Het Meetjesland in het noorden van Oost-VlaanderenThis page in English

Bassevelde, een Meetjeslands dorp

 St.-Margriete Waterland-Oudeman Watervliet St.-Jan-in-Eremo St.-Laureins Kaprijke Boekhoute Assenede Zelzate Ertvelde Oosteeklo Lembeke Eeklo
Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Bassevelde en zijn geburen op een landkaart van 1973

Bassevelde en zijn geburen op een landkaart van 1973

De streek tussen Balgerhoeke, Assenede, Boekhoute en Evergem was in de 11de Eeuw niets meer dan moeren en woeste, onontgonnen gronden.  De graven vercijnsden die gronden in kleine perceeltjes en met de ontginningen kwamen er kleine nederzettingen.  Het oostelijk deel van Bassevelde ontwikkelde zich dan langs de Gravenstraat, de oude verbindingsweg met Boekhoute.  Het westelijk deel sloot aan bij het grafelijk jachtterrein Aalschoot.  Met de woeste gronden van Kaprijke, Lembeke, Eeklo en Oosteeklo werd het verkaveld en verkocht tussen 1220 en 1250.  Bascevelde wordt voor het eerst vermeld in 1171.  Dat betekent «woeste vlakte.»

Bassevelde church

De parochie van Bassevelde maakte in het begin deel uit van het bisdom van Utrecht maar in 1264 werd ze samen met Oosteeklo, Kaprijke en Watervliet afgestaan aan het bisdom van Doornik.

In de 16de Eeuw waren hier heel wat inwoners aanhangers van de Hervorming.  Een van hen was A. de Schuytere, de pastoor, die hier dan ook als predikant optrad.  De periode rond 1643, toen Lodewijk XIV aan de macht kwam en het begin van de 18de Eeuw werden gekenmerkt door oorlogsgeweld en de verwoestingen en afpersingen die daarmee gepaard gingen.

In de 16de Eeuw was er een hospitaal en een zwaardspelersgenootschap, in de 17de een rederijkerskring en in de 18de een handbooggilde.  De harmonie van Bassevelde werd opgericht in 1805 en dat maakt ze één van de oudste van het land.

E.H. Tobias Verschraegen was pastoor te Bassevelde van 1830 tot 1847.  Hij had de Dames Bernardinnen van Oudenaarde leren kennen toen hij onderpastoor was in Oudenaarde.  Hij heeft het klooster der Dames Bernardinnen gesticht in Bassevelde en in 1844 voor hen hier een kasteel gekocht.  Het werd een grote en zeer degelijke meisjesschool voor technisch onderwijs, nu natuurlijk gemengd.

Landbouw is hier al lang één van de voornaamste bezigheden.  Maar in 1738 waren er in Bassevelde ook 69 linnengetouwen bediend door 69 meesters.  In totaal waren er 109 meesters en dat zou nagenoeg even veel zijn als het aantal kleine boederijtjes (van minder dan 1 ha).

We blijven even stilstaan bij een Basseveldenaar, Albert Thienpondt.  De geschiedenisboeken leren ons dat Generaal Alfred Jodl in Reims de overgave van de Duitse strijdkrachten aan de geallieerden ondertekende op 7 mei 1945 en dat de dag daarop Generaal Wilhelm Keitel ook zo'n document ondertekende in Berlijn voor de overgave van de Duitse strijdkrachten aan de Soviets.  Albert Thienpondt was in Theresiënstadt in Tsjekoslavakije en "zijn" kamp werd bevrijd op 9 mei maar op 10 mei overleed hij ten gevolge van ontberingen en folteringen.  Hij was lid van de Witte Brigade, ook Fidelio genoemd, en was zoals ongeveer 700 andere leden van deze verzetsgroep opgepakt door de bezetter.  Hij was 22 jaar oud geworden enkele dagen voor zijn dood.  Hier tonen we u zijn nagedachtenisprentje (met dank aan de Heer Martin Delemarre).

Het hof van Elvier Van Vooren  Het hof van Elvier Van Vooren

De Potter en Broeckaert spreken van bierbrouwerijen, huidevetterijen, olieslagerijen, vlasbereiding en zes windmolens.  Volgens de nijverheidstelling van 1896 was de enige arbeidsintensieve tewerkstelling de bereiding van vilt (samengeperste wol): 103 arbeiders en 3 andere tewerkgestelden.  Toen die industrie verdween kwam er geen andere in de plaats.

Rond 1980 was meer dan de helft van de landbouwgrond weiland, 26,5% graangewassen.  De onontgonnen gronden die in 1846 nog 207 ha besloegen waren verdwenen en van de bossen die in 1846 nog 156 ha innamen bleef zo goed als niet meer over.

In «De Gemeenten van België» van het Gemeentekrediet van België van 1980 vinden we iets over de evolutie van de bevolking van Bassevelde:

1709: 1.502  
1796: 2.593
1910: 3.375
1729: 1.809  
1801: 2.810
1961: 3.065
1792: 2.627
1846: 3.467
1976: 3.062

Wikipedia leert ons dat er 2.972 inwoners waren op 1 april 2006.

Onze bronnen voor het grootste deel van de informatie hierboven: «Appeltjes van het Meetjesland», en Oud Bassevelde in het tijdschrift «Ons Meetjesland».

Op 8 september 2013 was de Harmonie van Bassevelde «'t Muziek» weer van de partij op de Bruegelfeesten in het populaire Marollekwartier van Brussel.  We feliciteren de muzikanten.  Hier enkele foto's !  Als iemand ons hun namen geeft schrijven we ze erbij.  Neem contact op met ons.

Meer recente foto's van Bassevelde


 
Hier hebben we
enkele oudere
foto's van
Bassevelde

Het Bolspel door F. Bourgoy gepubliceerd door de Studiekring «Nooit Volleerd» van Bassevelde
De Eerste Trein te Bassevelde door N. Kerckhaert, Studiekring «Nooit Volleerd»
De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van Bassevelde
Een brochuurtje over de eerste 125 jaar van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia van Bassevelde
Bassevelde, pittoreske poldergemeente, een artikel door Guus Cocquyt, gepubliceerd in 1963".

Naar de top van deze blz
Meer foto's
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem