De naam Buysse

Hoe kan die tot stand gekomen zijn?

De naam zal in de loop der tijden wel veranderd zijn, zoals zo vele namen.
(Buuse, Buse, Buyse, Buise, Buyssen, Buyze, Buysche, Buyssche, Buysschen, Buis, Buys)

I. Het woord buysse als zelfstandig naamwoord, dat zou kunnen afgeleid zijn van de volgende woorden: butze, buse, butsche, buis en buisch.
Deze woorden kunnen de volgende betekenis hebben:
A. een vaas.
B. een beker.
C. een klein schip, dat vooral gebruikt werd voor de haringvangst.
D. een deuk in een ijzeren voorwerp
E. dronken.
F. kiel.
G. haringbuis.
H. pak slaag geven.
I. ruk van de wind.

Volgens Frans Debrabandere, een autoriteit in de verklaring van familienamen, is de naam Buysse een patroniem, afgeleid van de Germaanse voornaam Buso of Boso.  Dr. J. van der Schaar weet van het bestaan van deze voornaam af, maar kent er geen zekere verklaring voor.  (Frans Debrabandere: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
Dr. J. van der Schaar: Woordenboek van voornamen, blz 122; Aula Pocket nr 176.)

Enkele zinnen, gehaald uit het Middel Nederlandse Woordenboek van Verwijs en Verdam, waarin dit woord werd gebruikt:

A) Lieden van wapenen wesen in een buse
B) So en sal men gheen buyssen noch ledighe scepen te wintersate legghen.
C) Zij hebben nu gheen slap buyssen, maar hebben twee groote zeevarende buyssen

II. Het woord busen,als werkwoord:
Sterk drinken, zuipen en slempen.

Enkele zinnen waarin dit woord wordt gebruikt:
A. Goê buyssers, die den wijn niet en sparen.
B. Andre die gaan ende weghen, busen of te spelene si pleghen met sciven

III. Het woord Buis is ook een voornaam, dus bijvoorbeeld Bui(y)sse de zoon van Bui(y)s.

IV. Dan is er nog de heerlijkheid Buizerdmate gelegen binnen Oosteeklo.

In zo verre iets over het ontstaan van de naam Buysse.

Onze Buysse stamvader

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
 Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  03-12-2021
Copyright (c) 2023

Welkomblz
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Alfons
Augustinus Adolphus
Augustinus Jacobus
Camiel
Celina Regina
Cyriel Emilius
Eduardus
Emiel
Ernest Marie Ghisleen
Gustaaf
Hippoliet Joannes
Honoré
Irène Marie
Joannes
Joannes Franciscus
Joseph Alphons Marie
Judocus
Julien
Kamiel
Leon Edumondus
Livinus
Livinus (° 1695)
Lucie Marie
Marie
Petrus
Petrus Joannes
Seraphien
Theophiel Gustaaf
Theophiel Joannes

De Dobbelaere, Henri
De Milliano, Emiel
Doens, Gerard Victor
Keppel, Jan
Vanderheijden, A.J.P.J.