V e   Carolus Judocus Van Zele

Zoon van Christophorus Van Zele (IV c)

Lembeke 27 december 1716
Kaprijke 15 oktober 1794[91].

Carolus Judocus erfde van zijn ouders een hofstede van 2 gemeten in de Papelandakker te Lembeke ten westen van de Krommeveldstraat en twee gemeten land aan de overzijde samen 48 ponden waard en het huisje van 22 ponden erop, alsook 700 roeden meers "het hulleken" op Lembeke met een waarde van ruim 31 ponden.  Hij boerde in de Zuidstraat te Kaprijke en was burgemeester van Kaprijke van 1770 tot 1774.  Tijdens zijn ambtsperiode had hij te maken met de rundveepest, waarvoor ingrijpende maatregelen nodig waren die de collega-boeren niet altijd apprecieerden.  Bij de rundveetelling van 1772 had hij 4 melkkoeien en 3 kalveren en in 1773 had hij 4 koeien, 2 vaarzen, 2 kalveren en 1 os, voor die tijd een niet onaardige hoeveelheid; de grootste boeren hadden 7 koeien, het gemiddelde bedroeg 5,5 hoornbeesten per boerderij.  Van de 133 boeren in Kaprijke waren er maar 11 met 10 tot 12 dieren.

In 1794 werd een taks geheven op de kapitalen: zo vernemen we dat Carolus Judocus meer dan 15000 ponden had uitgezet, waarmee hij tot een van de kapitaalkrachtigste mensen van Kaprijke genoemd kon worden.

Carolus is getrouwd in Kaprijke op 28 mei 1748 met Anna Maria Claeys, Kaprijke op 13 januari 1719, dochter van Joannes Claeys en Joanna de Coorebijter, aldaar op 9 februari 1792[92].

Anna was eerder getrouwd in Kaprijke op 8 maart 1742 met Maximiliaan Speeckaert, Kaprijke op 22 januari 1708, aldaar op 7 november 1747[93].

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Van Zele
  Kaprijke 7 mei 1749
  rentenier
  Kaprijke 26 juni 1834.
   
 2. Joannes Franciscus Van Zele
  Kaprijke 8 april 1751
  Kaprijke 13 april 1753
   
 3. Doodgeboren zoon
  Kaprijke 2/6/1753
   
 4. Joannes Van Zele
  Kaprijke 1 november 1754,
  ongehuwd aldaar op 16 januari 1837 Grote Voorstraat.
   
 5. Maria Jacoba Van Zele
  Kaprijke 24 juli 1757
  Kaprijke 18 december 1815.

  Maria is getrouwd in Kaprijke op 15 juni 1784 met Jacobus Van Vooren, zoon van Joannes Jacobus en Jacoba Van Overtvelt, Kaprijke op 30 maart 1744, aldaar op 7 juli 1812, voordien weduwnaar met 4 kinderen van Petronella Van den Bossche[94].  Zij boerden op een van de Rijsselhoven, nabij de huidige Kleemkapel te Kaprijke.  Hij is ook schepen geweest in Kaprijke.
   
 6. Jacobus Van Zele
  Kaprijke 10 juni 1759
  ongehuwd aldaar op 10 november 1793.
   
 7. Livina Maria Van Zele
  Kaprijke 13 februari 1763
  Kaprijke 17 oktober 1802.
91   Voor zijn optreden tijdens de rundveepest zie RAG Kaprijke 42-44; RAG Kaprijke 31bis [Terug]
92   Marijn Claeys, een stam Claeys uit Waarschoot bijna 400 jaar in Kaprijke. [Terug]
93   RAG Kaprijke 369 blz 31 [Terug]
94   RAG Kaprijke 375 blz 225v. [Terug]

De vader van Georgius Franciscus, Christophorus Van Zele (IV c)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  05/01/2019

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage