Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

Noten

Naast de parochieregisters in het Rijksarchief, werden ook de burgerlijke stand en de bevolkingsboeken in de gemeente- en stadsarchieven grondig doorgenomen.  Naar deze voor de handliggende bronnen wordt niet voortdurend verwezen.

(1) Dr. J. Van der Schaar: "Woordenboek van voornamen"

(2) Archief van de St.-Jacobskerk te Gent, nr 506 t.e.m. 539

(3) C. Van De Voorde in "De Eik" Jg X nr 2: "het twintigste penningkohier van Waarschoot in 1571"

(4 a) RAG (Rijksarchief Gent), fonds Waarschoot nr. 397

(4 b) Archief van de St.-Jacobskerk te Gent:
nr. 753: Waarschootse pachtbrieven 1566-1779
nr. 754: Rekeningen van het hof te Voorde
nr. 506 en volgende: rekeningen van de armendis vanaf 1508 waaruit men de naam van de pachters en de grootte van de pachtprijs kan distilleren.

(5) RAG, fonds Waarschoot nr. 398

(6) Dat is o.m. het geval bij de staat van goed van zoon Aernout (RAG, Maldegem, 22) en van kleinzoon Christoffel Claeys (RAG, Kaprijke 347, blz. 365v)

(7) RAG, fonds Keure Sleidinge nr. 235 akte 4

(8) RAG, fonds Keure Sleidinge nr. 236 akte 50 en 57

(9) RAG, fonds Keure Sleidinge nr. 235 akte 7 en 11

(10) RAG, fonds Maldegem nr. 22

(11) H. Notteboom: Adegemse Hoeven

(12) ponden, schellingen en grooten worden verder in deze uitgave steeds met 3 cijfers weergegeven, gesplitst door een streepje. Verder is :
1 pond = 20 schellingen
1 schelling = 12 grooten
1 groote = 12 deniers.

(13) Zie o.m. De Potter en Broeckaert: Kaprijke 115-116 en 119-128

(14) RAG, Kaprijke 342 blz. 224

(15) RAG, Kaprijke 121: ommestellingen (belastingen)

(16) RAG, Maldegem 27 akte 1

(17) D. Verstraete: Historische Verkenningen in het Meetjesland, blz. 33-36

(18) RAG, Maldegem 27 akte 1

(19) RAG, Maldegem 54 akte 1

(20) RAG, Maldegem 17 a

(21) RAG, Maldegem 109 akte 12

(22) RAG, Maldegem 837 blz 135 v t.e.m. 137 v.

(23) RAG, Maldegem 291 blz 201 v - 211 v

(24) RAG, Maldegem 57 akte 17

(25) RAG, Maldegem 60 akte 5

(26) RAG, Maldegem 69 akte 15

(27) RAG, Maldegem 77 akte 17

(28) RAG, fonds Ursel 267 akte 3

(29 a) RAG, Waterland-Oudeman 29 acte 5

(29 b) RAG, Penitenten van St.-Pieters te Gent, nr. 5
Het klooster van O.L. Vrouw ten Doorn, waarvan sprake in de staat van goed van Christoffel Claeys, werd te Eeklo opgericht in 1449. In 1586 verhuisden ze naar Gent en kregen de naam van "Zusters Penitenten van O.L. Vrouw ten Doorn op St.-Pieters". De orde werd afgeschaft in 1783. In Eeklo werden ze opgevolgd door de Paters Penitenten, en toen die later naar de Markt verhuisden, werd in 1832 het vroegere kloostergoed opnieuw door de Zusters ingenomen, die er het Instituut Ten Doorn stichtten.

(29 c) RAG, Bassevelde, landboek nr. 208

(30) RAG, Kaprijke 121

(31) RAG, Kaprijke 68
Mededeling van verschillende functies der leden van de familie Claeys in Kaprijke, werd ook gedaan door de heer R. Buyck uit Kaprijke, waarvoor onze welgemeende dank.

(32) RAG, Kaprijke 347, blz 365 v t.e.m. 384 v

(32 bis) RAG, fonds Watervliet, bundel 145.

(33) RAG, Maldegem 54 akte 19 alsook 61 akte 14

(34) RAG, Kaprijke 361, blz 160r t.e.m. 190r

(35) RAG, PR Bassevelde. Er kan veel verwarring ontstaan in verband met de juiste Christiaen. Ongetwijfeld blijkt uit RAG - Boekhoute 832 blz 166 v, nr 829 blz 56 en vlg, ook uit nr 829 blz 225 v en vlg, dat hij de zoon is van Vincent De Pape-Versprille en niet van Vincent De Pape-Standaert, in wiens gezin in dezelfde periode ook een Christiaen geboren werd. Maar door een hiaat in de parochieregisters van Bassevelde tussen 1655 en 1657 kunnen we helaas niet de juiste geboortedatum opgeven.

(36) RAG, Maldegem 77 akte 15

(37) De Potter en Broeckaert: Geschiedenis van Maldegem blz. 68 en 83-84.

(38) RAG, Maldegem 205 akte 13

(39) RAG, Maldegem 213 akte 1

(40) RAG, Maldegem 203 akte 9, 258 akte 12 en RAG, Oostwinkel 21 blz 68

(40 bis) RAG, fonds Maldegem, bundel 258: staat van goed van Elisabeth Geirnaert.

(40 ter) RAG, fonds Maldegem, bundel 331: staat van goed van Pieter Engelbrecht fs. Lieven.

(41) RAG, Maldegem 214 akte 1 en 194 akte 8

(42) SAE (StadsArchief Eeklo), register 1030 blz 199

(42 bis) RAG, fonds Maldegem bundel 332: st.v.g. van Joanna Theresia Claeys.

(43) RAG, Maldegem 118 akte 5

(44) RAG, Kaprijke 353 blz 320r t.e.m. 347 v

(45) RAG, Kaprijke 284 blz 175

(46) RAG, Kaprijke 285 blz 9

(47) RAG, Kaprijke 358 blz 195

(48) RAG, Kaprijke 363 blz 38

(49) RAG, Kaprijke 365 blz 102r t.e.m. 112r.

(50) RAG, Kaprijke bundel 394

(51) RAG, Maldegem 127 akte 2

(52) RAG, Maldegem 205 akte 13

(52 bis) RAG, fonds Maldegem, bundel 359B, st.v.g. van Ferdinand Claeys.

(53) RAG, Maldegem 355 akte 5

(54) RAG, Maldegem 236 akte 3

(55) RAG, Maldegem 255 akte 5

(56) RAG, Kaprijke 155 t.e.m. 158

(57) RAG, Kaprijke 119
Bezorgers (ook provisors of gildemeesters genoemd) zijn de beheerders van de goederen en de penningen van hun gilden. Voor meer daarover zie: "Appeltjes van het Meetjesland", nr. 33 (1982), blz 44 in een artikel van de hand van Luc Stockman.

(58) RAG, Kaprijke 204

(59) RAG, Kaprijke 362 blz 114 v

(59 bis) RAG, fonds Ursel, bundel 251 akte van 10 februari 1751: st.v.g. van Maria Theresia Huyghe overleden in Kaprijke in augustus 1750. Ze hadden toen nog 2 zonen in leven die ook overleden zijn voor hun vader.

(60) RAG, Kaprijke 30 blz 7 verso

(61) RAG, Kaprijke 31 blz 5

(62) RAG, Ursel bundel 358

(63) RAG, notariaat Bekaert I nr. 109 akte 33

(64) E.H. J. De Wilde: "Uit de Kronieken van Lembeke".

(65) RAG, Kaprijke 119

(66) RAG, Kaprijke 155 t.e.m. 160

(67) RAG, Kaprijke 299, blz 131r.

(68) RAG, notariaat Bekaert I nr 24 akte 16

(69) RAG, notariaat Bekaert I nr 25 akte 69

(70) RAG, notariaat Bekaert I nr 39 akte 27

(71) RAG, Kaprijke 43

(72) RAG, Kaprijke 159 en 160

(73) RAG, Kaprijke 155 t.e.m. 158

(74) RAG, notariaat Bekaert I nr 110 akte 41

(75) "Appeltjes van het Meetjesland", 1984, blz 194, R. Buyck in zijn bijdrage over de armenzorg te Kaprijke in de tijd van het Ancien Regime.

(76) R. Buyck a.w. blz. 190

(77) RAG, Kaprijke nr. 661

(78) RAG, Kaprijke nr. 44

(79) RAG, Kaprijke nr. 155-157

(80) RAG, notariaat Bekaert I nr 31 akte 90

(81) RAG, notariaat Bekaert I nr 26 akten 76, 88, 98 en 104

(82) RAG, notariaat Bekaert I nr 27 akte 18

(83) RAG, notariaat Bekaert I nr 25 akte 69 en nr 29 akte 30

(84) RAG, notariaat Bekaert I nr 38 akte 135 en or 44 akte 119

(85) RAG, Kaprijke nr. 637

(86) RAG, Kaprijke nr. 368 blz 333 en 363 blz 79

(87) RAG, Kaprijke nr. 346 blz 64 V

(88) Hun staat van goed werd opgemaakt in Maldegem op 11-8-1693

(89) RAG, Kaprijke nr. 365 blz 129

(90) RAG, Kaprijke nr. 148 t.e.m. 151

(91) RAG, Kaprijke nr. 369 blz 31

(92) Van deze Roeland en zijn echtgenote zijn heden nog de grafstenen te bezichtigen in de muur van de kerk te Watervliet.

(93) RAG, Watervliet 92 akte 25.

(94) RAG, Kaprijke 148 t.e.m. 151

(95) RAG, Kaprijke nr. 361 blz 312 v t.e.m. 329 v.

(96) RAG, Kaprijke nr. 365 blz 58r t.e.m. 68 v

(97) RAG, Kaprijke nr. 368 blz 315

(98) RAG, Kaprijke nr. 43, tweede deel subnummer 58.

(99) Marijn Claeys: "De Familie Van Damme te Kaprijke" in "De Eik", jaargang 1984, nr. 1, blz 53 t.e.m. 84

(100) RAG, Boekhoute nr. 848 blz 176 t.e.m. 183

(101) E.P. Petrus de Meyer o.f.m. in "Appeltjes van het Meetjesland", jaargang 1952 blz 11-69.

(102) RAG, Kaprijke nr. 204

(103) RAG, Kaprijke nr. 42

(104) RAG, Kaprijke nr. 649 blz 127 en 138

(105) R. Buyck a.w. blz. 190

(106) RAG, Kaprijke nr, 43

(107) RAG, Kaprijke nr. 44

(108) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 84 akte 111.
De 4 kinderen van het echtpaar Pieter De Langhe-Francisca Claeys zijn:

a) Joannes Baptiste De Langhe, landbouwer in Lembeke

b) Angelina De Langhe, gehuwd met Jacobus Hieronimus Maenhout, landbouwer te Waarschoot

c) Charles Livinus De Langhe, gehuwd met Maria Catharina Dhaese, die later hertrouwde met Joannes Standaert.

d) Petronella Theresia De Langhe, gehuwd met Jan Baptist De Weirdt, mulder en herbergier te Waarschoot.

(109) SAE, nr. 2145

(110) RAG, notariaat Bekaert I, nr 131 akte 5

(111) RAG, Kaprijke 30 blz 47 v en 48 R.

(112) RAG, notariaat Van Acker, notaris Jacques Mallezie nr 15 A akte 22 en 24.

(113) RAG, Kaprijke 299 blz 112

(114) RAG, Kaprijke 654

(115) RAG, Boekhoute oud nr. 470 blz 123

(115 bis) RAG, fonds Ursel, bundel 334, akte van 25 sept. 1784.

(116) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 84 akte 117.

(117) RAG, Kaprijke 155 t.e.m. 158

(118) RAG, Kaprijke 204

(119) RAG, Kaprijke 42

(120) RAG, Kaprijke 43

(121) RAG, Kaprijke 159 en 160

(122) RAG, Kaprijke 649 blz 158

(123) RAG, Kaprijke 660

(124) RAG, Kaprijke 654

(125) RAG, notariaat Depot Van Acker I nr. 140 akte 155 en 156.

(126) Kan. P. Loontjes: Onze Lieve Vrouw Van Kleemkapel te Kaprijke.

(127) RAG, Watervliet 80 akte 40

(128) RAG, Waterland-Oudeman 35 nr. 17

(129) RAG, Notariaat Tyman nr. 109 akte 82

(130) RAG, Waterland-Oudeman 36 nr. 34

(131) RAG, Watervliet 96 akte 1

(132) RAG, Boekhoute 868 blz 139 v en vlg.

(133) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 163 akte 11

(133) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 81 akte 77 en 79

(133) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 84 akte 63

(133) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 84 akte 95

(133) RAG, notariaat Depot Van Acker, Bassevelde nr. 21 akte 1

(138) RAG, Notariaat Tyman nr. 110 akte 55

(139) RAG, Kaprijke 157 t.e.m. 160

(140) RAG, Kaprijke nr. 115

(141) RAG, Kaprijke nr. 155 t.e.m. 158

(142) RAG, Kaprijke nr. 654

(143) RAG, notariaat Depot Van Acker, notaris Dauwe nr. 132 akte 44

(144) RAG, notariaat Depot Van Acker, notaris Dauwe nr. 136 akte 83

(145) RAG, Kaprijke 155 t.e.m. 158

(146) RAG, Kaprijke 159 en 160

(147) RAG, Kaprijke 43

(148) RAG, Kaprijke nr. 654

(149) RAG, Kaprijke 159 en 160

(150) RAG, Kaprijke 663 blz 15

(151) RAG, notariaat Bekaert I nr. 88 akte 138 en 151 en nr. 89 akte 1

(152) Gemeente archief Kaprijke, kadaster

(153) RAG, notariaat Van Acker I nr. 140 akte 155 en 156 (notaris Dauwe, Kaprijke)

(154) RAG, notariaat Bekaert I nr. 32 akte 126

(155) RAG, notariaat Van Acker, notaris De Borchgrave, nr. 101 akte 99

(156) E.H. Jozef De Brouwer: Dendermonde-St.-Gillis Buiten, 75 jaar parochie - 70 jaar kerk.

(157) Mededeling door Z.E.H. Van Hecke, pastoor van St.-Macarius, Gent, waarvoor onze oprechte dank. Zie ook: R. Meerpoel: 100 jaar Sint-Macarius.

(157 bis) SAE: bevolkingsregister 1934, zie C296: twee jaar later werd Francies uit Eeklo afgeschreven.

(158) RAG, notariaat Bekaert I nr. 102 akte 60

(159) Gemeentearchief Kaprijke: gemeenteraadsverslagen

(160) George E. Spitael: "Duel aan het Schipdonkkanaal", blz 229-231

(161) Gemeentearchief Lembeke: gemeenteraadsverslagen

(162) Gemeentearchief Kaprijke: gemeenteraadsverslagen

(163) N. Kerckhaert: Oude Oostvlaamse huisnamen I, 1977 blz 153

(164) Ook deze familie De Causmaecker was voorheen reeds met de familie Claeys verbonden: ziehier de stamreeks:
Willy De Causmaecker - Claeys Rita
Leonard De Causmaecker - Geirnaerdt Clara
Leonard De Causmaecker - Maenhout Leonie
J. Baptiste De Causmaecker - Rubbens Sophia Christina
Carolus De Causmaecker - Standaert Maria Catharina
Joannes Baptiste De Causmaecker - De Rycke Joanna Maria
Lieven De Causmaecker - Haverbeke Livina Catharina
Carolus De Causmaecker - Claeys Joanna
Lieven De Causmaecker - Speeckaert Joanna.

(165) Eigenlijk waren Rene en Suzanna familie van elkaar, zij het wel zeer ver.
Opvallend is ook de veel tragere generatie-opvolging langs Rene's zijde in vergelijking met die langs Suzanna's zijde:

Franciscus Claeys (B VII c) Jan Frans Claeys (B VIII e) Christoffel Claeys (B IX h) Renaat Claeys (B X j)

(166) Clement (° Lembeke 19-3-1853, † Lembeke 25-5-1906) was een zoon van Bruno Stockman en Bernardina Bonte en had 4 broers en 3 zussen: Alfons werd geneesheer in Evergem († 1926), Emiel priester († Deinze 1933), Vital (jong gestorven) en Florimond brouwer te Evergem.  Zijn zus Elodie huwde notaris Droesbeque uit Gavere, Maria met Achiel van Compernolle uit Brussel en Sylvie met notaris Honore Taelman uit Kaprijke.
Maria Walraeve was de dochter van burgemeester August Walrave uit Laarne. (Maria ° Lembeke 1-4-1858 en † Lembeke 6-3-1927) Bruno Stockman (° Lembeke 25-9-1806) was een zoon van Ignace Augustinus Stockman en Maria Theresia Claeys (zie onder A VI d.6) en kleinzoon van Joannes uit zijn eerste huwelijk met Livina Adriana Van Zele (hij huwde een 2de maal met Paschasia Claeys: zie A V i 9).

(167) Liliane was vrij dichte familie van Luc, immers Luc's grootmoeder Emilie Van Zele (zie B IX d) en Liliane's grootvader Jules Van Zele waren broer en zus. Ziehier de stamreeks van Liliane:

Liliane Van Zele - Claeys Luc

Raymond Van Zele - Dhaese Emma

Jules Van Zele - Van Loo Felicita

Carolus Ludovicus Van Zele - Immesoete Julia

Carolus Van Zele - Van Damme Sophie

Jacobus Van Zele - Buysse Joanna Maria

Joannes Van Zele - De Pape Carolina Theresia

Christophorus Van Zele - Standaert Anna

Jacobus Van Zele - Aertssens Anna

Jan Van Zele - Leenesonne Livina.

(168) RAG Bassevelde modern nrs 18 en 19: kiezerslijsten.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-04-2021
Copyright (c) 2024Home
Doorzoek onze Claeys webstek    

Overzicht I
Overzicht II
Overzicht III

Inleiding
Inhouds­tafel
Naam­ver­klaring
Afkortingen
Kaprijke

mijnplatteland.com