Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1976, 9de jaargang, nr. 4
Inhoud 1975 Inhoud 1977 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 9

M. V.: Uit de pionierstijd van F.C.A. (Voetbalclub Assenede) blz. 1
Romano TONDAT: Landelijke woningen in het Meetjesland 10
W. HAMERLYNCK: Collegestudent brengt zware slag toe (Eeklo 1771) 13
Marcel DE BACKER: Arthur De Meulemeester - Een vergeten Waarschoots toondichter 16
E. DE SMET: Uit het werkboek van de kalligraaf van de abdij van Waarschoot 19
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (5) 22
J.V. / A.R.: Fusies en plaatsnamen 41
R. MOELAERT / A. RYSERHOVE: Heemkundige speurtocht door Ursel - 8 augustus 1976 (Heemkundig Genootschap van het Meetjesland) 42
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (6) 73
A. RYSERHOVE / R. TONDAT: Eeklo in beeld en schrift (11) 81
E. DE SMET: Zuivelgereedschap. - Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo 88
M. V.: Boeren- en andere wijsheden ... en over de mensen die ze vertelden 92
«Getrouwe Maldeghem» / R.T.: Wervelstorm over het Meetjesland in 1936 93
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (7) 101
M. V.: Folklore rond de kerktoren ... - De Suisse of pijke. 121
Raymond DAUW: Iets over de kerk van Waarschoot . 127
Pierre VAN CLEEMPUT: Onderpastoors te Adegem 131
R. T.: Ledenbijdrage 133
Romano TONDAT: Het kasteel te Raverschoot 134
L. VEREECKE: Geschiedenis van de jaarmarkt te Waarschoot 140
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (8) 142
De Redaktie: Inhoud van jaargang 9 «ONS MEETJESLAND» 160

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024