De familie Van Peteghem
van
St.-Lievens-Esse

De gegevens die hier volgen komen grotendeels van Mevr. Theo Van Damme, née Paula Van Peteghem.  Wij zijn ook hun zoon Luc heel dankbaar: hij heeft ons haar met de hand geschreven document overgemaakt.

De eerste generatie die gevonden werd:

Petrus Antonius Van Peteghem
In de lijst van geboorten hieronder staat een Petrus Antonius wiens geboorteakte dateert van 1 oktober 1720, de zoon van Joannes Van Peteghem en Judoca Van Wynendale.  Maar daarmee hebben we natuurlijk geen zekerheid dat dit de Petrus Antonius is die later getrouwd is met Petronilla Redant.
Lijst van geboorten in St.-Lievens-Esse

Onze Petrus Antonius is dus gehuwd in St.-Lievens-Esse op 13 december 1754 met Maria Petronilla Redant, afkomstig van Haeltert.  In hun huwelijksakte worden de namen van hun ouders niet vermeld.
De getuigen waren Gaspard en Barbara Van Peteghem.  Zoals u ziet worden beiden vermeld in de lijst hierboven.
Zouden ze als getuigen een broer en zus, twee Van Peteghems van hun dorp gekozen hebben die geen familie waren ?

Het antwoord op deze vragen kwam met de overlijdensakte van Petrus Anthonius.

Overlijdensakte van Petrus Anthonius Van Peteg(h)em
Vanden elfsten pluviose Elfste Jaer der F.R. Act van overlijden van Pieter Anthon Van
Petegem gestorven heden ten vier uren s morgens, oud twee en tachtig jaeren vier
maenden zoone van Jan Van Petegem en van Judoca Van Wijnendaele weduwnaar
van Pieternelle Redant Ter verklaeringe aen mij gedaen door Frans Vande Marke
oud landman van stiel midtsgaeders Josephus Schotte oud vijftigh jaeren landman
van stiel en hebben verclaert niet te connen teekenen aldus bevonden bij mij Li-
vinus Van Mullem Meyer Van St Lievens Essche verrichtend de bedieninge van pu-
blieken officier vanden civilen Staet.
(get:) J. Schotte F Vandemaele, L. VanMullem.

Petronilla is overleden in St.-Lievens-Esse op 27/5/1788 en 's anderendaag reeds begraven.
Petrus Antonius had minstens drie zonen.
 

De tweede generatie

Een van die drie zonen was Eerwaarde Pater in Groot-Bijgaarden.  We kennen zijn naam nog niet.  Hij zou doodgeslagen zijn met de kolf van een geweer tijdens de Franse Revolutie.

Een tweede zoon was
Franciscus Van Peteghem
Dit waren beroerde tijden.  We zien daar iets van in het huwelijksregister van St.-Lievens-Esse: in de maanden mei, juni en juli 1799 waren er telkens twee huwelijken.  En dan niets tot december, 1 huwelijk.  Daaronder trekt de pastoor een rechte lijn en hij schrijft:
"Sequentia hujus folii descripsi ex annotationibus custodis, corum scilicet, qui non hic sed alibi matrimonium contraxere."
Vrij vertaald "De volgende huwelijken die ik op deze bladzijde heb ingeschreven komen van notities van de koster; van wie ze [de trouwers hieronder] toelating gekregen hebben om niet hier maar elders te trouwen."
En dan zonder chronologische volgorde een aantal huwelijken.  Als er een datum staat of een gedeeltelijke datum is het 1798 en uiteindelijk komen er twee akten zonder datum: de akt van "Petrus Stevens filius Joannis Baptista et Isabella Thys cum Maria Petronilla de Jager ex Woubrechtegem filia ..."  zonder de namen van de ouders van de bruid.  En ten slotte de akt van "Franciscus Van Peteghem filius Petri Antonii et Maria Petronilla Redant cum Dorothea Martens ex Erweteghem filia Livini" zonder de naam van haar moeder.
Op de volgende blz,  met dezelfde hand geschreven, beginnen de huwelijken van het jaar 1800, weer in goede orde.
Mogen we vermoeden dat de pastoor naar zijn parochie teruggekeerd is eind 1799 ?
Franciscus is dus allicht ergens in de omgeving van St.-Lievens-Esse in 1798 of 1799 getrouwd met Dorothea Martens, fa. Livinus, afkomstig van Erwetegem.  De getuigen waren Petrus Antonius Van Peteghem en Isabella de Moor.

De derde zoon was
Jacobus Van Peteghem.
Hij werd geboren te St.-Lievens-Esse op 12 okotober 1762.
De akt leest: 12 8bris (octobris) jacobus van peteghem fil. [filius] leg. [legitimus] petri Antonij et petronilla reddant, susceperunt jacobus, et theresia reddant.
De getuigen waren dus Jacobus Van Peteghem en Theresia Reddant.
Jacobus was landbouwer.  Hij is ook een tijdje burgemeester geweest.

Hij is in zijn geboortedorp overleden op 6 october 1845.  Als we zijn overlijdensakte mogen geloven was hij bij zijn dood de weduwnaar van drie vrouwen.  Volg de link hier voor zijn bidprentje maar niet voor de drie vrouwen in zijn leven: zij worden er niet in vermeld.
1. Op 24/5/1797 huwde hij met Barbara Temmerman, filia Gislenus, weduwe.
De getuigen waren Joannes Baptista Temmerman en Petrus Van Peteghem.
Barbara is in St Lievens-Esse overleden op 3/6/1798.
2. Hij is getrouwd in de "Meyerye" van St Lievens Essche met Marie De Moor, 28 jaar, op den 20sten pluviose van het 9de jaar van de Franse Republiek (9/2/1801).  Haar vader was Francies De Moor, geboren en overleden in Oombergen en haar moeder noemde Walraevens, geboren in "Marque" en overleden in Oombergen.  Op één van de akten heeft de ambtenaar wat plaats voorzien voor de voornaam van moeder Walraevens maar die voornaam werd nooit ingevuld.  In de huwelijksakt schrijft de Meyere (Maire in 't frans) dat ze Theresia Walraet noemde.
Maria De Moor werd geboren in Oombergen op 12/09/1762.  Ze is overleden in St.-Lievens-Esse op 14/7/1816.  Ze was 43 jaar oud.
3. Op 2/5/1819 is Jacobus hertrouwd in St.-Lievens-Esse. Zijn derde bruid was Joanna Maria De Clercq, ook van St.-Lievens-Esse.  De getuigen waren Petrus Franciscus van Ruyskensvelt en Isidora Boeykens.
Jacobus is in zijn geboortedorp overleden op 6/10/1845.
 

De derde generatie

Eerst vier kinderen van Franciscus Van Peteghem en Dorothea Martens:

 1. Petrus Antonius Van Peteghem
  Geboren en gedoopt in St.-Lievens-Esse op 8 februari 1802.
  Zijn peter was Petrus Antonius Van Peteghem, zijn grootvader.
 2. Joanna Catharina Van Peteghem
  ° St-Lievens-Essche 22 prairial an 11 (11/6/1803)
  Landbouwster, ongehuwd.
  Overleden op 47-jarige leeftijd op 25/2/1851 in de Zavelstraet, St.-Lievens-Esse, in de woonst van Adriaen, haar broer.
 3. Adrien Van Petegem
  ° St-Lievens-Essche 7 Pluviôse An XIII (27/1/1805) Landbouwer, woonachtig in de Zavelstraat in St.-Lievens-Esse.
 4. Jean Van Peteghem
  ° St-Lievens-Essche 10/10/1806
   

De kinderen van Jacobus Van Peteghem:

Eerst een dochter van Jacobus en Barbara Temmerman:

 1. Amalia Van Peteghem
  gedoopt in St Lievens-Esse op 16/1/1798.
  "Obiit infans" schreef dezelfde hand erbij op het einde van de doopakte.
  Amalia is dus als kind gestorven.

De kinderen van Jacobus en Maria De Moor, zijn tweede echtgenote:

 1. Petrus Van Peteghem
  Op 8/4/1801 werd hij gedoopt in St.-Lievens-Esse.
  Hij was wisselagent.
   
 2. Marie-Thérèse Van Peteghem
  ° St-Lievens-Essche 7 fructidor An XII (25/8/1804)
   
 3. Benoît Van Peteghem
  ° Lievens Essche 29 Vendemaire 11 (21/10/1802) Geboorte-akt van Benoît Van Petegem Overleden, 6 jaar oud,  op 17/7/1808 in "Essche St.-Liévin".
   
 4. Modest Van Peteghem
  ° St-Lievens-Esse 14/6/1806
  Het woord houthandelaar staat doorgeschrapt in Paula's document.  In de overlijdensakt van zijn vader en in zijn huwelijksakt wordt hij beschreven als landbouwer.
  Hij is op 18/6/1858 gehuwd in zijn geboortedorp met Maria Theresia Van Oudenhove, landbouwster, geboren op 10/9/1834.  Zij is de dochter van Ferdinand Van Oudenhove (schrijver en landbouwer zegt de akte) en van Regina Temmerman, allebei van St.-Lievens-Esse.
   
 5. Franciscus Van Peteghem
  ° St.-Lievens-Esse 14/3/1808
  Op dezelfde dag werd hij in zijn geboortedorp boven de doopfont gehouden.
  De peter en meter waren Petrus Van Peteghem en Anna Maria Stevens.
  Hij werd priester gewijd op 15/12/1836 en was Pastoor te Kluizen van 4 mei 1871 tot zijn ontslag op 16 september 1883.
  Hij overleed in St.-Lievens-Esse op 14/4/1885.
   
 6. Veronique Van Peteghem
  ° St.-Lievens-Esse 25/2/1810
   
 7. Leo Van Peteghem
  ° St.Lievens-Esse 1/6/1812
  Hij was de grootvader van o.a. Paula en Marie-Madeleine Van Peteghem.
  Hij was gehuwd met Marie-Thérese De Vos.  (Zie hieronder voor meer info over de familie De Vos)
  † St.Lievens-Esse 25/6/1903.
  Het bidprentje van Leo en Marie-Thérèse.
   
 8. Hubertus Van Peteghem
  ° St.Lievens-Esse 19/5/1814
  Hij was gehuwd met Marie De Keyser.  Zij werd rond 1819 geboren in Herent.
  Hij was apotheker te Mechelen.
  Hij was ook eigenaar van Hotel Rocher de Cancal in Gent.
  Hubert is overleden in Mechelen op 3/8/1880.  Op zijn overlijdensakte staat "eigenaar" als beschrijving van zijn beroep en zijn adres was Graanmarkt 28, Mechelen.
   

De vierde generatie

De twee kinderen van Modest Van Peteghem en Theresia Van Oudenhove:

 1. Marie Clotildis Van Peteghem
  ° St.-Lievens-Esse 2/5/1859 x St.-Lievens-Esse 12/1/1887 Hilarius Van De Velde, fs. Carolus en Joanna Roels
 2. Jan Van Peteghem
  ° St.-Lievens-Esse 13/12/1860.
   

De zoon van Leo Van Peteghem en Marie Thérese De Vos:
Frans Charles Emile Van Peteghem
.
Emile zoals men hem noemde werd geboren in St.-Lievens-Esse op 5/2/1867.
Hij was gehuwd met Marie Angèle Michiels.  Zij werd geboren te Woubrechtegem op 21/9/1873.
Ze was de dochter van Hilaire Michiels (° Woubrechtegem 9/6/1845 - † Zottegem 28/2/1937) en Marie Anna Ceuterick (° St Martens-Lierde 30/7/1842 - † Gavere 9/9/1932).  Hilaire was gedurende 60 jaar burgemeester van zijn geboortedorp.
Werd Marie Angèle gedoopt door Constant Duvillers, pastoor aldaar van 1854 tot zijn overlijden in 1885 ?
Ze overleed te Geraardsbergen op 22/7/1940.
Zie hier een foto van de familie Michiels-Ceuterick.

Mama Marie Angèle Michiels
met 6 van haar kinderen in 1915,
voor de geboorte van haar jongste, Agnes.
Klik hier of op de foto zelf.

Emile is overleden te Beirlegem op 28/3/1945.
Het bidprentje van Marie Angèle en van Emile.
 

De vijfde generatie

De kinderen van Frans Charles Emile Van Peteghem en Marie Angèle Michiels:

 1. Marie Van Peteghem
  geboren in oktober 1897
  Gehuwd met Herbert Van der Donckt.
  Hij was geboren in Etikhove op 4 juni 1896 en overleed er op 15 februari 1947.
  Zij hadden 4 kinderen: Marie-Thérèse, Gilberte, Louis en Béatrice.
   
 2. Marie Madeleine Van Peteghem
  geboren te St.-Lievens-Esse op 27 februari 1899, gehuwd met Richard De Geyter.
  Hij werd geboren te Beerlegem op 24 juni 1898 en overleed er op 17 mei 1969.  Zijn bidprentje.
  Zij zijn de ouders van Geneviève, de echtgenote van Arnold Van Damme.
  Marie-Madeleine is overleden in Gentbrugge op 9 januari 1987.
  Hier is haar bidprentje.
   
 3. Denis Victor Leon Van Peteghem
  Geboren te St.-Lievens-Esse op 23 oktober 1900.
  Gehuwd met Laura Van de Voorde.
  Overleden op 22 april 1998.
  Zij kregen samen 4 kinderen:
  • Jean-Jacques Van Peteghem
   ° 18/2/1947
   x 1/7/1977 Marie Bakker
   † Gent 15/1/2007
   Twee dochters en één zoon.
  • Een dochter, geen kinderen.
  • Een dochter die zelf ook twee dochters heeft.
  • Een zoon die ook twee dochters heeft.
    
 4. Paula Van Peteghem
  Geboren op kerstmis 1902
  Gehuwd te Sint-Lievens-Esse op 14/5/1938  met Théo Petrus Van Damme.
  Hij werd geboren in St.-Jan-in-Eremo op 31 oktober 1890 en is overleden in Wilrijk op 22 januari 1968.
  Paula is gestorven in Antwerpen op 12/6/1990.
  Het bidprentje van Paula en dat van Theo.
  Zij hebben twee zonen: Luc en Marc Van Damme.
   
 5. Albert Camille Celestin Joseph Van Peteghem
  Geboren op 24/12/1904
  Niet gehuwd.
  Laffelijk vermoord door Duitse soldaten op 27/5/1940 te Vinkt.
  Hier is zijn bidprentje.
   
 6. Michel Leon Gabriel Aimé Van Peteghem
  ° St.-Lievens-Essche 12 december 1907
  x 19/9/1945 Joanna Prudentia Suzanne Marginet (° 30/7/1911 - † Antwerpen 15/2/1996)
  Huwelijksfoto van Leon Michel Van Peteghem en Joanna Marginet
  † Gent 20/8/1975
  Zij kregen één dochter die onderwijzeres is.  Ze is getrouwd, ze heeft drie zonen en vier kleinkinderen.
   
 7. Agnès Van Peteghem
  Geboren te St.-Lievens-Esse op 14/10/1915
  Gehuwd met Walther Strynckx.
  Ze was weduwe toen ze overleed op 4 januari 2011 in Sint-Lambrechts-Woluwe.
  Ze kregen vier kinderen: Jean-Marie, Carl, Anne en Lieve.
  Hier vindt u een heel mooie foto die gemaakt werd ter gelegenheid van haar plechtige heilige communie.
  En hier is haar bidprentje.
   

 

Hier volgt nog een woordje over de familie van Marie-Thérese De Vos, de echtgenote van Leo Van Peteghem:

Jacobin De Vos (1799 - 1873) was gehuwd met Caroline van Bever.
Zij hadden volgende kinderen:

 1. Hortense De Vos
 2. Mélanie De Vos, ongehuwd
 3. Victorine De Vos, ongehuwd (25/3/1825 - 2/11/1910)
 4. Germain De Vos, dokter in de geneeskunde (1830 - 1907)
 5. François De Vos, dokter in de geneeskunde, ongehuwd, gestorven van de typhus op 32 jarige leeftijd.
 6. Hermina De Vos, ongehuwd, 1836 - 1915
 7. Alphonse De Vos ongehuwd, 1843 - 1909, overleden van de suikerziekte
 8. Marie-Thérèse De Vos, echtgenote van Leo Van Peteghem.
   

* * *

St-Lievens-Esse heeft een Van Peteghem-orgel van 1782.  Paula Van Peteghem, onze bron voor een goed deel van de informatie hierboven, vroeg zich ook af of haar voorouders (van St.-Lievens-Esse) verwant waren met de bekende Gentse orgelbouwersfamilie, zoals de traditie het had.

Daarom volgt hier nu een woordje over de orgelbouwersfamilie Van Peteghem.
Pieter Van Peteghem werd geboren in Wetteren op 24 januari 1708.  Hij had twee zonen: Egidius-Franciscus en Lambertus-Benoit, allebei geboren en overleden in Gent.
De oudste, Egidius, werd geboren op 27 maart 1737 en overleed op 5 maart 1797.  Hij was de commerciële man van de zaak.

Lambertus-Benoit werd geboren op 5 maart 1742 en stierf op 5 september 1807.  Hij werkte samen met zijn vader in hun atelier tot Pieter's schielijke dood op 4 juni 1787.

Pierre-François was de zoon van Egidius-Franciscus.  Hij werd geboren in Gent op 1 augustus 1764 en overleed er op 3 maart 1844.  Hij hielp zijn vader in het atelier.  Maar toen zijn vader overleed in 1797 en toen daarbij ook nog de kerken door de goddeloze Fransen gesloten werden is hij naar een ander beroep overgestapt.

Pierre-Charles, altijd Charles genoemd, werd geboren in Gent op 3 april 1776 als eerste zoon van Lambert-Benoit.  Hij zette het orgelbouwen voort samen met zijn broer Lambert-Corneille die geboren werd in Gent op 23 september 1779.  Geen van beiden is getrouwd.  Ze zijn allebei op rust gegaan in het rusthuis in Waarschoot waar Charles overleed op 6 december 1852 en Lambert op 26 januari 1855.

Pierre was de jongste zoon van Lambertus-Benoit.  Hij werd geboren in Gent op 15 januari 1792 en is er overleden op 24 juli 1863.  In 1858 heeft hij zijn atelier overgelaten aan zijn oudste zoon Maximilien.
Pierre heeft het prachtige grote orgel gebouwd in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in Gent.
Dat is zijn bekendste werk en u kan het daar nog gaan bewonderen.

Maximilien werd geboren in Gent op 11 december 1822.  Hij heeft een filiaal opgericht in Rijsel die Van Peteghem-Sannier genoemd werd.  Maar in 1868 werd hij failliet verklaard.  Hij is overleden in Gent op 4 januari 1870.

De orgelbouwerstraditie werd nog voortgezet door Edouard-Charles Van Peteghem, een tweede zoon van Pierre, geboren in Gent op 10 december 1828.  Men vermoedt dat hij gewoon samenwerkte eerst met zijn vader en later met zijn broer Max.  Men vond nog orgelherstelwerk van hem tot in 1870 maar veel meer is over hem niet bekend.  Had hij kinderen en kleinkinderen ?  Zo ja waar en wanneer werden zij geboren ?

Een van onze bronnen voor de gegevens over deze Gentse orgelbouwersfamilie is een realisatie van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.  Hun webstek vindt u hier.
 

Heeft u soms meer informatie over Petrus Antonius Van Peteghem en Petronila Reddant, de ouders van Jacobus ?  Neem aub contact op met ons ! Dank bij voorbaat.

Beste dank ook aan de Heer Marijn Claeys en Mevr. Marie-Christine Vandevelde voor hun verbeteringen en belangrijke aanvullende gegevens.
 Onze Van Damme homepage
Over de familie Van Peteghem van St-Lievens-Esse
Over Theo Van Damme en Paula Van Peteghem
Over Arnold Van Damme en Geneviève De Geyter
De lijst van de foto's van de familie Van Peteghem
De lijst van de foto's van de familie Michiels-Ceuterick
De naamlijst

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  30-04-2021
Copyright Notice (c) 2024

web counter

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken