Voorwoord

OP ZOEK NAAR VOOROUDERS.

Als zoon van Augustinus Jacobus Buysse, geboren te Biervliet op 29.4.1893 en Maria Leonora Virginie Buysse, geboren te Biervliet op 13.6.1897, heb ik getracht een familie onderzoek te doen.  De aanleiding hiertoe was het feit, dat mijn vader en moeder dezelfde familienaam droegen.
Na mijn pensionering had en nam ik de tijd om het onderzoek te starten, het idee hebbende, dit wel even te klaren.  Dit was een illusie.
De gegevens van de laatste generatie zijn bij de familie nog opvraagbaar.
Daarna begint het echte speurwerk.

A)   Wat wil ik weten ?  Zijn mijn ouders familie van elkaar ?  Geen link kunnen leggen !
B)   Wáár moet ik zijn voor informatie ?  In gemeentelijke, provinciale en rijksarchieven in Nederland en België.
C)   Hoe wordt ik wegwijs in de archieven ?  Het is een leerproces van jaren waarbij hulp en medewerking van de betreffende instanties en families onontbeerlijk is.

Enige termen in dit boek vragen misschien om een nadere uitleg b.v.
1ste generatie: staat voor de oudste stamhouder, die ik in de archieven heb kunnen vinden.  Een zoon van deze stamhouder is de 2e generatie enz. enz.
het teken * betekent geboorte, † overlijden, x huwelijk.

De naam Buysse, vergroot en vet gedrukt betekent, dat er van die tak nakomelingen zijn, die de naam Buysse in mannelijke lijn overdragen.
Per generatie wordt een gezinssamenstelling gegeven alsook een schematisch nakomelingenoverzicht van dit gezin.
Elke persoon in dit boek heeft een eigen I.D. nummer (identificatienummer).
Dit is te vinden in de nakomelingenstaat.
Een enkele keer zult U de nakomelingenstaat van aangetrouwde familieleden aantreffen, b.v. bij een 2e huwelijk of een echtgeno(o)t(e) met een andere naam.
Als samensteller van dit boekwerk ben ik mij ervan bewust, dat er misschien onbewust onjuistheden zijn ingeslopen.  Schroom niet dit mij, liefst schriftelijk, te melden.
Nu ik mijn onderzoek voorlopig heb afgerond wil ik een ieder die mij, op welke wijze dan ook, heeft geholpen, dank zeggen.  In het bijzonder de heer Theo Silbersmet uit Sleidinge, die mij wegwijs maakte in de archieven.  Tevens onze verre nicht Hélène Buysse uit Merelbeke,die veel informatiemateriaal verzameld heeft en de heer Peter Groenewegen, die de technische realisatie heeft mogelijk gemaakt.

Leon Edumondus Buysse
Eemsstraat 16
8303 L.H. Emmeloord
tel: 00 31 0527 619456
 

Leon Edumondus Buysse
° IJzendijke 3/10/1929
† Emmeloord 24/12/2021.
Hier meer over Leon.

Nota van de redactie: Leon gebruikt in zijn boek een sterretje als symbool voor "geboorte".  In alle stambomen die we op deze webstek gepubliceerd hebben gebruiken we overal het symbool ° voor geboorte en hier volharden we daarmee.
Het internet is een heel ander medium dan een boek.  Daarom maken we geen gebruik van het identificatienummer waarvan sprake hierboven.

De eerste en tweede generatie

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
 Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  20-03-2022
Copyright (c) 2024

Welkomblz
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Alfons
Augustinus Adolphus
Augustinus Jacobus
Camiel
Celina Regina
Cyriel Emilius
Eduardus
Emiel
Ernest Marie Ghisleen
Gustaaf
Hippoliet Joannes
Honoré
Irène Marie
Joannes
Joannes Franciscus
Joseph Alphons Marie
Judocus
Julien
Kamiel
Leon Edumondus
Livinus
Livinus (° 1695)
Lucie Marie
Marie
Petrus
Petrus Joannes
Seraphien
Theophiel Gustaaf
Theophiel Joannes

De Dobbelaere, Henri
De Milliano, Emiel
Doens, Gerard Victor
Keppel, Jan
Vanderheijden, A.J.P.J.