijdens of als direct gevolg van de bevalling. (18)

Ferdinand hertrouwde niet en legde zich voor goed te rusten op 12/2/1878.

Zij hadden vijf kinderen:

 1. Stephanie No
  Boekhoute 25/12/1849
  Werd op de huwelijksdag van Ferdinand en Seraphina als hun kind erkend.
  Overleed in Boekhoute op 21/7/1852.
   
 2. Joannes Franciscus No (B VII e)
  Boekhoute 27/8/1851
  x Waterland-Oudeman 24/12/1875 Sophie Van Durme
   
 3. Rosalie No
  Boekhoute 24/7/1854
  Boekhoute 10/3/1857
   
 4. Jacobus No
  Boekhoute 10/3/1857
  x Assenede 3/5/1880 Nathalie Clementina Sienack
  xx Ath 8/4/1890 Celina Maria Boquet
  xxx 13/9/1907 Emilie Calcus
   ?
   
 5. August No
  Boekhoute 15/4/1859
  Boekhoute 5/5/1859.

Over zijn ouders Jacobus Bernardus No (B V b) en Apolonia Pauwels

Naar de top van deze blz
Onze No Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  29-05-2018