IV a   Petrus Van Zele

zoon van Jacobus Van Zele (III a)

Boekhoute op 5 oktober 1664
aldaar op 9 september 1739.

Pieter trok bij de verkaveling van zijn vader kavel C.  Deze omvatte de helft van een stuk land van 5 gemeten, gepacht door Jan Eeckman, ten westen van de Gentweg die liep van Boekhoute naar het Hendeken, geschat op 50 ponden; 450 roeden land in de Laureynepolder te Waterdijk geschat op 15 ponden; 500 roeden land in de Vent te Bassevelde van 10 ponden en 3 "croiserende obligaties" van samen 64 ponden met een intrest van 6,6% per jaar en geleend door zijn halfbroer Jan, die kort tevoren ook gestorven was.  Daarmee had Pieter iets meer dan 3 ponden teveel.

Petrus is gehuwd in Assenede op 16/6/1696 met Andriesijntje Bael, geboren als Andrea Boelen in Assenede op 1/9/1675, dochter van Daniel Boelen en Maria Heyndricx.

De pastoor schreef eerst "Septembris", daaronder een eerste doop van die maand en daarna:

Doopakte van Andrea Boelen

1 baptisavi Andream filiam Danielis boelen et Mariae hendricx coniugum,
natam hodie mane inter nonam ec decimam;
susceperunt venantius boelen et Joanna hendricx. Ita est.
De eerste [van september dus] heb ik gedoopt Andrea Boelen
dochter van Daniel en Maria Hendricx, gehuwd,
geboren deze morgen tussen 9 en 10; doopheffers Venantius Boelen en Joanna Hendricx. Zo is het.

In enkele archiefstukken komen we Bael tegen, maar in haar doopakte staat Andrea Boelen.  Haar vader is Daniel Boele(ns).  Er is echter veel kans dat de pastoor daar Boelen heeft van gemaakt, maar dat het eigenlijk Bael moest zijn of Boel of eerder zelfs Boele.  Trouwens haar vader werd als Boele genoteerd in het huwelijksregister (Assenede 18/5/1670).  En bij de geboorte van Andrea's zus Maria in 1671 werd haar vader ook als Boele ingeschreven.

Huwelijksakte van Andrea Boelen en Petrus Van Zeele

Die 16 junij juncti sunt matrimonio Petrus van Zeele et drisina Boele
presentibus testibus jacobo van zeele et jo(ann)e Coorman.
Op 16 juni heb in de echt verbonden Petrus van Zeele en Drisina [als Andrea of Driesijntjen]
met als aanwezige getuigen Jacobus van Zeele en Joanna Coorman.

Andriesijntjen overleed in Boekhoute op 24 oktober 1750 en werd er twee dagen later in de kerk begraven. We hebben nog geen kinderen of een ander overlijden gevonden. Ze zijn dus allicht verhuisd.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Van Zele
  Boekhoute in mei 1698
  aldaar op 2 juni 1698.
   
 2. Joannes Van Zele
  Boekhoute op 29 april 1699.
   
 3. Jacobus Van Zele
  Boekhoute op 2 april 1701
  aldaar op 23 juni 1701.
   
 4. Maria Anna Van Zele
  Boekhoute op 18 september 1702
  aldaar op 4 januari 1703.
   
 5. Franciscus Van Zele (V a)
  Boekhoute op 30 november 1703.
   
 6. Joanna Van Zele
  Boekhoute op 7 oktober 1707
  aldaar op 8 oktober 1718.
   
 7. Judoca Van Zele
  Boekhoute op 7 december 1710
  aldaar op 22 juli 1716.
   
 8. Petrus Van Zele
  Boekhoute op 25 februari 1712
  aldaar op 1 augustus 1712.

Zijn vader Jacobus Van Zele (III a)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  10/11/2018

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage