Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

Inleiding

Die goede oude tijd, zegt men.  Maar laat ons toch even realist zijn.  De jongste generaties kennen de verschrik­kelijke wereld­oorlogen, maar geen generatie passeerde of ze maakten ook kennis met oorlog, met hongersnood, met besmet­telijke ziekten waartegen toen niets kon onder­nomen worden.

Ons verhaal begint immers kort na de geuzen­invallen rond 1570 en de gods­dienst­troebelen waarbij de mensen van het Meetjesland groten­deels vluchtten naar betere oorden.  Einde 16de eeuw lag onze streek plat en moesten onze mensen hard werken om alles weer op te bouwen.  Tijdens de Tachtig­jarige Oorlog (1568-1648), bracht alleen het Twaalf­jarig Bestand van 1609 een beetje rust tot 1621, maar kort daarop werden onze noorde­lijke gewesten weer door oorlogs­zuchtige troepen overspoeld.  Zo werd het stadhuis in Kaprijke dat in 1663 heropgebouwd was in 1683 weer totaal plat gebrand.

Altijd weer nieuwe belastingen (alleen dat woord is eerder nieuw, maar het betalen ervan bestaat reeds eeuwen !) ofwel om de aanvallers een beetje gunstiger te stemmen ofwel om alles te helpen herop­bouwen.  Nadat er in de 18de eeuw een ietwat rustiger en economisch gunstiger periode was aangebroken onder het Oostenrijks bewind, kwam op het einde ervan de Franse Revolutie.  Iedereen hoorde wel van de deportatie van de priesters die, trouw aan hun geloof, werden weggevoerd en in schrik­wekkende omstandig­heden stierven.

Napoleon maakte echter ook heel wat wetten die in gewijzigde vorm ook nu nog steeds van kracht zijn.  Ook was hij de invoerder van de dienstplicht.  Begoeden konden zich uitkopen en zich laten vervangen door minder-begoeden, voor wie het geld zeer welgekomen was.

In 1815 komen de Nederlanders de scepter zwaaien over ons land en eindelijk in 1830 wordt België onafhankelijk !  Toch blijven oorlogen niet uit !  Bovendien mislukt in 1845-46 de graanoogst en is de komende aardappelplaag fataal voor de aardappel­oogst met massale hongers­nood voor gevolg.

Voor die periode en tot het einde van de 19de eeuw moet men ook afrekenen met een grote kindersterfte, heel wat moeders die sterven in het kinderbed, gebrekkige hygiëne en een geneeskunde die pas in haar kinderschoenen staat.  Geen wonder dat heel wat kinderen moeten geboren worden om het nageslacht te verzekeren en geen wonder dat weduwnaars en weduwen op zeer korte tijd opnieuw huwden: van 's morgens tot 's avonds werken, wroeten als het ware, strijden om het bestaan.

Vanaf het midden van de 19de eeuw tot 1925 zochten vele mensen, arbeiders vooral, hun heil in het verre Amerika, waar arbeid meer gewaardeerd en beter betaald werd.  Velen varen er beter maar even veel lopen een kater op en krijgen zelfs het geld niet bijeen om terug te keren.  En dan waren er de oorlogen 14-18 en 40-45.  Wij hoeven er echt geen tekening bij te maken…

Die goede, oude tijd… hij maakte de mensen misschien niet zo opgejaagd als nu… maar voor de rest, gebruik die uitdrukking maar niet meer !  En wees meer dan tevreden met de welstand van nu.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Home
Doorzoek onze Claeys webstek    

Overzicht I
Overzicht II
Overzicht III

Inleiding
Inhouds­tafel
Naam­ver­klaring
Afkortingen
Kaprijke

mijnplatteland.com