This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B VII d     Petrus Noë

zoon van Petrus Bernardus Noë (B VI b) en Sophie Taets

° Boekhoute 26/5/1852
x Boekhoute 6/9/1875 Melanie Martens
† Boekhoute 7/1/1919
 

Drie weken voor haar dertigste verjaardag schonk Sophie Taets het leven aan een derde zoon, die ze de roepnaam van zijn vader meegaf.  Petrus Noë werd geboren op 26-5-1852 op de Graafjansdijk, gehucht "den Notelaer" te Boekhoute.

Nauwelijks 23 jaar oud huwde hij in Boekhoute op 6-9-1875 met Melanie Martens, dochter van Joannes Bernardus en Amelie Roegiest, werklieden uit Bassevelde.  Melanie die op 10-7-1853 in Bassevelde was geboren, woonde toen als dienstmeid in St.-Jan-in-Eremo en had er op 29 september 1874 het leven geschonken aan een dochter Maria Ludovica die beiden op hun huwelijksdag als hun kind erkenden.

Petrus woonde in 1876 naast zijn broer Ferdinand op het Meuleken nr. 71, maar is later naar de Posthoorn getrokken.

Melanie heeft van het begin af, hard moeten werken.  De tijden waren wel iets verbeterd, maar honger heeft ze nog geregeld gekend en zoals dat veel gebeurde (en nog gebeurt) maakt men van de nood een deugd.  Melanie nam wel graag onderweg wat voer voor de dieren, of aardappelen van het een of andere veld, kwestie van de grootste nood een beetje te verlichten.

De eigenaars van die velden waren helemaal niet akkoord.  De gendarmen hadden haar reeds gewaarschuwd.  Toch werd ze op 21-7-1879 op heterdaad betrapt bij "het ontvreemden van beetwortelen die van den grond niet gescheiden waren..."  Veertien dagen na de geboorte van haar 4de kind werd ze gedagvaard.  Ze kreeg een boete van 10 frank en moest de kosten betalen ten belope van 5,60 frank. (59)  Omgerekend in de frankjes van vandaag moet dat van 2.000 tot 2.500 fr. betekend hebben. (65)

In 1884 moest Petrus reeds 6 mondjes eten geven.  Hij liet zijn kleine Rosalie van 5 jaar ook al meegaan naar school, iets wat toen zeer ongewoon was.  Petrus kreeg reeds kosteloos onderwijs voor zijn 3 oudste en hoopte op een al even kosteloze babysit voor Rosalieke.  Maar daar liepen de vroede gemeentenaren en de onderwijzer niet in.  Rosalie werd geweigerd.  Pas vanaf 7 jaar werd men verwacht. (61)

Petrus, die een grote persoon was, verdiende zijn brood met het snoeien en vellen van bomen.  Hij had ook een klein boerderijtje met een café "de Ark van Noë", waaraan een zaaltje verbonden was.  In dat zaaltje zorgden Petrus met een akkordeon en zoon Domien met een orgel voor het nodige amusement.

Vooral tijdens de eerste wereldoorlog, toen "uitgaan" beperkt bleef tot een trip naar het stamcafeetje had Petrus heel wat aantrok.  Toevallig had hij ook nog schone dochters, die tijdens de oorlog wel eens met Duitsers omgingen en daarvoor als straf, na de oorlog, kaalgeknipt werden.  De meeste van hen verdwenen dan ook uit Boekhoute.

Hij had enorm veel gezag: ruzie duldde hij niet en ruziemakers gingen vlug weg, want zijn stereotype woorden: "Mele, blaas 't licht uit, (het was nog de tijd van de petroleumlampen) deur open en 't kapmes!" deed alle gespuis vluchten.

Petrus is kort na de oorlog, op 7 januari 1919 te Boekhoute gestorven.  Melanie was op latere leeftijd een zeer eigenzinnig mens geworden.  Ze is practisch nooit ziek geweest.  Ze wilde geen hulp en is gestorven van de eenzaamheid die ze zelf zocht.  Ze werd ruim 91 jaar oud en sloot in Boekhoute voor goed de ogen op 27-11-1944.

Zij heeft het leven geschonken aan 17 kinderen.  Haar jongste werd geboren toen ze bijna 48 jaar oud was.

"Het was normaal dat vrouwen vroeger veel kinderen ter wereld brachten," zegt men nu.  Die uitspraak is zeker niet de hele waarheid.  Pas in de tweede helft van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw was de vruchtbaarheid bij de Vlaamse vrouwen zeer groot.  Pas toen waren grote gezinnen "normaal".  Dat had enerzijds duidelijk iets te maken met de lagere gemiddelde huwelijksleeftijd en anderzijds met de borstvoeding.  Ook in het noorden van West-Vlaanderen, in de Westhoek en in de Antwerpse Kempen heeft men een opvallend hogere vruchtbaarheid genoteerd.  In die streken schakelde men vlugger over van borstvoeding op koemelk.

Borstvoeding heeft een immunizerend effect op de zuigeling en een anticonceptioneel effect op de moeder.  Minder lang borstvoeden verkortte dus het interval tussen opeenvolgende zwangerschappen en verhoogde de kans op allerlei kinderziekten, waardoor de kindersterfte dan weer toenam.  De natuur compenseerde dus voor die hogere geboortecijfers. (18)

In de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw kwam de helft van de kinderen uit kroostrijke gezinnen of anders gezegd: 1/3 van de gezinnen had 5 kinderen of meer, in leven.  Dat was in de 17de en 18de eeuw zeker niet het geval: door ontwrichting van de economische en maatschappelijke strukturen enerzijds en de hogere huwelijksleeftijd en talrijke kindersterften anderzijds telde het gemiddelde gezin in het Ancien Régime slechts 2 tot 3 kinderen.

Melanie is erin geslaagd 11 van haar 17 kinderen groot te brengen.

 1. Maria Ludovica Noë
  ° St.Jan-in-Eremo 29-9-1874.
  Huwde in Assenede op 14-8-1897 met werkman Theophiel Hamerlynck bijgenaamd Thei Keisers, die in Assenede op 10-2-1876 geboren was als zoon van Eduard en Clemence Dhanis.  Daarna woonde ze op 't Staakske in Assenede, waar ze op 20-4-1951 overleed.  Eduard nam daarna zijn intrek in het klooster in de Leegstraat te Assenede en keerde er naar de Heer terug op 17-3-1953.
  Marie-Louise en Theofiel hadden twee kinderen:
  - Maria Virginia Hamerlinck, geboren te Assenede op 3 september 1897 en er overleden op 27 maart 1898.
  - Maurice Hamerlynck, geboren te Ertvelde op 16 september 1904.  Hij woonde in Oosteeklo en te Assenede Staak, Sasschendijk, 20.
   
 2. Clara Noë
  ° Boekhoute 13-5-1876
  † Hoek, Zeeland, 19 september 1876. *
   
 3. Theophiel Noë
  ° Boekhoute 26-7-1877
  Hij week uit naar Brugge waar hij ging werken bij de spoorwegen.
  Hij is gehuwd in Brugge op 10 oktober 1900 met Zoë Verduyn die in Passendale op 26-6-1875 geboren was.
  De huwelijksakt zegt: "... ter eenderzijde.  En Zoë Marie Verduyn, dienstmeid, geboren te Passchendaele den zes en twintigsten Juni achttienhonderd vijf en zeventig, wonende te Brugge, meerderjarige dochter van Bruno Verduyn, klompenmaker, oud zes en zestig jaren en van Lucia Vanthornout, huishoudster, oud zes en zestig jaren, beide wonende te Passchendaele en toestemmende in het huwelijk bij akt hierbij gevoegd, ter ander zijde,…"
  Zoë baatte een bloeiende herberg uit en was gekend voor haar uitspraak "Boter bij de vis!"  Ze duldde geen wanbetalers.
  Na een heelkundige ingreep overleed ze plots te Brugge op 6-4-1953.  Theofiel stierf in Brugge op 15-8-1958.
  Ook zij hadden geen kinderen.
   
 4. Rosalie Noë
  ° Boekhoute 11-9-1879
  x Boekhoute 26-4-1899 Bernard Vermeulen
  Assenede 3-2-1940
   
 5. Elodie Noë  *
  ° Boekhoute 6-9-1881
  Op 16-4-1900, dus voor haar huwelijk werd een zoon Cyriel Noë geboren die na haar huwelijk op 7-7-1905 met Jan Baptiste Van Hulle, door erkenning Cyriel Van Hulle genoemd werd.  Jan Baptiste was (mossel)visser van beroep en was geboren in Philippine op 21-6-1879 als zoon van Franciscus Angelus en Maria Francisca Pauwels.  Elodie was landwerkster.
  Elodie is gestorven in Philippine op 28/9/1935 en Jan Baptist overleed in het St.-Elisabeth ziekenhuis te Sluiskil (Nl.) op 26 oktober 1966 en werd begraven in Philippine.
  Cyriel is op 27/4/1925 in Philippine gehuwd met Maria Sophia Bobelijn.  Zij werd daar geboren op 17-07-1905, de dochter van Camillus Bobelijn (landbouwer) en Rozalia Katharina Bockstael.  Rozalia werd geboren in Philippine op 19-11-1883.
  Cyriel en zijn vrouw waren allebei veldarbeiders.  Ze woonden in Philippine.
  Hij en Marcel Noé, de jongste zoon van Cyriel's oom, Dominicus waren goede vrienden.  Ze gingn graag samen op zee om te vissen
  Cyriel overleed in Terneuzen op 30-7-1992.
   
 6. Arthur Aloysius Noë (B VIII d1)
  ° Boekhoute 30-5-1884
  x Assenede 19/10/1907 Emerentia Maria Obrie
  Eeklo 27-11-1965
   
 7. Coralie Marie Noë
  ° Boekhoute 18-4-1886
  † Boekhoute 20-11-1890
   
 8. Dominicus Noë (B VIII d2)
  ° Boekhoute 6-1-1888
  x Lede 1914 Julia De Brucker
  xx 1939
  † Lede 11/10/1963
   
 9. Maria Barbara Noë
  ° Boekhoute 14 februari 1889
  Huwde met Louis Verbiest en had een slagerij in Merelbeke op de Gontrode Heirweg.  Zij had één dochter die eerst gehuwd was met treinwachter Albert Van de Voorde, later met André Verstraete en uiteindelijk met August Troch.  Zij overleed bij haar dochter in de Kaaistraat nr. 34 te Eeklo op 1-8-1945.  Louis overleed in Merelbeke op 2-2-1967.
   
 10. Josephina Benedicta Noë
  ° Boekhoute 31-3-1890
  x Boekhoute 6-4-1910 René Theofiel De Vleesschauwer
  Assenede 2-7-1979
   
 11. Edmond Joseph Noë
  ° Boekhoute 10-1-1892
  Burgemeester Joannes De Block schrijft Noe zonder umlaut in de geboorte-akt.
  Edmond's lapnaam was "Kokkerdasse".
  Bij hun huwelijk was Hermina dienstmeid en Edmond landbouwersknecht.
  Zij woonden eerst bij Edmond's ouders, daarna enige tijd op de Haven, maar vóór 1933 reeds op de Tingelhoek.
  Hij heeft dwangarbeid moeten uitvoeren voor de Duitsers van 10/12/1917 tot 7/4/1918 en opnieuw van 19/6/1918 tot 1/8/1918; het "schadelijk feit" werd beschreven als "werken voor het vijandelijk leger in de frontlinie".  Hij heeft hiervoor amper 100 Duitse mark gekregen en na de oorlog werd een dossier voor Oorlogsschade ingediend.  De formaliteiten sleepten aan tot minstens 26 augustus 1922.  Wat hem precies werd uitgekeerd weten we niet.
  Hij huwde in Boekhoute op 17-11-1923 met Hermina Maria Vermeulen, die in Terneuzen op 28-10-1893 geboren was.  Zij was de dochter van Leonard Vermeulen en Emilie De Taeye.
  Hij was landwerker maar later is hij gaan werken op de "travaux" en Hermina deed het huishouden.
  Hij overleed in zijn huis op de Tingelhoek op 14-5-1971 en Hermina heeft zich zeer kranig gehouden.  Slechts een 3-tal weken voor haar overlijden nam ze haar intrek bij haar dochter Yvonne.  Ze overleed op 22-3-1986 op 92-jarige leeftijd.
  Zij hebben 3 kinderen gehad:
  • NN
   geboren en overleden op 27-6-1924
  • Diana Noë
   geboren te Boekhoute op 27 augustus 1933.
   Huwde met Gerard De Cock, geboren te Zelzate op 31 mei 1930.
   Ze overleed op 6-8-1984 in het Universitair Ziekenhuis te Gent aan de gevolgen van een ongeval.
   Ze woonden in Zelzate en hebben 1 zoon en 1 dochter.
  • Yvonne Noë
   geboren te Boekhoute op 27 augustus 1933.
   Tweelingszus van Diana.  Huwde te Boekhoute met de Oosteeklonaar Gilbert Meyvaert.
   Hij werd geboren te Assenede op 1 oktober 1937, de zoon van Maurice Meyvaert (werkman en bakker) en Martha Maria Dooms.
   Gilbert is overleden in het AZ Alma in Eeklo op 19 oktober 2007.  Hij is begraven te Boekhoute op 25 oktober 2007.
   Zij hebben 3 zonen:
   • Luc Edmond Meyvaert
    geboren te Assenede op 22 april 1963.
    Pedagogisch Hoger Onderwijs.
    Hij woont in Boekhoute.
   • Ronnie Gerard Meyvaert
    geboren te Assenede op 21 maart 1965.
    Hij woont in Boekhoute.
   • Marc Roger Meyvaert
    geboren op 28 maart 1967.  Hij woont ook in Boekhoute.
     
 12. Zulma Maria Noë
  ° Boekhoute 12-10-1893
  † Boekhoute 6-10-1894
   
 13. Aloïs Noë
  ° Boekhoute 5-2-1895
  Was stoker bij de spoorwegen toen hij als 28-jarige op 23-1-1924 in Boekhoute huwde met Hermina Clementina Van Paemel, een landwerkster.  Zij was in Assenede geboren op 4-9-1902 als dochter van Henricus Van Paemel en Emma Vincent.
  Zij weken uit naar Saint-Ghislain bij Bergen en hadden 2 zonen.
  • Arthur Noë
   ° Saint-Ghislain 1-9-1927
   Op 40-jarige leeftijd overleden.
  • Joseph Noë
    
 14. Livinus Richardus Noë
  ° Boekhoute 21-5-1896
  † Boekhoute 17-3-1897
   
 15. Clara Noë
  ° Boekhoute 3-6-1897
  Huwde op 3-12-1919 in Boekhoute met Petrus Cocquyt.  Petrus was op 4-3-1890 in Assenede geboren in het landbouwersgezin van Leo Cocquyt en Leonie Marie Schinkels.
  Clara en Petrus weken als landarbeiders uit naar het Sas van Gent, eerst in de Papegeulepolder en later bij de familie Goethals in de Verdronkenpolder.  In 1924 kochten ze land in de Vergaarpolder te Philippine en hebben er een boerderij gebouwd waar hun zoon nog steeds woont.  Petrus is begin januari 1955 aan een hartinfarct overleden.
  Clara overleed na een lange ziekte op 14 december 1976 in het verpleegtehuis Ter Schorre in Terneuzen.
  Ze hadden 1 zoon en 1 dochter.
   
 16. Irma Celina Noë
  ° Boekhoute 23-7-1898
  † Boekhoute 3-9-1901
   
 17. Celina Maria Noë
  ° Boekhoute 7-5-1901
  † Boekhoute 7-5-1901

_________________
* Beste dank aan Marie-Christine Vandevelde die op de Zeeuwen-Gezocht webstek meer informatie vond over Cyriel Van Hulle,   zijn echtgenote Maria Sophia Bobelijn en haar familie maar ook de overlijdensdatum van Clara en Elodie.
Beste dank ook aan Jackie Claeys voor zijn bijdrage en vele aanvullingen op deze bladzijde.Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius