VII g   Petrus Jacobus Van Zele

Zoon van Jacobus Franciscus Van Zele (VI d)

° Bassevelde op 7 mei 1797
in 1860: kooplieden en koopman in 1849, † Bassevelde op 11 oktober 1864.[153]

Hij was werkman.  Zij verkochten in 1834 aan de gebroeders Corneel te Boekhoute een behuisd en beschuurd hofstedeken met boomgaard, moestuin en wat zaailand op het einde van het Stadhuisstraatje, sectie C 90, 91 en 92 voor 1451,25 frank.
Bij het opmaken van de kiezerslijsten van Bassevelde in 1849 stond Petrus nog net op de lijst aangezien hij 20,69 frank belastingen betaalde.  In dat jaar werden 180 mannen in Bassevelde aangeslagen op minimum 20 frank en mochten dus een stem uitbrengen bij gemeenteraads-verkiezingen; om ook nog voor de kamer of de provincie te mogen stemmen waren 40 frank belastingen vereist: zo waren er maar 87 tijdens dat jaar in Bassevelde, waarvan 24 meer dan 100 frank.  In 1852 werd Petrus uit de lijst geschrapt.  Opmerkelijk is dat rond 1867 veel landbouwers heel wat minder belastingen betaalden en dus van de lijsten verdwenen: slechts 7 van de 211 stemgerechtigden betaalden toen nog meer dan 100 frank.  In zitting van de gemeenteraad van 2.6.1855 werd beslist de belastingbetalers in te delen in 13 categorieën: hoe lager het cijfer des te meer belastingen per gezin moest worden betaald.  Om de Beekstraat te kunnen kasseien werd die belastingdruk bij de rijksten nog verhoogd en na afwerking ook weer verminderd.  Pieter betaalde in categorie 11 slechts 3 frank belastingen per jaar.  In de eerste groep betaalde men er 65 en twee jaar later zelfs 80 frank.

Petrus is een eerste maal getrouwd in Bassevelde op 10 mei 1826 met Joanna Catharina Bassier, ° Lembeke op 6 december 1801, dochter van Pieter Bassier en Maria Jacoba van Waes, dienstmeid (bij x), † Bassevelde op 15 juli 1827.
Petrus is hertrouwd in Boekhoute op 27 november 1829 met Sophia De Vleeschouwer, ° Boekhoute op 3 maart 1803, dochter van Jan Bernard De Vleeschouwer en Colette de Jaeger, † Bassevelde op 17 oktober 1861.

Uit dit huwelijk:

 1. Monica Van Zele
  ° Bassevelde op 19 november 1830
  † aldaar op 28 februari 1834.
 2. Jan Baptist Van Zele
  ° Bassevelde op 31 december 1831,
  smid (bij x) en bierhuishouder (bij †)
  † Terneuzen op 8 december 1904.
  Hij trok bij de militielichting van 1851 het nummer 27, was 1,60m groot, werd op 29 maart 1851 goedgekeurd voor militaire dienst, maar nooit opgeroepen.
  Jan Baptist is getrouwd in Terneuzen op 18 maart 1862 met Anna Catharina Moerdijk, ° Zuiddorpe rond 1815, dochter van Petrus Moerdijk en Joanna Maria de Block, † Terneuzen op 13 oktober 1888.  Zij was weduwe van Leonardus van Heesvelde.
 3. Bruno Van Zele
  ° Bassevelde op 7 september 1834.
  Hij was werkman toen hij in 1854 moest loten voor militaire dienst.  Hij trok het nummer 23, was 1,575m groot en werd goed bevonden voor de dienst.  Hij werd ingelijfd op 2.5.1854 in het derde linieregiment en op 22 mei 1861 met verlof gestuurd.  Zeven dagen later werd hij als vervanger van Jacques Desiron uit het Luikse Bergilers ingelijfd in het eerste linieregiment.  Hij kreeg definitief verlof op 1 april 1871[154].
  Hij huwde in Gent op 5.6.1867 met Maria Ludovica De Pue, geboren in Nazareth op 20.12.1835 als dochter van metser Franciscus en Joanna Theresia Dessijn.  Bruno was toen broodbakker en woonde in de Sint-Salvatorstraat te Gent en zij was “wasscheresse” en woonde in de nabije Voormuide te Gent.  In 1869 was hij bakker in de Muide.
  Zij was voordien op 14.4.1861 te Gent bevallen van een dochter Palmyre Rosalia en deze werd erkend door Bruno bij zijn huwelijk.  Palmyre huwe in Gent op 21.3.1906 met Petrus Vandenberghe.  Bruno overleed er op 17.1.1921 en zijn vrouw was hem reeds voorgegaan op 30.11.1914.
  Hun kinderen:
  a. Richardus Van Zele
  ° Gent 16.5.1868.  Overleden in Gent op 10.3.1871.
  b. Joannes Baptiste Van Zele °Gent 10.10.1869.  Overleden in Gent op 4.3.1871.
 4. Monica Van Zele
  ° Bassevelde op 3 februari 1836
  naaister en winkelierster bij †,
  † Bassevelde op 20 juni 1913.
  Monica is getrouwd in Bassevelde op 2 mei 1860 met Felix de Schepper, ° Bassevelde op 18 maart 1830, zoon van Josephus Carolus de Schepper en Antonia van Vlaenderen, kuiper.  Felix stierf in Bassevelde op 22.1.1919.
  Zij hadden 10 kinderen.
 5. Melanie Van Zele
  ° Bassevelde op 31 maart 1838
  † aldaar op 31 mei 1841.
 6. Melanie Van Zele
  ° Bassevelde op 10 juli 1842
  tapster (bij x),
  † Assenede op 26 januari 1929.
  Zij had van een onbekende man één dochter.
  Melanie is een eerste maal getrouwd in Assenede op 24 juni 1865 met Carolus Ludovicus Vermandel, ° Assenede op 1 oktober 1835, zoon van Ludovicus Vermandel en Juliana Buysse, werkman, † Assenede op 2 februari 1909.
  Melanie is hertrouwd in Assenede op 4 oktober 1910 met Leopoldus Bouchaute, ° Assenede op 22 september 1838, zoon van Joannes Bouchaute en Joanna Meireson, bakker, † Assenede op 18 juni 1914.
  Leopoldus was weduwnaar van Virginie Geirgat, † Assenede op 24 november 1908.
 7. Marie Van Zele
  ° Bassevelde op 6 november 1844.
——————————————————
153   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 44 acte 78
RAG Bassevelde modern 18 en 19; RAG Bassevelde modern nr 5 [Terug]
154   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 443 Bassevelde. [Terug]

De vader van Petrus Jacobus, Jacobus Franciscus Van Zele (VI d)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  13/10/2017

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage