Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

A VI c     Cornelis CLAEYS

z.v. Guillelmus Claeys (A V h) en Anna Maria Huyghe

° Kaprijke 9-7-1723
x Kaprijke 15-5-1753 Joanna Catharina De Pape
† Kaprijke 25-5-1794


Na Jan Baptist wordt in Kaprijke op 9-7-1723 in het gezin van Guillelmus Claeys hun zoon Cornelis geboren.

Bijna 30 jaar oud, huwde hij in Kaprijke op 15 mei 1753 met Joanna Catharina De Pape, dochter van Joannes en Catharina De Causmaecker, die in Kaprijke op 22-9-1729 geboren werd.  Deze Joannes De Pape was een zoon van Joannes en Joanna Haverbeke van wie Livina, gehuwd met Cornelis' stiefoom Petrus Claeys (B V j), ook een dochter was.

Cornelis boerde op het eind van Heine, niet ver van de Molenstraat, naast zijn broer Frans (A VI d) en had bij de rundveetelling in 1772 vijf koeien, 1 vaars en 2 kalveren op stal. (71)

Joanna stierf echter vroeg, nl. op 16 maart 1764 in Kaprijke, zonder kinderen na te laten en Cornelius is nooit hertrouwd.  Hij overleed er op 25 mei 1794.

Bij de ommestellingen (dit zijn belastingen) van 1780 en 1786 werd Cornelis aangeslagen op 33 gemeten en 36 roeden land met behoorlijke bedrijfsgebouwen: daarvan kwamen 11 gemeten die hij bij zijn huwelijk begon te beboeren en de overige waren afkomstig van zijn moeder die in 1763 overleden was. (73 )

In 1790 werd zijn bedrijf overgenomen door Pieter Joannes De Causmaecker die gehuwd was met een dochter van zijn jongste broer Francies.  Cornelis woonde in een huis apart, naast Pieter Joannes, waarschijnlijk nieuw gebouwd want hij werd vrij hoog aangeslagen.  Ook Pieter Joannes zal bijgebouwd hebben, want op zijn bedrijfsgebouwen in 1791 betaalde hij dubbele belastingen. (72)

Cornelis was in 1762 en 1763 ontvanger van de armendis te Kaprijke, (75) in 1777 en 1778 armmeester (76), en schepen van die gemeente van 20-10-1770 tot 28-12-1774. (77)

Als schepen werd hij geconfronteerd met strenge maatregelen in verband met de rundveepest (1770-1771).  Samen met collega-schepen Lieven Van Damme moest hij administratief toezien dat de aangetaste koeien en runderen werkelijk werden gedood en begraven volgens de toen geldende regels en niet elke boer was het met dergelijke beslissingen steeds eens.  In de realiteit gaf de baljuw van Eeklo het bevel tot executie.

Zo'n slachting moest gebeuren op de hoeve, een eindje van de stallen en trok soms heel wat kijklustigen, waaraan de meeste boeren wel allergisch zullen geweest zijn.  Dat er soms wel eens tumult ontstond en scheldpartijen bij te pas kwamen, hoeft ons niet te verwonderen: op 10 november 1771 bvb., net op kermiszondag dan nog, verliep alles nogal luidruchtig bij Carel Huyghe fs. Jacobus en Catharina Schollaert. (78)

Cornelis ging begrijpelijkerwijze niet mee naar de hoeve en liet schepenen Henri De Clercq en Lieven Droesbeke met de baljuw meegaan.  Vier dagen later moest Cornelis de 2 partijen en verschillende getuigen ondervragen om de ware toedracht van de ongeregeldheden te kennen.  Tot strafmaatregelen kwam het echter niet: blijkbaar was de baljuw alleen maar wat te bang geweest en hadden de omstaanders slechts een grote mond.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  08-02-2022
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II

Albert (A XI d)
Alfred (A XI a)
Angelus (A IX c)
August (A X i)
August (A X g)
Bruno (A IX e)
Camillus (A X e)
Carolus (A VII b)
Carolus (A IX d)
Carolus (A IX f)
Cornelius (A VI c)
Edgard (A XI g)
Eduard (A X f)
Eduardus (A VIII b)
Engelbertus (A VIII a)
Franciscus (A VI d)
Gerard (A XI f)
Gerard (A XI h)
Guilliaeme (A V h)
Henri (A X b)
Herman (A XI k)
Ivo (A X c)
Jacobus (A VI a)
Joannes Baptiste (A VI b)
Joannes Franciscus (A VII a)
Joannes Franciscus (A IX a)
Joseph (A XI e)
Jules (A X h)
Leo (A X a)
Leopold (A X d)
Marcel (A XI c)
Petrus (A IX b)
Raymond (A XI b)
Remi (A XI j)
Theofiel (A XI i)

OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com