This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B III c     Joannes Noë

zoon van Matthias Noë (B II b) en Catharina Cromheecke

° Eeklo 12/9/1682
x 30/4/1701 Martina De Neve
St.-Laureins 24/9/1750
 

Op 30 april 1701 trad hij in het huwelijk met Martina De Neve die 4 jaar ouder was dan hij en in Lovendegem op 13-9-1677 geboren was als dochter van Gerardus en Nicola De Coeyer.  Zij schonk haar man 11 kinderen: 9 dochters en 2 zonen waarvan slechts 1 zoon de familienaam verder zette en dan nog slechts voor één generatie.  Hun oudste kind werd in Waarschoot geboren, de anderen in Lovendegem.

Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1700-1713) kreeg Lovendegem het hard te verduren.  Vooral 1708 en 1709 waren pijnlijke jaren.  De Brugse Vaart vormde de frontlijn en zo was Lovendegem in 1708 in twee verdeeld: ten noorden de geallieerden en ten zuiden (de wijk Lo) de Fransen.  Die belegeringen, en daarbij nog een vervroren oogst in 1709 veroorzaakten armoede, "... waardoor niet eenen stuyver van pachte en is ontfangen geworden..." (44)  In juli en augustus 1708 werden in Lovendegem niet minder dan 29 soldatenkinderen geboren !

Bewijs van de sterke onregelmatigheden is ook het feit dat 9 maanden later, tussen 24 maart en 1 juli 1709 niet één kind gedoopt was in Lovendegem.  De meesten hadden hun toevlucht gezocht in naburige parochies.  Vooral in Waarschoot werden heel wat Lovendegemse kinderen gedoopt.  In de rand van het doopregister voegde de koster er aan toe: "Nota: Dat er 68 dagen alhier verloopen zijn eer dat er een kindt is gedoopt geworden, hetwelk men toeschrijft aen den voorgaenden troubel van het frans leger dat alhier 42 dagen gelegen heeft." (45)

Eerst is men schuldigh aen Jan Noe

Eerst is men schuldigh aen Jan Noe over diensthuere gherekent tot ende met augustus 1707
met beenfaicten gheredumeert in gelde de some van 7 ponden en 13 schellingen.

Redumeren is afkopen; beenfaicten is een Nederlands afgeleide van “bienfait”.  Dus de werkgever trok van het verschuldigde loon de waarde af van de vroegere mildheid (?) die hij aan zijn arbeider had betuigd.  Dat kon bv dringende voeding zijn, maar ook kledij (misschien wel afgedragen kledij van de kastelein of de baron?), laarzen of schoenen.  Feit is dat bij elke werknemer die twee woorden, redumeren en beenfaicten, voorkomen.
Een pond was 20 schellingen.

Joannes was landbouwwerkman op de hoeve van Baron Dons, waar Jacobus Van Hecke kastelein was.  Bij het overlijden van Jacobus’ eerste vrouw in 1707 was de boer nog meer dan 7,5 ponden schuldig aan Jan voor geleverde prestaties, voor een arbeider een serieuze som, want een doorsnee degelijk paard was in die tijd ongeveer 15 ponden waard (RAG Fonds Lovendegem 117 blz 60v en vlg).

Tussen 1725 en 1734 zijn Joannes en Martina naar Waarschoot-Beke gaan wonen, waar zij op 29-4-1742 op 65-jarige leeftijd overleed.  Joannes ging bij zijn oudste zoon Petrus inwonen en overleed in Sint-Laureins op 24-9-1750.

Hun kinderen:

 1. Livina Noë
  ° Waarschoot 9-12-1701
  Huwde in Lovendegem op 28-4-1725 met Joannes Bonami (° Sleidinge 8/2/1699), zoon van Arnoldus en Margaretha Sergeant.
  Livina is overleden in Landegem op 27/2/1741.
  En Joannes Bonami hertrouwde er op 26/4/1742 met Maria Theresia Van Acker.
  Er werden 8 kinderen geboren bij Livina waarvan 4 volwassen werden: 2 zonen (Judocus en Livinus) en 2 dochters (Marianne x Jacobus Vandenberghe en Pieternelle x Pieter Bastiaen).
  En bij Maria Theresia werden 7 kinderen geboren.
  Joannes overleed in Ronsele op 13/10/1777.
   
 2. Petrus Noë
  ° Lovendegem 13-7-1704
  Hij kreeg de naam mee van zijn peter Petrus De Neve.  Zijn meter was Catharina Cromheecke, een groottante uit het naburige Waarschoot-Beke.
  Hij huwde zeer jong, want hij was nog geen 17 jaar oud toen zijn oudste zoon geboren werd.  Zijn uitverkorene noemde Joanna Vermeersch (elders ook Vandermeirssche genoemd).  Waar of wanneer zij geboren, gehuwd of gestorven is hebben we nog niet gevonden.  Wel weten we dat Petrus in Sint-Laureins op 21-7-1743 hertrouwde met Petronella Van De Kerckhove.  Petronella werd geboren in Adegem op 6/2/1690 als dochter van Cornelius en Georgia Van Damme.  Zij was voordien weduwe met 2 dochters van Jan De Clercq fs Geeraert, die op zijn beurt reeds weduwnaar was van Isabella Schepens.
  Zij zijn in Sint-Laureins blijven wonen; Petrus' vader Joannes, die ondertussen weduwnaar geworden was, woonde bij hen in en overleed daar in 1750.
  Petronella blies op 26-1-1760 haar laatste adem uit in St Laureins en precies een jaar later ook Petrus.
  Petrus had 4 zonen, maar uit de staat van goed dd 11/3/1761 (RAG Maldegem bundel 267) blijkt dat hij geen enkele afstammeling in leven had:
  • Franciscus Noë
   ° Waterland-Oudeman 11/1/1721
   † vóór 1728
  • Jacobus Noë
   ° Waterland-Oudeman 22-5-1724
   † vóór 1761
  • Franciscus Noë
   ° Waterland-Oudeman 12-1-1728
   † Waterland-Oudeman 21-3-1728
  • Petrus Noë
   ° Waterland-Oudeman 26-7-1733
   † Waterland-Oudeman 24/9/1734
    
 3. Cornelia Noë
  ° Lovendegem 18-1-1706
  † Lovendegem 17-9-1706
   
 4. Jacoba Noë
  ° Lovendegem 15-7-1707
  Zij huwde in Eeklo op 1-5-1731 met Gerardus De Baerdemaecker († Eeklo 16/3/1747) en ze hertrouwde te Eeklo op 23-4-1754 met Petrus Van de Meulebroecke (ook Meulebroeck genoemd) fs Petrus, weduwnaar van Georgia Willemaert, Maria Van Voorwynckel en Joanna Focquaert.  Petrus overleed in Lembeke op 26/2/1764 en had geen kinderen bij Jacoba (RAG Lembeke 156 blz 23).
  Jacoba overleed in Lembeke op 23-1-1768.
   
 5. Andrea Noë
  ° Lovendegem 29-10-1708
  † Lovendegem 7-11-1708
   
 6. Joanna Noë
  ° Lovendegem 6-8-1710
  Huwde op 29 augustus 1734 in Waarschoot met Judocus Van Boechoute en overleed in de Kerkstraat te Waarschoot op 14-4-1751, op tweede paasdag.  Ze liet 4 wezen achter waarvan de jongste amper 8 weken oud was.
  Ze woonden "in het hoecxken van de kerkstraete" te Waarschoot, op een hofstede van 75 roeden die Judocus gekregen had van zijn moeder en stiefvader, samen met nog 200 roeden land ten westen daarvan.  Pieter Noë was voogd over de wezen.  Zowel Pieter als Judocus konden hun naam schrijven. (46)
  Judocus hertrouwde met Petronella De Groote en overleed in Waarschoot op 70-jarige leeftijd op 28-9-1777.
   
 7. Joannes Noë
  ° Lovendegem 20-7-1712
  Overleed ongehuwd te Oostwinkel op 29-12-1733.
   
 8. Adriana Noë
  ° Lovendegem 17-7-1715
  Huwde in Waarschoot op 30-4-1739 met Judocus Van Laere en overleed op de wijk De Voorde aldaar op 9-12-1765.  Judocus hertrouwde niet en stierf in Waarschoot op 6-2-1785, 69 jaar oud.
   
 9. Judoca Noë
  ° Lovendegem 22-2-1717
  Huwde in Lovendegem op 24-7-1735 met Joannes Van Vlaenderen, die reeds op 33-jarige leeftijd op 15-11-1741 in Lovendegem overleed.  Zij hertrouwde in Waarschoot op 23/11/1754 met Judocus Van de Kerckhovee, die in Waarschoot als zoon van Judocus en Judoca Engels geboren was op 28/9/1723.  Na de dood van Judoca op 15-1-1776 te Waarschoot op 18 mei 1776 is hij daar hertrouwd met Maria Bekaert.
  Judoca had tijdens het huwelijk met Judocus Van de Kerckhove het leven geschonken aan een dochter Maria Catharina, die bij Judoca's overlijden 16 jaar oud was.  Nonkel Georgius Meiresonne was er voogd over.  Zij woonden juist zoals haar broer Judocus in het "hoecxken van de Kerkstraete", het huidige "Hoeksken". (47)  Sinds de aanleg van de spoorweg vorige eeuw, werd de Kerkstraat in drie delen gesplitst: de huidige Kerkstraat, het deel tussen de kerk en het station werd Stationstraat, en het deel voorbij het station is het "Hoeksken".
   
 10. Marianna Noë
  ° Lovendegem 28-12-1718
  Huwde in Waarschoot op 3-11-1742 met Georgius Meiresonne en overleed er op 15-12-1784.  Georgius werd op 19/4/1714 geboren in Sleidinge als zoon van Livinus en Elisabeth Van de Voorde.  Hij had reeds op 20-7-1778 op 63-jarige leeftijd zijn laatste adem uitgeblazen.
   
 11. Catharina Noë
  ° Lovendegem 5-11-1720
  Huwde in Waarschoot op 31-4-1745 met Judocus De Backere die reeds op 15-7-1757 als 39-jarige voorgoed de ogen sloot in Waarschoot op de wijk Voorde.
  Catharina overleed in Waarschoot op 28/6/1780.  Zij hadden geen kinderen.
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  23-10-2023
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius