Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 4
Inhoud 1983 Inhoud 1985 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 17 - 1984

Romano Tondat: Ten geleide blz. 1
Romano Tondat: Maldegem, die Grote - of de oorzaak van "de Eeklose Dobbelgebakkene" 2
Raymond Dauw: Het Hof Zoetendale te Waarschoot 9
Maurice De Pauw: Krüger, Meetjeslandse Brouwerij 10
Paul Van De Woestijne:  Uit het dagboek van Victor Roegiers waarnemend burgemeester van Eeklo 1914-18 12
F. Verdonck: Omtrent het dorp van uw voorvaderen 33
Paul Van De Woestijne: De Blikken Muziek 1917 35
J. De Paepe: Schavotten op de Watervlietse Stee 39
Erik De Smet: Ook Eeklo heeft zijn "Wit Huis" 44
Gaston Dauw: Foto oude Stationsstraat (bijlage)
 
Romano Tondat: Maldegem, die Grote - of de oorzaak van "De Eeklose Dobbelgebakkene" 49
Hugo Notteboom: Heemkundige wandeling door Adegem heen (8) 59
  Meetjesland in vroegere jaren: Slachten van vee te Ursel 73
G. Lybaert: Bassevelde - Bernardus - Bernardinnen 74
  Meetjesland in vroegere jaren: Schoolleven te Eeklo 81
J. De Paepe: De Heerlijkheid Watervliet: een zeldzaamheid in het graafschap Vlaanderen 82
  Sociale onrust te Eeklo 86
Erik De Smet: De Vereenigde Armmeesters 87
M.B.M.: Foto woning notaris Dauwe (bijlage)
 
Romano Tondat: Maldegem, die Grote - of de oorzaak van "De Eeklose Dobbelgebakkene" (3) 97
Wilfried Steeghers: Een kontrakt over de loting 13-2-1836 te Sint-Laureins 106
  Meetjesland in vroegere jaren: Muzikanten van "Slank en Vrank" omstreeks 1913 107
  Meetjesland in vroegere jaren: School te Eeklo, 1918 108
R. Buyck: Een merkwaardige "Heer van Kaprijke" 109
Paul Van Hecke: Het "Beirtje" te Waarschoot 118
J. De Paepe: Watervliet steeds in de greep van mars 120
Paul Van De Woestijne: Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia 1881-1981 125
Erik De Smet: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische Onafhankelijkheid - 1839 137
Georges Van Damme: Foto Eeklo, de Spriet voor 1890 (bijlage)
 
Romano Tondat: Maldegem, die Grote - of de oorzaak van "De Eeklose Dobbelgebakkene" 145
Hugo Notteboom: Heemkundige wandeling door Adegem heen (9) 164
  Ex-librissen uit het Meetjesland 178
J. De Paepe: Prudenceken en Sofietje van Watervliet 180
J. De Paepe: Keizer Karels palen in Watervliet 183
Wilfried Steeghers: Personen uit het Meetjesland begraven in de Augustijnerkerk te Gent (1757-1796) — Personen uit het Ambacht Maldegem overleden in het Bijlokehospitaal te Gent (1651-1799) 185
Mevr. Hubert De Baets-Bollé: De bierwagen der brouwerij Baele 186
Erik De Smet: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische Onafhankelijkheid (1839) 188
  Foto "De Bakker van Eelco", Vlaamse school 16e eeuw, Muiderslot - Muiden, Nederland.
De Redaktie: Inhoud van jaargang 14 "ONS MEETJESLAND".

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024