Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

Afkortingen

° geboren {born}
= gedoopt {baptized}
x gehuwd {married}
xx tweede maal gehuwd {second marriage}
† overleden {died}
a.w. aangehaald werk {source document})
B. Bunder (= 3 gemeten) {approximately 3 acres}
d(en.) deniers (12 deniers = 1 groote) {penny}
fa dochter van (filia) {daughter of}
fs zoon van (filius) {son of}
G gemet (1 bunder = 3 gemeten) {approximately 1 acre}
Get. Getuige(n) {witness(es)}
gr. grooten (1 groote = 12 deniers) {money unit: 12 pennies}
M Meter {godmother}
P Peter {godfather}
p. ponden (1 pond = 20 schellingen) {pounds, 1 pound = 20 shillings}
R blz recto (voorzijde) {obverse, front or principal surface}
R. roe(de) (300 roeden = 1 gemet; 673 roeden = 1 ha) {rod - 300 rods = approximately 1 acre}
RAG Rijksarchief Gent {State Archives of Ghent}
SAE Stadsarchief Eeklo {City Archives of Eeklo}
sch. schellingen (1 schelling = 12 grooten) {shilling}
V bladzijde . verso (keerzijde) {reverse, backside}
vlnr van links naar rechts {from left to right}
 

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  12-12-2021
Copyright (c) 2023Home
Doorzoek onze Claeys webstek    

Overzicht I
Overzicht II
Overzicht III

Inleiding
Inhouds­tafel
Naam­ver­klaring
Afkortingen
Kaprijke

mijnplatteland.com