Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 4
Inhoud 1979 Inhoud 1981 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 13

Romano TONDAT: Ten geleide blz. 1
M.V.: De tijd van toen... Het meerlaarsnet 2
A. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (7) 4
Erik DE SMET: In Vlissingen stond een huis... (I) 15
Uitgaven V.V.F. Gouw Oost-Vlaanderen 19
E.D.S.: Atlas van het Meetjesland (Boekhoute) 20
Daniël VERSTRAETE: De heksen van de Oudeman 23
Omer PAUWELS: De Sint-Janskapel in de Sint-Albertpolder 28
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (16) 34
Te koop... wegens sterfgeval 41
E. DE SMET: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid (1) 42
 Bijlage: Basiel De Craene, 20 jaar na zijn dood  
Daniël VERSTRAETE: Jacques Mouton en familie 49
A. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (8) 51
M.V.: De tijd van toen... Het sijsjesvangen: De lijmstok en de lijmboom 54
Roger MOELAERT: Het grondbezit van de O.-L.-Vrouweabdij van Drongen en andere kerkelijke goederen te Ursel 68
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (17) 73
R.T.: Atlas van het Meetjesland (Abbekens Polder) 81
Redaktie: Historiek Pittems Toneelleven 83
E. DE SMET: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid (2) 84
A. RYSERHOVE / R. TONDAT: Op verkenning door Waarschoot, zondag 24 augustus 1980 97
Erik DE SMET: Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid (3) 129
Wilfried STEEGHERS: Desiré Steyaert (1816-1881) 137
Erik DE SMET: In Vlissingen stond een huis... (II) 138
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Oost-Vlaanderen 141
Daniël VERSTRAETE: Een vergiftigingszaak te Boekhoute 142
Daniël VERSTRAETE: Marktschepen tussen Gent en Brugge 145
Daniël VERSTRAETE: Wandaden te Oedelem 148
Thierry CATTEEUW: Toneel te Waarschoot 154
† M. VERBEKE: Wat nu met de Douaantjes? 156
Thierry CATTEEUW: Verhandeling over de brandweer te Waarschoot 158
Wilfried STEEGHERS: Seraphin Joannes Piessens (1809-1870) 170
Thierry CATTEEUW: Verlichting van het dorp te Waarschoot 171
Romano TONDAT: Een verdwenen keuterboerderij te Lembeke 176
Daniël VERSTRAETE: Ruzie voor wijwater te Ronsele 177
L. STOCKMAN: Het Goed te Breebroek te Waarschoot. 179
A. RYSERHOVE: Kerkdiefstal te St-Margriete in 1727 180
Eric DE SMET: Chronologie van de Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid (4) 184
De Redaktie: Inhoud van jaargang 13 "ONS MEETJESLAND". 192

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-06-2023
Copyright Notice (c) 2024