Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

Naamverklaring en Verspreiding

De naam Claeys is afgeleid van de voornaam Nicolaas. We vinden heel wat dergelijke patroniemen.  Denken we maar aan Pieters, Janssens, Martens, Gabriëls en dergelijke meer.  Een bewijs van die afleiding vinden we o.m. in de huwelijksakte van Petrus Clays met Anna Bylevinck in 1620.  Daar schrijft de pastoor "Petrus Nicolaï", een verlatijnste vorm van Nicolaas.

De naam Nicolaas is gevormd uit het Griekse "nikè" wat "overwinning" betekent en "laos" wat "volk" wil zeggen dus: "overwinning van het volk". (1)

In de omgangstaal werden de tweede en derde lettergreep versmolten — in de 17de eeuw kwam de voornaam Niclaeys nog geregeld voor — en later verdween ook de eerste lettergreep tot claeys en al zijn varianten.  Vooral de voornaam-variante Klaas is de laatste jaren weer in trek.

De familienaam Claeys komt zowat in geheel Vlaanderen zeer frequent voor, naar gelang de streek ontmoeten we er wel Claes (Limburg), Claus (Wetteren) en Claessens (Aalst-Dendermonde), maar in onze contreien en West-Vlaanderen is het voornamelijk Claeys.

Ook 4 eeuwen geleden was het noorden en noordwesten van Gent een bakermat van naamgenoten: Waarschoot, Zomergem, Lovendegem en Sleidinge krioelden ervan.  We moeten er aldus van uitgaan dat er zeker meerdere stamvaders in die streek aan de oorsprong liggen van die frequent voorkomende naam.

De schrijfwijze lag toen nog niet vast; we vinden er Clays, Clais, Klais, Claeis en Claes allemaal door elkaar en dikwijls voor een en dezelfde persoon gebruikt, soms zelfs in één akte.  Hoewel onze stam in de 17de eeuw hoofdzakelijk als Clays voorkwam, vonden we in de loop van de 18de eeuw, veel meer Claeys terug, wat dan ook sinds de Franse tijd als vaste schrijfwijze voorkomt.  In onze genealogie gebruiken we de voor die behandelde periode meest voorkomende vorm.

De stam Claeys die we hier in detail bespreken, was bijna 3 eeuwen zeer honkvast: het Meetjeslandse houtland en de polders waren hun geliefde woonplaatsen.  Maar door de trek naar Amerika enerzijds en de betere transportmogelijkheden bij het begin van deze eeuw, anderzijds is de verspreiding voor goed op gang gekomen, zodat we afstammelingen van onze stamvader Jan bijna overal ontmoeten.
 

Handtekeningen uit de 16e en 17e eeuw

  
Jan Claeys anno 1566, pachter van de hoeve in de Voorde te Waarschoot.
(Of we hier met een voorouder te doen hebben is nog niet zeker.)
 

Marcus Claeys anno 1570, voogd over de wezen van de vorige Jan Claeys.
 

Onze stamvader Jan Claeys anno 1621.  Ook al schrijft men in de meeste akten Clais of Clays, hijzelf tekent steeds met Claeys.
 


Arent (=Aernout) Claeys, zie IIa en zijn broer Jan Claeys, anno 1653, zonen van onze stamvader Jan Claeys toen beiden het hof in Waarschoot huurden.
 
Elisabeth Claeys, anno 1679, dochter van de vorige Jan Claeys (zie IIb), gehuwd met Andries Bral. Zij waren de opvolgers op de hoeve in de Voorde te Waarschoot.
 
Andries Bral (hierboven): handteken uit 1675.
 

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023Home
Doorzoek onze Claeys webstek    

Overzicht I
Overzicht II
Overzicht III

Inleiding
Inhouds­tafel
Naam­ver­klaring
Afkortingen
Kaprijke

mijnplatteland.com