Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

A VI a     Jacobus CLAEYS

z.v. Guillelmus Claeys (A V h) en Anna Maria Huyghe

° Kaprijke 14-8-1712
x Kaprijke 20-5-1750 Livina Maria Haverbeke
† Kaprijke 21-3-1788


Jacobus was de eerstgeborene in het gezin van Guillelmus Claeys (de Latijnse doopnaam van Guilliaeme).  Zijn tweelingzus ontving enkel de nooddoop en overleed kort na de geboorte.  Petrus Huyghe en Judoca Goethals waren de doopheffers van Jacobus.

Op 37-jarige leeftijd huwde hij in Kaprijke op 20 mei 1750 met de 19-jarige Livina Maria Haverbeke d.v. Petrus Bernardus en Jacoba Lammens.  Livina werd in Kaprijke geboren op 31-10-1730.

Net als zijn vader speelde ook Jacobus een voorname rol in het reeds vernoemde Broederschap waarvan hij op 19-1-1734 lid werd.  Van 1748 tot 1751 was hij bezorger, van 1754 tot 1757 bailliu, van 1757 tot 1761 deken en ten slotte van 1761 tot 1764 was hij prince.  Het is vooral in deze periode dat het Broederschap een grote bloei kende. (65)

Jacobus beboerde eerst 44 gemeten en 78 roeden in de Wulfhoekstraat, waar voordien Pieter Van Laere had geboerd.  Vanaf 1765 liet hij zijn boerderij aan zijn pas gehuwde broer Joannes Baptiste over (cfr. A VI b) en deed het wat kalmer aan op het hof van 11 gemeten met behoorlijke bedrijfsgebouwen (66) in de Vrouwstraat.

Jaarlijks werden door de schepenen ‘straatschouwingen’ uitgevoerd, een soort inspecties van de toestand van de wegen.  De aangelanden moesten er steeds voor zorgen dat de wegen berijdbaar bleven, zowel bij nat als droog weer: behalve aarde en zand was hout ook een voornaam bestanddeel van de wegen.  Kasseien waren toen nog niet in gebruik.  Sommigen namen die taak niet zo nauw ter harte; anderen wachtten liever tot er opmerkingen kwamen van de schepenen.  In 1779 kreeg Jacobus de opdracht “… sijnen voetpat ten noorden van aen het huys van den selven Jacobus Claeys tot aen het ghone van Judocus Eetesone emmers soo verre syne erve is streckende, ten minste tot twee voeten op te hooghen met mager aerde ofte sant… binnen den tijdt van veerthien daeghen naer publicatie deser, op peine dat het selve thunnen dobbelen coste sal ghedaen worden, condemnerende den voornoemden Jacobus Claeys en Judocus Eetesone over hun openbaer wandevoir elck in eene boete van drij ponden parisis.” (RAG Kaprijke 36.

Jacobus overleed in Kaprijke op de eerste lentedag in 1788 en zijn weduwe hertrouwde er op 12 mei 1789 met de 21-jaar jongere Jan Baptiste Clemmers, zoon van Petrus en Petronella Thijsbaert.  Beiden konden hun handteken plaatsen, getuige Maria Anna Claeys ook, doch getuige Jacobus Clemmers niet.

Jan Baptiste werd op 5-2-1795 voor 2 jaar, als armmeester van Kaprijke aangesteld. (67)

Toen Livina in Kaprijke op Driekoningendag 1804 de geest gaf, leefden zij reeds op hun goed, maar rentenier Jan Baptiste hertrouwde met Angela Goethals, die reeds weduwe was van Joannes Bernardus De Causmaecker en Carolus fs. Livinus Van Damme.

Op 9-3-1818 stelt Jan Baptist zijn testament op (68), waardoor we vernemen dat hij met de hoogste dienst wil begraven worden en dat er na de begrafenis, de nadienst en nog 12 andere missen telkens brooduitdeling moet zijn aan de armen ! Hij legateert goederen aan zijn huisvrouw, aan kinderen van een overleden broer, aan kinderen van zijn zus Catharina, en aan een stiefdochter uit zijn laatste huwelijk.  De twee stiefdochters uit zijn eerste huwelijk met Livina Maria Haverbeke komen er niet bij te pas.

Uiteindelijk blies rentenier Jan Baptist Clemmers zijn laatste adem uit in zijn woning in de Grote Voorstraat te Kaprijke op 13-5-1834, waar ook zijn weduwe Angela Goethals op 26-2-1836 voor goed haar hoofd neerlegde.

Uit het huwelijk van Jacobus Claeys-Haverbeke Livina Maria sproten slechts 2 kinderen:

 1. Anna Maria Claeys
  ° Kaprijke 25-1-1761
  Zeer jong als kind gestorven.
   
 2. Maria Anna Theresia Claeys
  ° Kaprijke 24-12-1766
  Zij huwde te Kaprijke tijdens volle Franse overheersing op 16 mei 1797 met Franciscus Josephus Wille, zoon van Peter Ferdinand en Joanna Maria Hollebosch, die geboren werd op 17-1-1774 in Waterland-Oudeman.
  Zij boerden aan de noordkant van de Vrouwstraat naast zijn stief-schoonvader Jan Baptist Clemmers.
  Zij overleed in Kaprijke op 3-7-1841 en Frans-Jozef volgde haar in het graf op 3-8-1844.
  Frans-Jozef was burgemeester in Kaprijke onder het Nederlands bewind van 1815 tot 1825.
  Zij bezaten heel wat eigendommen en boden in 1819 zo maar eventjes 21 loten te koop aan, waaronder:
  • de herberg "den Stroopuyt" in IJzendijke, vroeger gekocht
  • verschillende zaailanden in de polder "het Eyland" in IJzendijke geërfd van zijn vader
  • 2 gemeten zaailand in de St.-Lievenspolder te St.-Margriete uit successie van haar vader
  • een huisje in de Bentillepolder te St.-Jan-in-Eremo, vroeger gekocht
  • 1 gemet 83 roeden land in de Beeuwlingakker te Kaprijke uit successie van haar vader
  • 29 gemeten land rond de Wulfhoekstraat en Kleemstraat te Kaprijke en de Moerstraat te St.-Laureins, allemaal uit de successie van haar vader
  • "een remarquabel woonhuys met de verdere edificien, hof en boomgaerd samen in grond 26 roeden en 89 ellen, nieuwe maat, zijnde de herberg de Gouden Leeuw…" in de Grote Voorstraat te Kaprijke, gekocht in 1814 samen met Carolus Claeys, die gehuwd is met Angelina Van Damme, dochter van Angela Goethals, stiefmoeder van Maria Anna Theresia Claeys, van wie Carolus immers ook volle neef is !
   Behalve deze herberg die door voormelde Carolus Claeys volledig gekocht werd, ging alles in vreemde handen over. (69)
   In 1831 verkopen ze een blok land van 2 bunders 37 roeden en 82 ellen "de kromme bilken" in het Kaprijkestraatje te Kaprijke aan Jacobus Francies Van Damme, familie van Maria Anna's stiefvader. (70)
    

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-10-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II

Albert (A XI d)
Alfred (A XI a)
Angelus (A IX c)
August (A X i)
August (A X g)
Bruno (A IX e)
Camillus (A X e)
Carolus (A VII b)
Carolus (A IX d)
Carolus (A IX f)
Cornelius (A VI c)
Edgard (A XI g)
Eduard (A X f)
Eduardus (A VIII b)
Engelbertus (A VIII a)
Franciscus (A VI d)
Gerard (A XI f)
Gerard (A XI h)
Guilliaeme (A V h)
Henri (A X b)
Herman (A XI k)
Ivo (A X c)
Jacobus (A VI a)
Joannes Baptiste (A VI b)
Joannes Franciscus (A VII a)
Joannes Franciscus (A IX a)
Joseph (A XI e)
Jules (A X h)
Leo (A X a)
Leopold (A X d)
Marcel (A XI c)
Petrus (A IX b)
Raymond (A XI b)
Remi (A XI j)
Theofiel (A XI i)

OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com