VI d   Jacobus Franciscus Van Zele

Zoon van Livinus Van Zele (V g)

Assenede op 8 november 1754
Bassevelde op 8 juni 1814.[113]

Bij notaris Cornelius Van de Wattijne werd op 7 september 1794 een huwelijkscontract gemaakt.  Bij zijn overlijden in 1814 bezat het echtpaar een tweewoonst in de Dorpsstraat te Bassevelde, waarvan ze de helft bewoonden en de andere helft verhuurden voor 65,30 frank per jaar aan Jan Baptist Dhuyvetter.  Die woning was wel belast met een lening van 634,91 frank 3,5% uit handen van Lieven Dhantschutter.  De totale inboedel van huis en stal, waaronder het enig vet varken van 87,07 frank werd geschat op ruim 611 frank.  Na aftrok van allerlei onkosten als intresten, honoraria notaris, begrafenis, chirurgijn Taelman te Bassevelde en dokter de Bruyne te Bassevelde rest er nog 135 frank, waarvan de helft voor de kinderen.  De drie overgebleven kinderen van dit echtpaar waren de enige erfgenamen van Catharina Claeys, ongehuwde dochter van Judocus en Petronella Van Zele uit Oosteeklo, volgens haar testament dd 12.5.1827.

Hij was een daghuerwerker.

Jacobus is getrouwd in Boekhoute op 25 februari 1794 met Maria Catharina Verschorre, Boekhoute op 15 mei 1760, dochter van Jacobus Josephus Verschorre en Anna Maria Poelman, Bassevelde op 12 januari 1825.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Franciscus Van Zele
  geboren rond 1795
  Bassevelde op 29 juli 1820.
 2. Petrus Jacobus Van Zele (VII g)
  Bassevelde op 7 mei 1797.
 3. Maria Catharina Van Zele
  Bassevelde op 8 december 1799
  aldaar op 30 maart 1803.
 4. Monica Van Zele
  Bassevelde op 27 juni 1802
  Oosteeklo op 28 oktober 1890.[114]

  Op 5.2.1838 verkocht het echtpaar aan Monica's broer Petrus voor 544,22 frank de helft van een tweewoonst met stallen te Bassevelde ten westen van de Dorpstraat, sectie B 1145, 1146, 1147 en 1148, groot 9a 30ca uit erfenis van haar ouders, om uit onverdeeldheid te raken met haar broer Joannes Bernardus.

  Monica is getrouwd in Oosteeklo op 20 november 1833 met Jan Baptist Pauwels, Oosteeklo op 8 maart 1794, zoon van Bernardus Pauwels en Angelina de Backer, werkman, Oosteeklo op 7 november 1875.
 5. Maria Catharina Van Zele
  Bassevelde op 3 juni 1805
  aldaar op 20 mei 1818.

  Ouders woonden toen op het "Moleneynde" te Bassevelde.
 6. Joannes Bernardus Van Zele (VII h)
  Bassevelde op 11 april 1807.
113   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 23 acte 52;
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 36 acte 32. [Terug]
114   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 37 acte 68 en bundel 48 acte 19. [Terug]

De vader van Jacobus Franciscus, Livinus Van Zele (V g)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  08/11/2018

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage