Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

A VI d     Franciscus CLAEYS

z.v. Guillelmus Claeys (A V h) en Anna Maria Huyghe

° Kaprijke 30-1-1730
x 4-7-1765 Anna Maria Claeys
† Kaprijke 5-2-1785


De jongste spruit van Guillelmus Claeys werd op 30-1-1730 gekerstend onder de naam Franciscus Bernardus.  Later werd hij in de omgang steeds Frans genoemd.

En net zoals zijn andere broers huwde ook hij niet vroeg, en ook met een vrouw die heel wat jonger was !  Na de ondertrouw van 22 juni 1765 nam hij op 4-7-1765 Anna Maria Claeys definitief tot bruid.  Zij was de dochter van Franciscus en Livina Maria De Pape.  (Zie B V l)

"Die 22 junii 1765, obtenta dispensatione Romana in secundo consanguinitatis gradu in linea aequalis, item in triplice gradu consanguinitatis, tertio et quarto mixtim, item in quarto puro, in Caprijck coram testibus Andreas Van der Waerhede et Catharina Claeys, contraxerunt sponsalia Franciscus Claeys et Anna Maria Claeys. Iuncti sunt matrimonio die 4 julii 1765, testibus Cornelio Claeys et Livina De Pape."

Als we de verwantschap even van naderbij gaan bekijken, verwondert het ons minder dat ze toestemming van Rome moesten verkrijgen om een huwelijk te mogen aangaan:

Frans boerde eveneens op de wijk Heine, ten noorden van de Vrouwstraat op het ouderlijke hof, waarvan hij een 20-tal gemeten afgestaan had aan zijn broer-gebuur Cornelis. (79)  Bij de rundveetelling van 1772 werden 5 koeien, 1 vaars en 2 kalveren aangegeven.

Bij de ommestellingen van 1780 werd Frans aangeslagen voor het gebruik van 30 gemeten en 186 roeden land.  In 1786 en 1791 gebruikte zijn weduwe nog steeds evenveel.  Hun gebouwen waren (volgens de hoeveelheid te betalen belastingen) behoorlijk. (72)

Frans overleed in Kaprijke op 5 februari 1785 en Anna Maria op 21 november 1794.  Ze waren beiden slechts vijftigers.

Het gezin Frans en Anna Maria Claeys-Claeys telde 10 kinderen:

 1. Joanna Theresia Claeys
  ° Kaprijke 5-8-1766
  Huwde in Kaprijke op 28 april 1790 met Petrus Joannes De Causmaecker die in Bassevelde het levenslicht zag op 29-10-1763 als zoon van landbouwer Jan Baptist en Joanna Maria De Rijcke.  Vermelden we hier dat de grootmoeder van Jan Baptist, Joanna Claeys is (zie III f).  Zij boerden op Heine te Kaprijke, op het hof van haar oom Cornelis (zie A VI c).  Joanna overleed in Kaprijke op 21-2-1837 en haar man op 6 april 1848.  Ze hadden zes kinderen.
   
 2. Joannes Bernardus Claeys
  ° Kaprijke 19-11-1767.
  Jong of kinderloos gestorven.
   
 3. Joannes Franciscus Claeys (A VII a)
  ° Kaprijke 15-6-1769
  x De Greve Joanna Francisca
  † Kaprijke 24-2-1837
   
 4. Carola Theresia Claeys
  ° Kaprijke 22-11-1770
  † Kaprijke 16-12-1770
   
 5. Petrus Anthonius Claeys
  ° Kaprijke 13-12-1771
  † Kaprijke 23-7-1772
   
 6. Maria Theresia Claeys
  ° Kaprijke 16-9-1773
  Huwde met de Lembeekse Ignatius Augustus Stockman, zoon van Joannes (die met haar tante Paschasia Claeys gehuwd was.  Zie A V h.) uit zijn eerste huwelijk met Livina Adriana Van Sele.  Hij werd in Lembeke op 30 december 1762 geboren.  Het huwelijk werd ingezegend in de St-Michielskerk te Gent op 4-11-1795.  Haar echtgenoot was eerst ontvanger van de directe belastingen in St.-Jan-in-Eremo.  Ze kwamen naar Lembeke wonen en hadden daar een brouwerij.  Ignatius verdronk op 18-3-1825 te Wondelgem toen hij met paard en rijtuig aan de Walbrug in het water terechtkwam.  Maria Theresia, die na de dood van haar man als bruinbierbrouwster bekend stond (80) overleed in Lembeke op 15-2-1837.
   
 7. Livina Claeys
  ° Kaprijke 19-10-1775
  † Kaprijke 2-2-1783
   
 8. Bernardus Claeys
  ° Kaprijke 25-4-1777
  Kaprijke 27-4-1777
   
 9. Petrus Claeys
  ° Kaprijke 15-3-1781
  † Kaprijke 4-8-1782
   
 10. Carolus Claeys (A VII b)
  ° Kaprijke 24-8-1783
  x Van Damme Angelina
  Bassevelde 9-4-1866

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II

Albert (A XI d)
Alfred (A XI a)
Angelus (A IX c)
August (A X i)
August (A X g)
Bruno (A IX e)
Camillus (A X e)
Carolus (A VII b)
Carolus (A IX d)
Carolus (A IX f)
Cornelius (A VI c)
Edgard (A XI g)
Eduard (A X f)
Eduardus (A VIII b)
Engelbertus (A VIII a)
Franciscus (A VI d)
Gerard (A XI f)
Gerard (A XI h)
Guilliaeme (A V h)
Henri (A X b)
Herman (A XI k)
Ivo (A X c)
Jacobus (A VI a)
Joannes Baptiste (A VI b)
Joannes Franciscus (A VII a)
Joannes Franciscus (A IX a)
Joseph (A XI e)
Jules (A X h)
Leo (A X a)
Leopold (A X d)
Marcel (A XI c)
Petrus (A IX b)
Raymond (A XI b)
Remi (A XI j)
Theofiel (A XI i)

OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com