Het Livinushof in St.-Margriete

This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

Het hof in St.-Margriete

Livinushof logo

De boerderij is gelegen aan de zuidkant van de huidige Molenkreekstraat.  In 1714 is het perceel nr. 26 uit het 3de begin (te vergelijken met een sectie in de huidige kadasterplannen) eigendom van Joseph Bocxstael en werd het als volgt in het landboek beschreven:

Volgens het Landboek van 1714 bewerkte Joseph Boxstael in het derde begin de percelen met nummers 10, 15, 19, 20, 21, 24 tot en met 27, 30 en 34.

"denselven Bocxstael ten noorteynde daer aen, ende aen de westsyde naest het noorteynde van tweede voorgaende parcheel, acht lijnen [1 lijn = 100 roeden], sestien roeden lants, metter hofstede daer op staende daer hij woondt metten noorthende aen voornoemde wegh."

De bovenste tekst "Selven mathijs als v(olgt)" werd er in 1731 bijgevoegd.  In de marge links staan de gebruikers.  In 1731 was de gebruiker ook proprietaris, de eigenaar dus.

Joseph Boxstael was gehuwd in St.-Margriete op 22/1/1712 met Adriana Van den Neste, elders dikwijls Vanneste genoemd.

Hun kinderen:

 1. Adriana Theresa Boxstael
  ° St.-Margriete 19/9/1712
 2. Joannes Baptiste Boxstael
  Zijn geboortedatum is ons niet bekend.  Vermoedelijk is hij geboren tussen 1714 en 1716.
  Hij is in St.-Margriete overleden op 17/8/1721.
 3. Joanna Cornelia Boxstael
  ° St.-Margriete 30/6/1717 en er overleden op 28/7/1720
 4. Livinus Boxstael
  ° St.-Margriete 22/4/1720 en er overleden op 18/11/1720

Josephus stierf in St.-Margriete op 15/5/1722; zijn weduwe hertrouwde niet in St.-Margriete en overleed er ook niet.  Allicht is ze bij een tweede huwelijk vertrokken.In 1723 werd het hof beboerd door een zekere Domyn Matthys, die toen ongeveer 26 ha land bezat.  In 1744 bewerkte hij ook perceel 1 uit het vierde begin (het huidige hof De Bast) en in 1750 de nummers 27, 28 en 29 uit het vierde begin, aan de overkant van de kreek. (110)

Domyn was gehuwd met Joanna De Clerck.  Hier volgt hun kroost:

 1. Joannes Matthijs
  Niet geboren in St.-Margriete maar er overleden op 18/12/1725.
 2. Franciscus Bernardus Matthijs
  ° St.-Margriete 16/2/1724 en er overleden op 19/9/1724.
 3. Henricus Josephus Matthijs
  ° St.-Margriete 10/10/1726 en er overleden op 30/9/1727.
 4. Joannes Dominicus Matthijs
  ° St.-Margriete 21/8/1728
 5. NN, doodgeboren op 15/5/1730

Daags na de geboorte van het dode kindje stierf ook zijn moeder.  Domyn overleed in St.-Margriete op 14/1/1763.

De boerderij staat op de kaart van Graaf Ferraris (die afgewerkt was voor 1780) juist onder de "TE" aan het einde van het woord STE MARGERIETE.In de bevolkingsregisters van 1870 waren op de Molenstraat nr. 2 de volgende personen ingeschreven:

Bernard en Rosalie hadden één dochter Pelagie De Smet.  Zij was geboren in St.-Margriete op 23/3/1868.  Zij is gehuwd in 1894 met Leonardus Ludovicus Bonte uit St.-Kruis en zij waren de ouders van Maurits, Julien, Gabriel, Gerarda, Celina en Arsène.  Dat waren de leeftijdsgenoten van de kinderen van Emiel Noë.  Er was een wegeltje van de grote wei van Noë's hof door het veld naar Bonte's hof.  Als de kinderen niet thuis waren wisten hun ouders waar ze waren.  Gerard Noë, de broer van Maurice, bleef tot op het einde toen hij al een hele tijd in Bellem woonde, heel regelmatig in contact met Arsène Bonte die in St.-Margriete gebleven was.Op 4/1/1881 werden August Noë (C VII b) en zijn vrouw Justine De Decker officieel in de bevolkingsregisters van St.-Margriete ingeschreven.

Vanaf 14/3/1881 kwam schoonmoeder Maria Theresia De Jonghe, weduwe van Bruno De Decker inwonen.  Zij is er overleden op 22/10/1887.

Op 1/6/1904 vertrokken August en Justine op rust naar de Bentillestraat 2 te St.-Jan-in-Eremo.  Hun zoon Emiel Noë heeft dan de boerderij overgenomen.

Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam de boerderij dan in handen van Maurice, de zoon van Emiel.
Maurice overleed op 3 januari 1981, dus 100 jaar nadat de familie Noë in St.-Margriete toegekomen was.  Maar dan was de opvolging al verzekerd en de hoeve werd van dan af beheerd door Carlos, de jongste zoon van Maurice.  Het werd dan een bio-boerderij.  Sinds 1987 wordt ze «'t Livinushof» genoemd.  Langs hier voor de webstek van het hof.  En ondertussen kwamen ook zijn opvolgers aantreden.

Mondina heeft ook een thuis gevonden op het Livinushof.  Deze vzw heeft tot doel kinderen iets meer te leren over het leven en werk op een bio-boerderij.
 Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2021
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius