Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 4
Inhoud 1985 Inhoud 1968, 1969 en 1970 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 19 - 1986

Blz.
Romano TONDAT : Geachte Belangstellende, 1
Alfons RYSERHOVE :  Oud Maldegem (3) 2
J. DE PAEPE : Een pastoor uit het Meetjesland (3) 21
Alfons RYSERHOVE : Oud Zomergem (1) 25
Erik DE SMET: Ex-Librissen uit uit Meetjesland 41
Romano TONDAT : Het Hof van Watervliet te Brugge 42
C. FRANCQUE : Geschiedenis van de Klooster-, Kleuter-
en Lagere Meisjesschool te Bentille
44
Erik DE SMET: De herberg "In de Barriere" te Adegem 50
Hugo NOTTEBOOM : Wandeling door Adegem heen...
Van de Molenstraat naar Raverschoot
52
Didier DE SMET
en Erik DE SMET:
Bouwstenen tot de geschiedenis van de
19e-eeuwse Meetjeslandse huisnamen (3)
61
Wilfried STEEGHERS : Personen uit het Meetjesland en overleden op de
parochie Sint-Michiels-Zuid te Gent (1685-1796)
64
Alfons RYSERHOVE :  Oud Maldegem (4) 65
Hubert REYNIERS : Over vroegere rederijkerskamers en
toneelbonden te Waarschoot
81
J. DE PAEPE : Hieronymus Lauwerijn :
zijn lokale en historische betekenis
87
J. DE PAEPE : Een Pastoor uit het Meetjesland (4) 92
Erik DE SMET: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf
de Belgische Onafhankelijkheid - 1841 -
96
Alfons RYSERHOVE: Oud Zomergem (2) 121
Alfons RYSERHOVE :Oud Maldegem (5) 129
Alfons RYSERHOVE :Oud Zomergem (3) 147
Hubert REYNIERS : Over drankgelegenheden te Waarschoot
vanaf de 16e eeuw
157
Romano TONDAT: Meetjesland in vroegere jaren: Oud Zomergem 179
J. DE PAEPE : Een pastoor uit het Meetjesland (6) 180
Erik DE SMET: Ex-Librissen uit het Meetjesland 184
Roger MOELAERT : Ursel 27 mei 1940 - De laatste ophoudingsgevechten  
van het 11de Bataljon Genie
185
Alfons RYSERHOVE : Oud Maldegem (6) 193
Alfons RYSERHOVE : Oud Zomergem (4) 208
J. DE PAEPE : Een pastoor uit het Meetjesland (5) 218
Romano TONDAT: De vroegste tijden en het ontstaan van de stad Eeklo  222
C. FRANCQUE : Meetjesland in vroegere jaren 223
Romano TONDAT: Schepenen te Eeklo en Lembeke 1255- 1652 230

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024