VII h   Joannes Bernardus Van Zele

Zoon van Jacobus Franciscus Van Zele (VI d)

Bassevelde op 11 april 1807
† Watervliet op 3 oktober 1862.

Na het overlijden van zijn ouders werd hij opgenomen in het gezin van zijn oom Petrus Van Zele in Bassevelde.  Bij de militieloting van 1826 trok hij het ongeluksnummer 3; hij werd goedgekeurd voor militaire dienst en op 9.5.1826 opgenomen in de 17e reserve-afdeling; Later deed hij dienst in het elfde liniregiment.  Hij was 1,58m groot, had een lang aangezicht, een klein voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, blond haar en geen littekens[155].

Joannes is getrouwd in Watervliet op 13 februari 1834 met Maria Theresia de Schepper, ー Watervliet op 28 augustus 1800, dochter van Christoffel de Schepper en Maria Sterck, † aldaar op 14 oktober 1865.  Hij heeft militaire dienst gedaan bij het 11e linieregiment en was dienstbode bij zijn huwelijk.

Hij was herbergier en woonde in de Ketterijstraat in Watervliet in 1834.  Op 21.3.1843 was hij (nog altijd ?) herbergier en winkelier in Watervliet.  Hij verkocht toen een woonhuis met stal op Mollekot sectie B 134 op 3 a chijnsgrond van de Sint-Annapolder voor 50 frank aan Sofie Banckaert, weduwe van Joannes Franciscus De Vleeschauwer, winkelierster te Watevliet.  Hij kon handtekenen[156].

Uit dit huwelijk:

 1. Rosalie Sophie Van Zele
  ー Watervliet op 4 september 1834.
  Rosalie is getrouwd in Watervliet op 22 juli 1868 met Livinus de Maere, ー Gent op 31 augustus 1828, zoon van Joannes de Maere en Francisca van Hulle, herbergier en voerman (bij 2e x).

  Livinus was weduwnaar van Pauline Poteyn, † Gent op 16 november 1864.  Rosalie Sophie overleed in haar woonst in de Phenixstraat te Gent op 1 september 1870 rond 18.30 uur en Livinus is dan hertrouwd in Watervliet op 17 oktober 1871 met zijn schoonzus Maria Van Zele, ー Watervliet op 22 december 1835, dochter van VII h, herbergierster en winkelierster (bij x).
   
 2. Maria Van Zele
  ー Watervliet op 22 december 1835.  Zie hierboven.
   
 3. Clementia Van Zele
  ー Watervliet op 21 december 1837.[157]
  Clementia is getrouwd in Watervliet op 13 oktober 1864 met Crispijn Vande Woestijne, ー Kemzeke op 13 april 1839, zoon van Ludovicus Vande Woestijne en Victoria de Decker, douanier.  Zij kwamen op 21..1.1879 vanuit Gent naar de Noordstraat in Boekhoute en verhuisden op 26.4.1881 met 3 zonen en 2 dochters naar Middelburg.
   
 4. Constantinus Van Zele
  ー Watervliet op 25 juni 1840
  Hij was herbergier.  Hij trok bij de militieloting van 1860 het nummer 29, werd goed bevonden voor militaire dienst, maar nooit opgeroepen.  Hij was 1,72m groot.
  Ongehuwd † Watervliet op 27 april 1878.
覧覧覧覧覧覧覧覧覧
155   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 152 Bassevelde. [Terug]
156   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 53 akte 18. [Terug]
157   Beviel in Watervliet op 19.4.1855 van een zoon Charles Louis [Terug]

De vader van Joannes Bernardus, Jacobus Franciscus Van Zele (VI d)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  13/10/2017

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage