Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 4
Inhoud 1974 Inhoud 1976 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 8

R. T.: Bericht van de redactie blz. 1
Achiel DE VOS: Op tocht door Sleidinge 2
Romano TONDAT: Landelijke woningen in het Meetjesland 15
W. HAMERLYNCK: Baanstroper aan het werk te Eeklo 19
Romano TONDAT: Bescherming bouwkundig erfgoed te Eeklo 22
X.: De zaken van Beernem ... 24
M. V.: 't Stond in de gazet... 25
Joris COUDENYS De munten van Vlaanderen (10) 27
J.J. VAN DER POORTEN/A. R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (1) 30
A. RYSERHOVE: In memoriam Z.E.H. Joseph Antoine Raes 41
A. RYSERHOVE/R. TONDAT: Eeklo in beeld en schrift (10) 43
P. VAN CLEEMPUT: Openbare verpachting van kerkstoelen te Adegem 49
Alf. RYSERHOVE: De oude kerk van Knesselare 52
Romano TONDAT: Landelijke woningen in het Meetjesland 54
W. HAMERLYNCK: Een zonderlinge "Advocaet" te Eeklo 58
Joris COUDENYS: De munten van Vlaanderen (11) 62
E. DE SMET: Handmerken te Waarschoot in de 17e eeuw 65
J.J. VAN DER POORTEN/A. R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (2) 72
A. R.: Een oud jubelgedicht uit Maldegem (Mevrouw Courtmans, inhuldiging spoorweg, 1862) 81
E. DE SMET: De karn, Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo  85
Luk STOCKMAN: Het Landboek van Eeklo uit 1638-88 88
Romano TONDAT: Landelijke woningen in het Meetjesland 91
Pierre VAN CLEEMPUT: Merkwaardige gemeenteraadsbeslissingen uit de vorige eeuw te Adegem 95
L. STOCKMAN: De St.-Apolloniakapel te Aalter-Biesem 98
Wilfried STEEGHERS: Basiel Jozef Hyacinthe De Craene, Priester-Dichter  100
Joris COUDENYS: De munten van Vlaanderen (12) 102
X.: Een oud kermisprogramma... (Waarschoot, Keere, juli 1907) 105
J.J. VAN DER POORTEN/A. R. Merkwaardigheden over Waarschoot (3) 107
A. R.: De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1775: Gestrafte rebellie onder Keyser Carel den V 121
C.A. VERVIER/ A.R.: Hoe C.A. Vervier, uit Eeklo, reeds in 1840 schreef over de scheiding tussen Noord en Zuid (Capitalen-Dam, bijeenkomst te Maldegem, 28 april 1840) 126
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (4) 129
De Redaktie: Inhoud van jaargang 8 ONS MEETJESLAND
 
160

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024